• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Zondag 3 mei: Herwonnen vrijheid – zolang het duurt

Logo_SporenVanOorlog_2014Op 5 mei vieren we dat Nederland 70 jaar geleden het juk van de Duitse bezetter heeft afgeschud. Vijf jaren van onderdrukking en extreme onvrijheid maakte plaats voor een tijd waarin grondrechten werden gerespecteerd en de vrijheid werd herwonnen.

Onze vrijheid om te spreken en lezen, om te geloven en stemmen, om onze eigen levenskeuzes te maken zou absoluut moeten zijn – wat volgens sommigen resulteerde in een ‘doorgeschoten’ vrijheid. Ook Tilburg heeft in de ontwikkeling van een van de belangrijkste vrijheidsrechten – de vrije drukpers – een belangrijke rol gespeeld. Oud-advocaat Marius de Jong zal dit toelichten aan de hand van een casus die in 1950 speelde op het station van Tilburg.

Tijdens de derde editie van Sporen van Oorlog gaan we een stap terug en vragen ons af: hoe vrij zijn we nu eigenlijk? Neemt onze vrijheid nog verder toe of worden we beknot? Cartoonisten voelen zich soms zo. Gelovigen en niet-gelovigen ook. Kunnen we ons leven wel inrichten zoals we willen als velen onder de armoedegrens zitten? Wordt de vrijheid om te gaan en te staan niet altijd en overal ingeperkt door camera’s en stevige mannen met een V op hun revers? Kortom: slaat de pendule terug en belanden we opnieuw in een minder vrije samenleving?

SanderTerphuisuitsnedeNederland mag dan wel onvrije trekjes krijgen, elders in de wereld is de ontwikkeling juist tegenovergesteld. We gaan naar Iran: naar het liberale Teheran van de jaren ’70, het islamitische regime van de ayatollah’s vanaf 1979 naar het heden, een tijdperk waarin hernieuwde vrijheden zich aandienen met de afschaffing van de westerse boycots. Die ontwikkeling bespreken we met Sander Terphuis, geboren als Ahmad Qeleich Khany (Teheran, 1972), die in 1990 naar het ‘vrije’ Nederland is gevlucht.

Kees van KortenhofOok gaan we naar Cuba. Als Fidel Castro in 1959 de macht grijpt, belooft hij een vrije samenleving. Maar het Castroïsme pakt anders uit en resulteert in een hardvochtig regime onder de Caribische zon. Zal dat veranderen nu de VS en Cuba langzaam toenadering zoeken? Kees van Kortenhof, voorzitter van de stichting Glasnost in Cuba laat hierover zijn licht schijnen.

Homayoon-Hakimi (2)Onze tweede gast uit Iran is Homayoon Hakimi. Als tiener ontvluchtte hij het Iran van de ayatollahs en kwam zonder familie in 1988 aan in Nederland. Hakimi is een vurige voorvechter van wereldvrede en bezoekt regelmatig scholen voor Vluchtelingenwerk. “Als iedereen één stapje extra zou doen, zou er zoveel minder ellende zijn.” Zijn droom is om ooit nog terug te kunnen naar zijn geboorteland. Homayoon Hakimi zal ook de muzikale intermezzo’s van deze avond voor zijn rekening nemen.

Presentatie: Nathan de Groot.

 

Herwonnen vrijheid – zolang het duurt
Wanneer: Zondag 3 mei, aanvrag 20.30u. Inloop met koffie en thee vanaf 20.00u
Waar: Theater de NWE Vorst, Willem II straat 49, Tilburg
Kaartverkoop: voorverkoop 5 euro | dagprijs 6 euro. Kaarten zijn te koop aan de kassa van Theater de NWE Vorst of online via de website.

 

Sporen van Oorlog is een initiatief van het Wereldpodium, het Ronde Tafelhuis en het ‘MST Mensen in beeld houden’ Het programma wordt ondersteund door het Tilburgse Comité Herdenking 4 mei.
Dit jaar maakt het programma onderdeel uit van ‘Tilburg herinnert en herdenkt’, een cultureel samenwerkingsverband van De NWE Vorst, Stadsmuseum Tilburg, Gipsy Festival, Leerstoel Cultuur in Brabant, Oranjecomité en het Wereldpodium. Meer informatie over het programma, dat plaatsvindt op 3, 4 en 5 mei vindt u hier

 

Share Button