• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Woensdag 23 mei: Sphinx Maastricht presenteert debat ‘Ontwikkelingshulp werkt.. maar hoe?’

Ontwikkelingshulp ligt onder vuur. Van alle kanten wordt betoogd dat de traditionele hulp van westerse organisaties, deels betaald met belastinggeld, aan arme landen in het zuiden zijn langste tijd gehad heeft. We vinden dat onze eigen problemen voorgaan, of dat de hulp niet werkt en dus weggegooid belastinggeld is, of particuliere initiatieven onvoldoende zijn afgestemd op een hulpvraag, of dat de hulp niet meer van deze tijd is.

Maar de problemen waarmee ontwikkelingshulp zich bezighoudt, zijn de wereld niet uit: honger, droogte, voedselschaarste, onderdrukking, slechte gezondheidszorg en onderwijs, gebrek aan schoon drinkwater en hygiëne, conflicten en ‘natuurrampen’ zijn aan de orde van de dag. Voor sommigen een bewijs van dat de hulp niet werkt, voor anderen reden om niet op te geven.

Buiten de wereld van de officiële ontwikkelingshulp om, voelen veel mensen, organisaties en bedrijven zich verantwoordelijk voor de wereld waarin zij leven. Zij willen ‘iets doen’. Particuliere burgerinitiatieven zijn talrijk, het bedrijfsleven doet aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, jongeren doen vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden, en ook de traditionele ontwikkelingsorganisaties beraden zich op hun rol en verantwoordelijkheden. Ze zijn, met andere woorden, begaan met wat we maar even kortweg ‘armoedebestrijding’ noemen.

Waarom, en hoe doen ze dat? Wat denken ze te bereiken? Doet het ertoe of er vraag is naar hun initiatief? Hoe weten ze of ze verschil maken? Welke rol speelt eigenbelang – en hoe erg is dat? En welke rol vinden ze dat de overheid/de belastingbetaler moet spelen?

Over deze vragen praten we met en over o.a.

Maastrichtse scholieren die via Global Explorations op locatie ontwikkelingsprojecten doen;
Nelleke Barning over het Global Food Project van DSM (bedrijfsleven);
Abakoula Argalales over zijn organisatie Aman Iman (particulier initiatief).

Hun verhalen en ervaringen worden van kritisch en opbouwend commentaar voorzien door mensen die juist wél in de officiële ontwikkelingshulp zitten:
Jeroen de Lange, PvdA-woordvoerder internationale samenwerking 2e kamer;
Eline van Drongelen, directeur van het Mondiaal Centrum Maastricht;
Sara Kinsbergen, expert Particulier Initiatief CIDIN.

Datum: 23 mei 2012
Tijd: 20:00 tot 22:00 uur
Locatie: Centre Céramique, Avenue Céramique 50, Maastricht. Ingang aan de kant van het Plein.
Entree: Gratis
Gespreksleiding: Felix Meurders.
Meer informatie: www.sphinxmaastricht.nl
Dit debat is een coproductie van Sphinx Maastricht, NCDO en Het Wereldpodium.

Dit debat is een onderdeel van de zesdelige debatreeks over Ontwikkelingssamenwerking. Deze debatreeks is een initiatief van het NCDO en het Wereldpodium. Klik hier voor meer informatie over deze debatreeks. 

Share Button