• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Dinsdag 15 mei. WP Academy: De laatste miljard. Wat gaan we doen?

Zeven miljard mensen. Eén miljard is nog extreem arm. Halverwege de 20e eeuw was dat nog de helft. Wat kunnen we doen om ook de laatste miljard een zetje richting welvaart en veiligheid te geven?
Ontwikkelingshulp staat sterk ter discussie. Althans in Nederland. Driekwart van de Nederlanders twijfelt of het veel nut heeft om hulp aan arme landen te geven. Het kabinet heeft de hulpuitgaven inmiddels fors teruggeschroefd en van gedoogpartner PVV mogen we de hulp zelfs helemaal afschaffen. Of de twijfel aan ontwikkelingshulp terecht is, is nog maar de vraag. Een andere vraag is hoe we zonder ontwikkelingshulp mensen uit hun armoede kunnen halen?

In vijf bijeenkomsten beschouwt de Wereldpodium Academy de staat van de armoedebestrijding. We gaan in op het veranderende denken over ontwikkelings-samenwerking.  We nemen de huidige imagocrisis van ontwikkelingshulp onder de loep. We staan stil bij de vraag wat werkelijk bijdraagt aan het verminderen van armoede en het bevorderen van economische groei. Samen met een expert ‘uit het veld’ duiken we in de dagelijkse praktijk van de armoedebestrijding in Afrika of Azië en de dilemma’s die daarbij horen. Ten slotte vragen we ons af wat mondiale trends, zoals de opkomst van India en China, betekenen voor de toekomst van Afrika.

Deze cursus is bedoeld voor mensen met belangstelling voor het onderwerp, maar zonder specifieke voorkennis. Hij wordt ingeleid en begeleid door Mirjam Vossen, redacteur van het Wereldpodium en auteur van meerdere boeken over ontwikkelings-samenwerking. Gastdocenten zijn dr. Roelof Haveman en Prof. dr. Mirjam van Reisen. Haveman was in Rwanda jarenlang nauw betrokken bij de opbouw van het justitie-apparaat, dat tijdens de genocide totaal werd verwoest. Van Reisen is hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Handelen aan de Universiteit van Tilburg en directeur van European External Policy Advisors (EEPA) in Brussel.

Cursusdata: Dinsdagavond 15 mei, 22 mei, 29 mei, 5 juni en 12 juni 2012 (19.30-22.00u)

Locatie: Bestuurskamer Rabobank Tilburg, Spoorlaan 300, Tilburg

Kosten: € 110,=. Studenten en leden van de Rabobank krijgen korting en betalen € 90,=. Klik hier voor de inschrijfvoorwaarden.

[formidable id=54]

Share Button