• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Verslag 18 mei 2009: grote Brabantse Europaquiz

Wie weet hoeveel officiële talen er in de Europese Unie zijn? Welk Europees land produceert de meeste windenergie? En herkent u het logo van de Europese Centrale Bank?
Met de verkiezingen voor het Europese Parlement in het vooruitzicht, organiseerde het Wereldpodium de Grote Brabantse Europaquiz. Door middel van debatten en een quiz hoopte het Wereldpodium Brabanders te informeren óver en te interesseren vóór Europa. Nadat Brabant in april door een krantenquiz werden uitgedaagd, vond op 18 mei de grote finale plaats in het Bossche Provinciehuis. Naast de vijf finalisten van de krantenquiz streed een 150 koppig publiek voor de finaleplaatsen. De hoofdprijs was een weekendje Brussel; de tweede prijs een weekendje Maastricht. Tussen de rondes van de quiz en de verschillende debatten verzorgde Sabine met haar band voor de muziek.

wp-18-5-09-1wp-18-5-09-2wp-18-5-09-3

Aanwezige politici waren Jan Cremers (PvdA), Niels van den Berge (GroenLinks), Lambert van Nistelrooij (CDA), Frank Verveld (VVD), Ivo Thijssen (D66), Nicole van Gemert (SP) en Arno Uijlenhoet (Newropeans). Eensgezindheid onder de Europese politici was ver te zoeken. Waar Van den Berge (GroenLinks) streeft naar een groene en bestendige economie, gokt Verveld (VVD) op een meer vrije markt. Uijlenhoet (Newropeans) wil burgers meer bij Europa betrekken, terwijl Cremers (PvdA) het vrije verkeer van EU-onderdanen wenst te bevorderen.

wp-18-5-09-11wp-18-5-09-16wp-18-5-09-17

Al evenmin bleek overeenstemming over de aanleg van een snelweg tussen Tilburg en ’s Hertogenbosch – onlangs uitgesteld omdat de Europese fijnstofnorm wordt overschreden – de Nederlandse aankoop van de JSF en het bevorderen van het gebruik van Europese symbolen als de Europese vlag of Europese volkslied. Van Nistelrooij (CDA) benadrukte dat de huidige weg tussen Tilburg en ’s Hertogenbosch een ‘truttige weg’ is die nodig vervangen moet worden, terwijl Van Gemert (SP) erop wees dat Nederland doorlopend al te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

wp-18-5-09-18wp-18-5-09-27wp-18-5-09-28

Cremers onthield zich van mening over de JSF omdat dit geen Europese kwestie is, wat door Verveld werd uitgelegd als het chronische onvermogen van de PvdA om beslissingen te nemen. De VVD greep het thema van de Europese symbolen aan om nog eens te benadrukken dat Nederland op de eerste plaats komt, terwijl D66 haar trots op Europa benadrukte. Nieuwkomer Newropeans hoopt de controle op de macht terug te pakken uit de handen van de Europese Commissie door meer bevoegdheden aan het Europese parlement te geven. De SP stelde dat Nederland tegen de Europese grondwet heeft gestemd en dus ook tegen een al te uitbundig gebruik van Europese symbolen.

wp-18-5-09-34wp-18-5-09-39wp-18-5-09-45

Ook in het publiek werd volop gediscussieerd. Zodra zich de mogelijkheid aandiende om met de Europarlementariërs in discussie te gaan, grepen velen deze ook aan. Uit de kritische vragen was duidelijk dat velen goed op de hoogte waren van wat zich in Europa afspeelt. Ook in de quizvragen scoorden de meesten verrassend goed, al sneuvelden velen bij de vraag door hoeveel EU-landen het Europese ‘lange afstands wandelpad’ liep. Daarbij was een kaart van Europa te zien waarop het pad stond aangegeven. Per abuis rekenden velen Zwitserland mee. Ook de vraag naar de hoogte van de Europese begroting bleek een killer question. Velen lieten zich waarschijnlijk misleiden door informatie van presentator Ralf Bodelier die benadrukte dat de Nederlandse begroting ongeveer 400 miljard euro bedraagt, en die van Frankrijk 800 miljard. Zij kozen dan ook voor het antwoord ‘1.340 miljard euro’ terwijl de Europese begroting met 134 miljard slechts een tiende hiervan is.

wp-18-5-09-47wp-18-5-09-48wp-18-5-09-50

Uiteindelijk gingen 10 mensen door naar de grote finale. Nu confronteerden Meike de Jong en Ralf Bodelier hen niet meer met meerkeuzevragen, maar met open vragen. Afvallers waren zij die het verst van het juiste antwoord zaten. Hoeveel films waren tijdens de laatste Oscaruitreikingen mede gefinancierd door het MEDIA Programma van de EU? (antwoord: 7) Hoeveel sterren staan er op de Europese vlag? (antwoord: 12) Hoeveel pagina’s Europese regels over cosmetica zijn er? (antwoord: 3500) De eerste prijs van de grote Brabantse Europaquiz ging naar Frans van Peperstraten. Marie-Louise van Mook werd tweede.

wp-18-5-09-51wp-18-5-09-53

Tekst: Joris van Gorkom, het Wereldpodium
Foto’s: Marloes Coppes

Share Button