• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Verslag Campagne tegen Strafbaarstelling Illegalen

Op maandag 13 mei 2013, stemde de Tilburgse Gemeenteraad voor een oproep van het Wereldpodium tegen strafbaarstelling illegaal verblijf. Door in te stemmen geeft de Raad het college van B&W de opdracht om zowel in het Parlement als bij het ministerie van Veiligheid en Justitie protest aan te tekenen tegen de voorgenomen wetgeving om mensen die illegaal in Nederland verblijven strafbaar te stellen.

De brief van het Wereldpodium – zie www.wereldpodium.nu – werd ondertekend door 120 Tilburgse organisaties en 44 prominente Tilburgers. Onder de ondertekenaars bevonden zich onder meer acht advocatenkantoren, 19 kerkgenootschappen, de meeste middelbare scholen, Popcentrum 013 en de GGD Hart voor Brabant. Onder de prominenten scharen zich onder meer de Tilburgse oud-burgemeester Ruud Vreeman, schrijver A.H.J Dautzenberg, comédienne Karin Bruers, columnist Luuk Koelman en pastoor Harm Schilder.

De campagne van het Wereldpodium startte een maand eerder op 8 april, naar aanleiding van een brief die zes CDA-burgemeesters uit de Peel naar Den Haag stuurden met een vergelijkbare boodschap. Eerder keerde de gemeenteraad en het college van B&W van Amsterdam zich tegen de strafbaarstelling.

‘Het Wereldpodium organiseert ‘aandacht’ rond mondiale onderwerpen. De organisatie nodigt op haar evenementen vaak sprekers uit die illegaal in Nederland verblijven’, zei hoofdredacteur Ralf Bodelier tijdens een toespraak tot de Gemeenteraad. ‘Illegalen  beschikken doorgaans over de meest actuele informatie uit hun land van herkomst.’ ‘Het Wereldpodium stoort het niet alleen dat deze mensen in de nieuwe wet als crimineel zullen worden behandeld. In de strafbaarstelling zien we ook een gevaar voor Nederland.’ Bodelier noemde de mogelijkheid dat strafbaar gestelde vreemdelingen geen artsen meer zullen bezoeken uit angst te worden opgepakt. In het geval van Hiv of open-TBC is dat ook een bedreiging voor de algemene volksgezondheid. Hij wees erop dat sommige strafbaar gestelde immigranten geen andere mogelijkheid meer zullen zien dan criminaliteit of prostitutie om in hun levensonderhoud te voorzien. Bovendien vreest het Wereldpodium dat illegalen uit angst om te worden opgepakt, zelf geen contact meer opnemen met de politie wanneer zij worden geconfronteerd met criminaliteit als uitbuiting, mensenhandel en gedwongen prostitutie.

Zes Tilburgse partijen -PvdA, GroenLinks, D66, CDA, SP en Democratisch Alternatief Tilburg- schaarden zich achter de oproep van het Wereldpodium. Drie partijen – de Tilburgse Volkspartij, de VVD en TROTS stemden tegen. Zij vonden het geen zaak voor de gemeenteraad omdat het hier om een landelijk probleem gaat.

Share Button