• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Verslag 30 november 2009: Wereldjournalisten op Koning Willem 2 College

In alle vroegte arriveren Meike de Jong en Ralf Bodelier op het Koning Willem II College aan de Tatraweg 80 te Tilburg. De zogenaamde “millenniumdag/avond” waarvoor de eerste stappen al in juni zijn gezet, kan beginnen.

wereldburgerschap-(4)wereldburgerschap-(13)wereldburgerschap-(15)

Van 8.30 – 10.10 uur, twee lesuren, krijgen de geselecteerde leerlingen uit leerjaar 2 een workshop “interviewen” van Meike en Ralf. Deze eerste groep bestaat voor ruim de helft uit jongens: 7 van de 12! Al snel blijkt dat niet alle afspraken door de collega’s zijn nagekomen: er zijn wat leerlingen bij die meteen aangeven ’s avonds NIET te kunnen komen in verband met ……….
Meike en Ralf hebben de workshop goed voorbereid. Zij zoomen met beelden en feiten in op het land Sierra Leone, op een stukje geschiedenis van het land en op het verschijnsel kindsoldaat. Te beginnen bij de Bijbelse David die Goliath versloeg tot en met Hezbollah en het 20-jarig jubileum van het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind dat landen verbiedt mensen jonger dan 18 jaar te rekruteren.

wereldburgerschap-(18)wereldburgerschap-(21)wereldburgerschap-(22)

Meike leest ook nog een fragment uit “De wil om te doden” van Ginny Mooy voor.
Daarnaast leren de kinderen zogenaamde “open” vragen te formuleren, belangrijk om een gesprek gaande te houden. Én: verlies nooit uit het oog dat je interviewt voor het publiek! Leef je in en stel vooral boeiende vragen.
De kinderen krijgen ook nog wat achtergrondinformatie over de te interviewen gasten. Vervolgens wordt de groep verdeeld in drieën: elke groep bereidt mogelijke interviewvragen voor. Eén groepje vragen voor Hans Eenhoorn, één groepje voor Ginny Mooy en één groepje voor Lansana Juana.

wereldburgerschap-(24)wereldburgerschap-(25)wereldburgerschap-(27)

De groepjes oefenen het interviewen via het rollenspel: Meike en Ralf zijn de te interviewen gasten. De kinderen geven elkaar na afloop van elke ronde feedback. Meike en Ralf observeren goed en maken aan het einde van de workshop bekend welke leerlingen ’s avonds op het podium mogen. Die leerlingen worden in de loop van de middag terug op school verwacht.

wereldburgerschap-(28)wereldburgerschap-(37)wereldburgerschap-(40)

De workshop herhaalt zich nog twee keer:
Van 10.25 – 12.05 uur voor leerjaar 3, nog maar 4 jongens van de 12 leerlingen én van 12.35 – 14.15 uur voor leerjaar 4, met slechts één jongen op 12 leerlingen. De hoge verwachting van de native speaker uit de VS worden niet bewaarheid. De goede observaties van Meike en Ralf leiden tot de volgende selectie:
Lola Vogels uit MU2A: zij durft Lansana te interviewen in het Engels
Bart Ghering uit VT2C: hij durft het eerste deel van de avond te presenteren
Vera Hofstede uit H2A: zij mag Ginny interviewen
Bo Oprinsen uit VT3B: Lansana
Valerie v Duijn uit H3B: Hans Eenhoorn
Marieke Huijbregts uit V3B: Ginny
Layla Alizadah uit H4A: Hans Eenhoorn
Zoë Franz uit V4A: presentatie tweede deel van de avond.

wereldburgerschap-(47)wereldburgerschap-(52)wereldburgerschap-(53)

Bart en Zoë worden van 15.00 – 17.00 uur goed voorbereid op hun presentatie. Zij krijgen een hoeveelheid feitenmateriaal om van buiten te leren naast een robuuste training op de zogenaamde bühne met virtuele microfoon en de plaatjes van de PPP. Meike en Ralf zijn onvermoeibaar en maken de twee nog enthousiaster dan ze al waren. Geweldig!

Vanaf 17.00 uur komen de zes andere leerlingen erbij (Lola blijkt last te hebben van enige faalangst en wil zich terugtrekken. Ellen praat stevig op haar in. Na een kort telefoontje met haar ouders vat Lola toch weer moed….). Onder het nuttigen van broodjes en een cup à soup worden de vragen twee-aan-twee voorbereid. Het blijkt dat de leerlingen ’s middags onder andere in de boeken van Ginny zijn gedoken om zich goed in te leven. Wat een motivatie! Ilse meldt zich met de cadeautjes voor de gasten en ontfermt zich over de techniek. De eerste gasten en de jongens van de Hustle Kidz komen binnen. Allemaal ruimschoots op tijd. Er wordt gewerkt tot de laatste seconde: klokslag 19.00 uur begint Bart met een indrukwekkende opening: de dia met een foto van een kindsoldaat in actie in Freetown. De toon is meteen gezet voor het ongeveer honderd koppige publiek (waar gerekend was op 300…) Bart vervult zijn rol met verve: hij laat zien dat er een verband is tussen armoede en de kans op oorlog, dat éénderde van de kindsoldaten bestaat uit meisjes, dat éénderde jonger is dan 12 jaar en dat éénderde van de kindsoldaten gedwongen wordt. Alle tips van Ralf en Meike brengt Bart in de praktijk!

wereldburgerschap-(55)wereldburgerschap-(56)wereldburgerschap-(60)

Marieke en Vera vragen na een kort filmfragment van “Wit Licht” aan Ginny hoe ze op het idee is gekomen om zich te verdiepen in kindsoldaten. Een asielzoekerscentrum in de wijk waar Ginny destijds woonde blijkt de aanleiding. Marieke vraag naar de aanpak:”Praten, praten en nog eens praten. Aanvankelijk over van alles. Pas later gaan de jongeren vrijwillig vertellen over hun verleden als kindsoldaat. Je moet als buitenstaander eerst het vertrouwen winnen. Als je het vertrouwen eenmaal hebt gewonnen, is het fijn om je hart te luchten tegenover een buitenstaander. Die zal dat niet tegen je gebruiken.” Op verzoek van de leerlingen leest Ginny ook een stukje voor uit haar boek “De wil om te doden.” De leerlingen vragen zich tot slot af of Ginny niet bang was om bijvoorbeeld Generaal Bloeddorst te interviewen. Veel van de voormalig kindsoldaten zien er heel beschaafd uit en Ginny hoorde vaak pas na enige gesprekken over de gruwelijkheden. Een goed interview. Het publiek wordt goed geïnformeerd door het interview. Met name Marieke heeft als interviewster indruk gemaakt op het publiek.

wereldburgerschap-(64)De beurt is aan Lola en Bo. Een korte introductie aan de hand van een filmfragment van “Blood Diamonds”. Lola vraagt in het Engels aan Lansana hoe realistisch de twee filmfragmenten zijn. Lansana reageert erg fel: beide fragmenten zijn niet realistisch en wekken ten onrechte de indruk dat de kindsoldaten alleen maar met gruwelijkheden bezig zijn geweest, terwijl ze in de praktijk hele dagen door de jungle zwierven en bezig waren met overleven. Lansana is zelf op 14-jarige leeftijd vrijwillig het leger in gegaan, na de dood van zijn ouders. Het was voor hem dé manier om zijn leven op te bouwen. Zonder de ervaringen in het leger zou hij hier vanavond niet kunnen staan……. Lansana had een administratieve functie. De kinderen werden in het leger ook aangemoedigd om promotie te maken. Hij geloofde in de strijd. Het regeringsleger werd gezien als een soort burgerwacht: de eigen mensen beschermen tegen de rebellen. En de ergste ervaring? Zoveel! Vooral dat je moed moest tonen. Tegelijkertijd heeft hij nu nog veel vrienden uit die tijd. Voor Lansana heeft het geen impact meer. Hij kan nu alles vergeten, want hij is sinds een paar weken trotse vader van een dochtertje. Lansana wil “Conflicts” gaan studeren: “Wat kunnen conflicten overhoop halen?” Lansana vertelt ook dat hij het fijn vindt dat hij zijn ervaringen met ons mag delen. Nederland en Sierra Leone zijn volgens hem twee totaal verschillende werelden. Hij noemt bijvoorbeeld de aula waarin hij nu staat. Deze is nog luxer dan de omgeving waarin de regering van zijn land vertoeft. Tot slot vraagt Lansana nog aandacht voor de foundation “Mind to change”. Goed werk van Bo en Lola. Alles in het Engels!

Ralf gaat het publiek in: zijn er nog vragen? Jazeker: de opvallendste verschillen tussen NL en SL? Vooral de verschillen tussen de mensen! In SL wacht men niet op zijn beurt om bijvoorbeeld ergens op te reageren. In het openbaar vervoer neemt gewoon iedereen deel aan gesprekken die gevoerd worden. Iedereen bemoeit zich met iedereen in SL. Een oud-leerling, Erwin Boschmans vraagt naar een mogelijke samenwerking tussen ex-kindsoldaten in NL. Is het zo dat vooral de elite, met name de voormalig officieren, gevlucht zijn naar het westen? Men probeert samen te werken met organisaties uit verschillende Afrikaanse landen.

Een intermezzo: optreden van de Hustle Kidz en de ondertekening van het millenniumconvenant door wethouder Gon Mevis en rector Dick te Boekhorst. DOEL: AANDACHT VOOR MONDIALE BEWUSTWORDING!

Zoë komt op: presentatie van het tweede deel van de avond. Ze voorziet het publiek van feiten, cijfers! Weer meer mensen lijden honger, 1 miljard: meer mensen sterven van honger dan aan AIDS, TBC en Malaria samen. Wat kost het? Eén kind, één jaar voldoende te eten kost € 30,–!. Elke zes seconden sterft iemand van honger, Zoë telt…………….. (tegelijkertijd komt Mirjam Vossen met Hans Eenhoorn, de laatste gast, net op tijd, maar met enige hilariteit binnen). Fraaie dia’s en een wervelende presentatie.

Layla en Valerie starten hun interview met Hans Eenhoorn. Dat is helemaal niet zo eenvoudig. Hans Eenhoorn dreigt bijna een monoloog te gaan houden. Hij introduceert zichzelf: 32 jaar Unilever, marketing (het Magnum ijsje). Voorloper op het terrein van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; neemt deel aan de Global Compact) en onder de indruk van het rapport van de Club van Rome, 1972, nog steeds actueel! Unilever bedrijft al lang duurzame landbouw. Mag de ervaringen na zijn pensioen inzetten voor de UN Taskforce on Hunger. Een drieslag: schoolvoedselprogramma, kinderen volgen onderwijs, door lokale boeren geproduceerd. Lokale boeren worden ook gestimuleerd om te produceren voor de markt.
“Wat doet u in Ghana concreet?” De overheid voorbereiden om het schoolvoedselprogramma te laten slagen volgens het haltermodel: meer kinderen op school, beter gevoede kinderen kunnen beter leren en de kinderen worden gevoed door lokale boeren. Dat was tot nu toe nog nergens gelukt. Nu wel dankzij competente organisatie in Nederland en Ghana. Een platform waarin de ASN-bank, DSM, de Universiteit van Wageningen en TNO participeren. De Ghanese regering werkte ook al aan een voedselprogramma. Daar komt bij dat Ghana relatief democratisch is. Kosten zo’n € 30 mln.
(Hans Eenhoorn refereert nog even aan de term NGO’s en vraagt aan de interviewsters of zij weten wat dat zijn: “Vertelt u het maar”, is de scherpe reactie van Valerie.)
Wat heeft meneer Eenhoorn het meest geraakt? De blijdschap van de bevolking als een project slaagt én de waardigheid die de arme mensen als basiswaarde tonen: als je komt als gast delen de arme families wat ze hebben met je. Men maakt een feest voor de gast!
Is het doel bereikt? Nog niet. In 2010 zouden 1 mln kinderen gevoed moeten worden door 80 % locale productie. Er worden nu 600.000 kinderen gevoed via 25 % locale productie. Oorzaken: corruptie, logistieke problemen. Een oplossing lijkt dichterbij via het betrekken van de Ghanese gemeenschap in NL: de Ghanese diaspora (± 40.000 in NL) geeft meer dan de Nederlandse overheid. Daarbij moeten we ons realiseren dat in NL ongeveer 8 Ghanese koningen wonen. De organisatie schakelt de House of Chiefs in om succesvoller te opereren.
Wat zijn de beweegredenen van meneer Eenhoorn? Als je ooit mensen dood voor je ogen ziet neervallen, raak je écht gemotiveerd.
Layla en Valerie hebben de moeilijke taak, een interview met een ego als Hans Eenhoorn, goed volbracht.

De Hustle Kidz sluiten de fascinerende avond af. Er is voldoende stof tot napraten bij een niet-alcoholisch drankje.

Met dank aan Meike, Ralf, Ilse, de gasten, Jaap Bensing voor de lesbrief Nederlands én de acht leerlingen!
(Jammer dat slechts 100 mensen van deze avond hebben genoten. Wat kan de organisatie nog doen om de aula echt “vol” te krijgen? De Oversteek, interne propaganda, de lessen, de websites, het netwerk van de gemeente, alle hens leek aan dek voor de pr……………….)
Het Brabants Dagblad en het Nederlands Dagblad deden verslag van de avond.
Gilze,
28 december 2009,
Ellen van den Wijngaart- van Helvoirt,
werkgroep wereldburgerschap.

Share Button