• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Tilburgs Kracht in Kaart: op zoek naar betrokken Tilburgers

KrachtinKaart_logo-NWEL-RGB-400In iedere straat, op iedere school, in ieder bedrijf, in iedere kerk, moskee en in iedere sportvereniging zijn Tilburgers te vinden die betrokken zijn bij kleine en grote initiatieven, mensen die zich inzetten voor situaties waar verbetering hard nodig is.

Met Tilburgs Kracht in Kaart wil de Nwe Liefde Tilburg zichtbaar maken op welke manieren Tilburgers zich belangeloos inzetten voor mensen dichtbij en veraf. Organisaties en mensen die betrokken zijn met de wereld, die zich inzetten voor anderen, als vrijwilliger of als professional. Denk bijvoorbeeld aan zelforganisaties, scholen, serviceclubs, kerken, universiteiten en hogescholen, moskeeën, religieuzen. Maar ook aan het bedrijfsleven, sportclubs, etc. Samen met u willen we al die vormen van Nwe Liefde die zichtbaar of onzichtbaar worden gerealiseerd boven water krijgen.

Het idee is dat er op de website van de Nwe Liefde Tilburg een overzicht komt van alle projecten die zich aanmelden. Daarnaast wordt er via Google Maps een kaart van Tilburg en omstreken samengesteld waarop al die mooie, grote en kleine initiatieven zichtbaar worden. Daarmee wordt Tilburgs Kracht letterlijk in kaart gebracht!

Criteria
Om al deze initiatieven in beeld te kunnen brengen vragen wij u om ons te helpen bij de inventarisatie. U kunt uw project/organisatie aanmelden via het aanmeldformulier . Nu is het zo dat niet ieder goed idee in aanmerking komt voor het predicaat Tilburgs Kracht in Kaart. Daarvoor hanteren we enkele, eenvoudige criteria. Uw project/organisatie moet aan minimaal twee van de onderstaande criteria voldoen:

blaadje Het project heeft iets te maken met één van onderstaande onderwerpen:
– armoedebestrijding dichtbij of ver weg;
– het huisvesten of helpen met het integreren van nieuwe Nederlanders;
– medische projecten;
– kringen van lotgenoten in allerlei vormen;
– (ex)gedetineerden of hun familieleden;
– bekommernis om om zieken, ouderen en eenzame mensen;
– opvang van tienermoeders;
– buddyprojecten.

blaadje Mensen zetten zich belangeloos in voor het project. Natuurlijk denken wij ook aan ondernemers en bedrijven die zich inzetten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

blaadje Tilburgs Kracht in Kaart denkt juist ook aan projecten waar mensen bondgenoten zoeken om hun doel te bereiken.

blaadje Het project moet zich afspelen op wat langere termijn, dus niet eenmalig.

blaadje Er is sprake van een minimale organisatiegraad.

blaadje Hoe zeer de Nwe Liefde Tilburg ook begaan is met dier en natuur,  voor Tilburgs Kracht in Kaart zijn we op zoek naar projecten vóór mensen dóór mensen.

Bent u initiatiefnemer van zo’n project of maakt u deel uit van een organisatie die aan minimaal twee van bovenstaande criteria voldoet? Of wellicht kent u andere betrokken mensen of organisaties die in dit plaatje passen. Help ons met het samenstellen van deze bijzondere kaart en meldt uw project aan. De eerste 250 aanmelders ontvangen van ons het boek ‘Eenvoudige woorden, simpele gebaren’ cadeau. Op 21 maart, de eerste dag van de lente, worden op deze website de eerste initiatieven bekendgemaakt en komt er via Google Maps een kaart waarop al die projecten en organisaties te vinden zijn. Tilburgs Kracht in Kaart dus!

Verder zullen er naar aanleiding van de inventarisatie bijeenkomsten, lezingen of andere activiteiten georganiseerd worden in het kader van Tilburgs Kracht in Kaart.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het project, neem dan contact met ons op via info@nweliefdetilburg.nl

IK MELD MIJN PROJECT AAN VOOR ‘TILBURGS KRACHT IN KAART’

NWELiefdeT-logo3-RGB
de Nwe Liefde Tilburg is een bijzonder samenwerkingsproject waarin een aantal Tilburgse organisaties op zoek gaan naar nieuwe taal en beelden van wat ooit ‘barmhartigheid’ heette. Binnen de verschillende activiteiten van het project wil de Nwe Liefde Tilburg laten zien dat inzet en betrokkenheid op de wereld ‘cool’ is en van alle tijd

 

Share Button