• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Steunbetuigingen aan Het Wereldpodium tot nu toe

binnengekomen via Facebook, website, Twitter en e-mail (134)
laatste update: 30-11-2018, 15.30u

 

n.a.v. dit bericht

 

Rachid el Hajoui, de Couscousbar
Juist nu is een organisatie als Wereldpodium nodig om vragen te beantwoorden, om stellingen te nuanceren. En om duidelijk te maken dat de wereld er echt anders uit ziet dan FB en Insta.
Mijn steun hebben jullie.

 

Arnoud-Jan Bijsterveld, Hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University
Wat ik erover kan zeggen: Een continu debat over wereldproblemen hoort in een stad als Tilburg. We zijn een spiegel van de wereld en meer dan we zelf beseffen, weerspiegelen de mooie en minder mooie dingen van de wereld zich in onze straten, huizen en gezinnen. Een podium voor debat kan dus niet ontbreken. Hoe meer debat, des te beter is: dialoog en ontmoeting vormen de basis voor begrip en solidariteit.

 

Willem van Groenendaal
Beste Joyce,
Ik ben het helemaal met je eens, het geld wordt bij de huidige verdelingsmethode niet effectief ingezet.

 

Gon Mevis
Structureel en niet via een projectencarrousel!

 

Dave Ensberg-Kleijkers
Het Wereldpodium is van wezenlijk belang om de dialoog tussen Tilburgers over maatschappelijke vraagstukken mogelijk te maken. Vooral vraagstukken die samenhangen met de multiculturaliteit van onze stad krijgen bij het Wereldpodium alle ruimte. En terecht. Zo’n kwart van de 215.000 Tilburgers heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond, zoals ikzelf. Via het Wereldpodium komen thema’s aan de orde die mij persoonlijk zeer aan het hart gaan. Thema’s die ook dankzij het Wereldpodium meer politieke aandacht krijgen. Daarmee draagt het Wereldpodium in onze multiculturele gemeente ook nog bij aan het functioneren van onze lokale democratie. En ja, dat gebeurt misschien nog enigszins bescheiden. Er zit volop potentie in het Wereldpodium. Juist nu in deze fase waarin het Wereldpodium zich bevindt, is continuïteit en duurzaamheid van wezenlijk belang. Ik reken als bi-culturele inwoner van Tilburg en als maatschappelijk betrokken wereldburger op de steun van de gemeente Tilburg!

 

Lenie Kenkhuis
Ik vind dat Wereldpodium moet blijven!
Het brengt de wereld dichterbij en vergroot de betrokkenheid van de Tilburgers bij wereldse problemen. Een uitstekend platform om in dialoog te gaan met elkaar en ook met andere culturen.
De keren dat ik een Wereldpodium avond bezocht was er bij mij altijd een goed gevoel.
Ik hoop dat het lukt om het Wereldpodium te behouden.
De nieuwe loc hal zal straks een goede plek zijn in samen werking met de Kennismakerij.

 

Gijs Bax, De Tussenheid
Beste Joyce,
Hierbij steun ik je oproep om het wereldpodium ook in 2019 mogelijk te maken!
Groet, Gijs Bax

 

Michel Jehae, Milieucafe
Tilburg, koester het Wereldpodium! Het is een podium van allure voor het goede maatschappelijke gesprek over wereldse zaken, Mundial en het Gipsy festival zijn al verdwenen, laat het Wereldpodium blijven.

 

Ria van Iersel
Alhoewel ik op leeftijd ben, en mijn zeer slechte gehoor me ervan weerhouden fysiek aanwezig te zijn bij uw activiteiten, heb ik uw pogingen om wereldproblemen dicht bij het hedendaagse leven te houden wel met veel interesse gevolgd. Mijn ervaring uit mijn werkzame leven, voornamelijk in Afrika, maar ook in enkele aziatische landen, blijven mijn interesse en bezorgdheid houden.
Ik steun daarom uw petitie naar de gemeente Tilburg, zodat uw activiteiten serieuse steun mogen blijven ondervinden.

 

Bareld van der Veen
In deze neoliberale, politiek economische, steeds nationalistischer wordende Wereldorde is een organisatie als Wereldpodium een onmisbare bron van informatie voor onze stad.

 

Rob Blokland
Hierbij ook mijn steunbetuiging voor het “Wereldpodium”.
Een zeer goed initiatief dat niet verloren mag gaan.

 

Jan Jaap de Ruiter, arabist/Universitair Docent Tilburg University
Ik ken het Wereldpodium niet anders dan dat het een organisatie is die maatschappelijk uitdagende kwesties op een originele manier op de politieke, culturele en sociale agenda’s zet. Ik heb zelf regelmatig met het Wereldpodium meegewerkt en was telkens weer onder de indruk van de professionele manier waarop de organisatie werkt en van de impact die haar activiteiten hebben op het debat -van allerlei aard- in de locale, provincial en nationale contexten. Ik zou het zeer betreuren indien het Wereldpodium van het toneel zou verdwijnen en pleit daarom hartgrondig voor haar voortbestaan.

 

Marianne Dagevos
Al heel lang ken ik het Wereldpodium en bezoek ik met veel plezier hun bijeenkomsten. Het Wereldpodium is een unieke organisatie, actueel, scherp, veelzijdig en met een eigen identiteit. Tilburg mag trots zijn zo’n organisatie met regionale uitstraling in de stad te hebben. Zeker als ze zich wil profileren als Wereldstad.

 

Miranda van der Klaauw, coordinator Stedenband Tilburg-Matagalpa
Partner in Tilburg4GlobalGoals en de special ‘Nicaragua’ van Het Wereldcafé
De Stedenband Tilburg-Matagalpa vindt het jammer dat het Wereldpodium wordt terug verwezen naar het platform ‘Een wereld te winnen’. Wij denken dat Tilburg-brede meningsvormende, communicatieve en voorlichtende activiteiten over de Global Goals een aparte status verdienen en subsidie zouden moeten krijgen zonder te hoeven pitchen. Daarom hebben wij eerder gepleit voor meer budget voor communicatie over de Global Goals.
Het artikel in de Como No over de special Nicaragua van Het Wereldcafé: http://www.tilburg-matagalpa.nl/meer-informatie/blad-como-no/647-2018-nr-126

 

Marij Zollner, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Docent opleiding Aardrijkskunde • Coordinator Minor GDI • Instituutsopleider •
Het Wereldpodium heeft een zeer uitgebreid netwerk van sprekers als het gaat om maatschappelijke thema’s, waar wij als minor Global Development Issues elk jaar dankbaar gebruik van maken. Het heeft ons inmiddels al 5 jaar op een rij toegang gegeven tot contacten zowel in de Tilburgse gemeenschap als ver daar buiten.
Zonder het Wereldpodium zou het voor ons een zeer grote opgave zijn om deze sprekers in huis te halen. Voor onze studenten, die vanuit het hele land deze minor komen volgen, zijn de bijeenkomsten een absolute meerwaarde.
Daarnaast worden we door het Wereldpodium zeer goed organisatorisch ondersteund. Tijdens verschillende debatavonden verliep de organisatie gestroomlijnd waardoor wij ons volledig konden richten op de studenten en de opdracht die aan de avond was verbonden.

 

Carla Vlottes-Mohamed
Werkgroep Keti Koti Tilburg, partner bij verschillende activiteiten
Door middel van dit schrijven willen we onze mening geven waarom Het Wereldpodium moet blijven bestaan. Het Wereldpodium komt met opbeurende activiteiten die een gezonde bijgrage leveren aan zaken die ertoe doen. Het Wereldpodium schroomt niet om de soms schurende zaken bespreekbaar te maken. Zie de talksshows mbt het standbeeld van Peerke Donders. Deze verliep met de nodige emoties die goed werden verwoord en geleid.
Tevens denken ze mee met de Ketikoti werkgroep die zich richt op een dialoog tussen alle groepen in Tilburg en omstreken. Op dit moment levert het Podium een wezenlijke bijdrage voor onze lezing op 8 december. Ook denkt ze mee over een vervolg die we hopelijk samen kunnen vormgeven in 2019.
Op dit moment zijn we een stichting in oprichting, maar onze werkgroep Ketikoti Tilburg steunt het Wereldpodium en hoopt dat ze blijft bestaan.

 

Karin van Gerven, hulpverlener bij Blauwe Maan
Partner bij de Meet Up #MeToo@Tilburg
Het Wereldpodium is een organisatie die verbinding zoekt en tot stand brengt in een steeds groter wordende (leef)wereld, die letterlijk grensoverschrijdend werkt en mensen, gedachten, culturen en ontwikkelingen samen brengt. Het zou een enorm gemiste kans zijn van de Gemeente Tilburg om dit prachtige lokale initiatief ter ziele te laten gaan. Juist omdat het laat zien dat Tilburg groter is dan een stukje Midden-Brabant; onderdeel van een grote wereld waar we allemaal onze plek hebben.

 

Eef van Eerdewijk, Programmamaker & projectcoordinator Kennismakerij
Partner bij de Meet Up #MeToo@Tilburg en de Wereldse Ontmoetingen
Als bibliotheek zien we het WP als een samenwerkingspartner in div programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken waarbij we elkaar inhoudelijk aanvullen. WP vanuit eigen expertise en netwerk gericht op mondiale ontwikkelingen en samen met bieb/KM vertalen in lokale programma’s. Delen van kennis en verhalen. Goede match wat ons betreft.

 

Gerda de Vries, directeur Feniks,  Emancipatie Expertisecentrum Tilburg
Partner bij de Meet Up #MeToo@Tilburg en overige programma’s
Feniks kent het Wereldpodium als een betrouwbare partner met wie wij graag samenwerken. Zo ook met de organisatie van de thema-avond #MeToo@Tilburg op 31 oktober. Het Wereldpodium levert al jaren een concrete bijdrage aan het gemeentelijke beleidsdoel ‘een inclusieve stad’.

 

Em Prof.dr. Toine Lagro-Janssen, Gender & Women’s Health
Head Center for Sexual Violence Gelderland- Zuid-Midden
Afgelopen week als spreker op een inspirerende en druk bezochte bijeenkomst. Goede discussie.
Een wereldpodium heeft een krachtige verbindende functie, een meerwaarde voor een stad als Tilburg. Het Wereldpodium moet blijven

Beste Joyce,
Het was een hele mooie bijeenkomst. Veel complimenten voor de manier waarop je interviewt, heel professioneel. Kortom: een zinvolle en inspirerende avond.

 

Isabelle Diepstraten
Beste Joyce en alle anderen van het Wereldpodium,

Natuurlijk verdienen jullie een steunbetuiging. In een tijd van globalisering én steeds meer korte termijnacties/flexibele arrangementen is er juist behoefte aan een duurzaam, stabiel en deskundig podium waar mensen laten zien dat we in de wereld hoe dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Juist als mensen hier meer inzicht in hebben, ervaren ze ook meer grip op de wereld om hen heen. Dat maakt mensen minder angstig, minder extreem, meer zelfredzaam en meer vredelievend. Dat is pas een wereld te winnen. Zowel Tilburg als de wereld varen hier heel wel bij en ik zie dan ook geen enkele noodzaak voor de neoliberale prestatiesamenleving waarin bewezen duurzame professionele initiatieven zich al pitchend en voor korte duur weer moeten ‘bewijzen’. De gemeente heeft hierin niet alleen een taak, maar Tilburg zou trots moeten zijn dat ze als gemeente zo een uniek initiatief in huis heeft; een platform dat echt past bij de debattraditie van Tilburg, bij de betrokkenheid van Tilburgers; een platform waar vele steden jaloers op zijn.

 

Niek Frijters
Ik schrik van beslissing om Wereldpodium op te heffen. Reeds enkele jaren ben ik trouwe bezoeker van dit evenement. Het Wereldpodium is een sociaal samenzijn met gelijkgestemden die mondiale interesse hebben.
Ik hoop dat de deur nog op een kier staat en dat Wereldpodium mag doorsterten.
Wens je heel veel succes en sterkte in deze strijd voor behoud van een
mooi evenement.

 

Frans Caarls
Bij dezen een dikke steunbetuiging voor het Wereldpodium!!!
Een boeiend en noodzakelijk platform met kwalitatief hoogstaande debatten en lezingen over thema’s die er toe doen.
Gedragen door een gedreven club van mensen vanuit een professionele grondslag.
Verbindend door warme en open ontmoetingen, zowel op het podium als in de zaal; voor, tijdens en na het programma!
Samenbrengend in verschillende gelaagdheden in een rijk geschakeerd palet van bijdragen.
Voor steeds vollere zalen.
Een verder groeiend podium en dat voor een habbekrats aan financiële steun.

Esmah Lahlah, schaam u, om dit de nek om te draaien!!!

 

Aldo de Moor, vrijwilliger & bezoeker
En alweer dreigt een prachtig initiatief vermalen te worden in de bureaucratische molen. Het Wereldpodium heeft zich al vele jaren bewezen als een van de weinige bruggenbrouwers tussen bevolkingsgroepen uit alle wereldse windstreken. Met minimaal budget zijn inhoudelijk hoogstaande debatten, lezingen en warme ontmoetingen georganiseerd waarin mensen van over de hele wereld elkaar beter hebben leren begrijpen en respecteren.

De Gemeente Tilburg heeft steeds de mond vol van hoe belangrijk zij mondiale bewustwording vindt en dat we alles op alles moeten zetten om iedereen zich in onze fijne stad thuis te laten voelen. Esmah Lahlah, het wordt de hoogste tijd om al deze inspanningen én resultaten eens met structurele financiering te belonen i.p.v. elke keer weer die onzekerheid van een subsidieloterij. De vele mensen die zich al jaren met hart en ziel voor het podium inzetten én de wereldburgers van Tilburg verdienen letterlijk beter.

 

Gert Burnink, Natuurlijk Gert Brunink / Mee Naar Buiten
Bij dezen de gevraagde steunbetuiging!

 

Fons van Iersel, mede-oprichter Noorderligt en 013, lid van onze muziekprogrammaraad
Hallo Joyce, Claudy, Ivo, en alle andere medewerkers van het Wereldpodium,

Teleurstellend om te horen dat jullie in de noodzakelijke ondersteuning afhankelijk worden van de subsidiesystematiek van ‘een wereld te winnen’. Daaruit moet geconcludeerd worden dat de gemeente het niet vanzelfsprekend vindt dat jullie voortbestaan. Ik vind dat onbegrijpelijk omdat in deze wereld van toenemende verharding, individualisering en complexiteit  maatschappelijke  initiatieven als het Wereldpodium wel noodzakelijk zijn. Mocht het helaas toch nodig zijn dat jullie deze nieuwe weg moeten bewandelen dan zal ik jullie daarbij graag helpen.

 

Mirjam Vossen, World’s Best News, bezoeker, presentator, journalist
Als trouwe bezoeker spreek ik mijn steun uit voor het Tilburse Wereldpodium. Al ruim tien jaar zoekt het Wereldpodium nadrukkelijk verbinding tussen wereldwijde gebeurtenissen en gewone Tilburgers. Nieuwe Tilbugers krijgen een stem, Tilburgers die zich inzetten voor de wereld krijgen een gezicht. Daarmee is het Wereldpodium uniek in onze stad. De tweejaarlijkse Peerke Donderslezing is uitgegroeid tot een stadslezing waar we trots op mogen zijn, met boeiende sprekers, volle zalen, en een geïnspireerd publiek. Dit mag niet van tafel worden geveegd door het knellende keurslijf van ‘Een wereld te winnen’!

Heel veel succes Joyce!

 

Ralf Bodelier, World’s Best News
Beste wethouders en raadsleden.

Het is begrijpelijk dat het college álle initiatieven rondom mondiale bewustwording via ‘Een wereld te winnen’ wil laten lopen. Maar het Wereldpodium is nu juist het platform waarop óver mondiale bewustwording en al haar initiatieven wordt gesproken.
Bovenal gaat het bij het Wereldpodium over de ‘wereld’ ín Tilburg. Over integratie van migranten, over bewegingen die van elders overwaaien,waaronder #metoo, en over de rol van sociale initiatieven in onze stad (de PeerkeDonderslezing). Na meer dan 10 jaar heeft het Wereldpodium zijn relevantie voor Tilburg meer dan bewezen en het zou prachtig zijn wanneer u het met extra aandacht en budget zou ondersteunen.

 

Johan Brosens & Els Botermans
Ondersteuning Wereldpodium Tilburg noodzakelijk!
De financiële ondersteuning van het Tilburgse Wereldpodium door de gemeente Tilburg dreigt in gevaar te komen. En dat kan en mag niet. De gemeente zou haar verantwoordelijk moeten blijven nemen om het Wereldpodium haar activiteiten die, zeker in de huidige tijd noodzakelijk zijn, blijvend financieel te ondersteunen.

Na jarenlang organiseren van activiteiten op het terrein van emancipatie, minderheden, en andere grensoverschrijdende culturele activiteiten en ontwikkelingen, heeft het Wereldpodium in Tilburg inmiddels wel haar plaats verworven. In een multicuturele samenleving is een initiatief dat werkt aan verbinding en informatie, en ook debat, niet weg te denken. Het is aan het gemeentebestuur om het Wereldpodium kansen te bieden  om haar doelstellingen, zoals het onder de aandacht brengen van allerlei mondiale vraagstukken, blijvend te kunnen uitvoeren.

 

Saskia Bodelier
Beste Joyce en collega’s,

Wat een naar bericht op facebook. Natuurlijk moet het Wereldpodium blijven in Tilburg. Jullie halen de wereld dichterbij met serieuze wereldse onderwerpen die ook in onze stad van belang zijn.

Heel veel succes en hopelijk ontvangen jullie binnen de gemeente de steun die jullie verdienen.

 

Joost van Dijk, muzikant
Hierbij mijn steun aan het Wereldpodium, dat verbindt, bruggen slaat en inspireert . Juist in een stad als Tilburg zou er vrije ruimte moeten blijven voor dit soort levende en toegankelijke initiatieven!

 

Guus Pijnenburg
De voornaamste reden waarom ik vind dat het Wereldpodium in zijn huidige vorm moet blijven, is dat de werkelijke integratie van inreizigers in Tilburg alleen mogelijk is als daar structureel aan wordt gewerkt met een financieel en professioneel gezond platform. Afhankelijkheid van incidentele casino-subsidies maakt zo’n structurele integratie per definitie een willekeurige loterij. Dat is opportunistisch pappen en nathouden.

 

Maartje Knoop, Mark Diebels
Natuurlijk….steunen wij jullie. Houd vol en ga door met mooie duurzaamheid.

 

Marlou van den Berg
Bij deze wil ik als regelmatig bezoeker van het wereldpodium jullie steunen in jullie streven zo door te mogen gaan.
Ik was meerdere keren bij de Peerke Donderslezing, een ontzettend interessant initiatief!
Dus jullie steun hebben jullie van mij!

 

José Rijnen
Het wereldpodium moet blijven!

 

Paul Martens
Steun voor het Wereldpodium oh het goede werk voort te zetten.

 

Eardly van der Geld raadt Het Wereldpodium aan.
Alle laatste donderdagen van de maand in Kolektivo!

 

Ralf Embrechts, o.a. aanjager Quiet-community
Het Wereldpodium verbindt, verbreedt, verbluft, verblijdt, vervloekt, verzucht, verbreidt, vergaart, verfrist, verscherpt, verfraait, verenigt, verfijnt, verrijkt, verbaast, verbabbelt, verbetert, verandert, verbeeldt, en boven al verrast … telkens weer. Gemeenteraad Tilburg en Gemeente Tilburg koester uw vreemde eenden!

 

Ingrid Verhagen
Het Wereldpodium: dat durft te benoemen waar het het écht om gaat. Mijn steun is er.

 

Surinaams Koor Pramisi
In een multiculturele stad als Tilburg mag dit podium niet verloren gaan. Wij steunen het voortbestaan van het Wereldpodium.

 

Rian van Pelt
Het Wereldpodium hoort bij Tilburg. Het is een ode aan de (Tilburgse) diversiteit.

 

Willem Matapere
Wereldpodium mag en kan niet verdwijnen

 

Anne Verhulst
Het Wereldpodium biedt letterlijk een podium aan de wereld in onze kleine stad Tilburg. Het maakt mensen, jongeren en onze stadgenoten gewaar van de verbinding die er altijd is tussen culturen en gezichtspunten en probeert op een gedegen fundament van onderzoek en journalistiek, te verbinden en bruggen te slaan. Een veelkleurig inititiatief dat nodig is in een multiculturele stad als de onze en een taak vervullende die ik niet snel zie worden overgenomen door anderen. Ik steun het voortbestaan van het Wereldpodium van harte.

 

Ad Wayers
Ik ondersteun deze oproep van harte!!

 

Henk Vinken
Ook ik steun jullie en stop die quizeconomie met wedstrijdjes en pitches voor wat in een grote stad tot de basisinfrastructuur moet behoren. Succes Joyce en anderen

 

Angela van Bebber
Graag wil ik mijn steun betuigen aan Het Wereldpodium. Ik ben vaak bij de programma’s aanwezig en ben blij met de verscheidenheid waar zij voor zorgen. De derdewereldproblematiek blijft heel belangrijk evenals de bijzondere ontmoetingen. De inkijk die zij bieden mag niet verloren gaan. Laat het voortbestaan. Ik heb door de lezingen ed veel mooie mensen mogen ontmoeten. Veel succes.

 

Caya
Het Wereldpodium is van gróte toegevoegde waarde voor het mondiale, sociale, gastvrije karakter van Tilburg. Het mag niet verdwijnen!

 

Rob Rieter
Goede initiatieven moet je steunen, niet bedreigen.

 

P
Wereldpodium doet goed werk, zeker gezien de toenemende xenofobie in Nederland
Het podium moet dus blijven.

 

Mirjam R.W. van der Hout
Vanuit Filosofiecafe Fryslan hebben we via Ralf Baudelier gevonden en uitgenodigd en zo wereldpodium leren kennen en volgen het ter inspiratie voor ons hier in Leeuwarden. Zelfs gedachten om vgl in het leven te roepen! Dus alle support voor jullie voort bestaan.

 

Gief van Schijndel
Het Wereldpodium: tegengif tegen een bange wereld. Zonder wordt de wereld nog zieker….

 

F el Mouhajir
Het Wereldpodium is een organisatie waar ik vaak inspirerende mensen met inspirerende ideeën leer kennen. Succes!!!

 

Magda Peeters
Het Wereldpodium geeft multiculturele onderwerpen een gedegen achtergrond. Het mag niet verdwijnen!

 

Manon Vanderkaa
Kort en krachtig: laat Het Wereldpodium niet verdwijnen. In een stad als Tilburg van onschatbare waarde.

 

Ria Sonnenberg
Het Wereldpodium geeft inzicht, mogelijkheid voor dialoog in een ontspannen setting. Alleen door de dialoog aan te gaan en kennis op te doen kunnen vooroordelen verdwijnen en oordelen over en met elkaar constructief zijn.

 

Petra Robben
Het Wereldpodium is een platform voor mondiale bewustwording. Dat is hard nodig in een stad waar meer dan 150 nationaliteiten bij elkaar wonen. We leven in een spannende tijd waarin haat wordt gezaaid en bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet.

Het Wereldpodium dient zoals gezegd als platform. Diverse initiatieven uit de Tilburgse samenleving vinden bij het Wereldpodium letterlijk een podium om naar buiten te treden. Een uitvalsbasis voor diverse initiatiefnemers dreigt nu echter te verdwijnen omdat het net als alle andere projecten subsidie moet aanvragen om als podium te mogen fungeren. Deze bottom up benadering biedt iedereen gelijke kansen, maar mist een koepel of apraplu waaronder alle initiatieven geschaard zijn. Het gevolg is dat allerlei kleine en grote projecten incidenteel scoren, maar vervolgens weer verdwijnen. Consistentie ontbreekt.

Laat Het Wereldpodium zijn naam waarmaken als podium waarop wereldproblematiek gepresenteerd en besproken wordt. Het Wereldpodium heeft ervaring hiermee en verbindt alle initiatieven in Tilburg die bijdragen aan een betere en vreedzame samenleving.

 

Tineke Scheeren
Laat het Wereldpodium juist nu, in een tijd waarin organisaties en mensen zich terugtrekken, aandacht blijven geven en de mens centraal zetten.

 

Wiel Schmetz
Het Wereldpodium mag niet verdwijnen.

 

Rachid
Juist nu is een organisatie als Wereldpoduim nodig om vragen te beantwoorden, om stellingen te nuanceren. En om duidelijk te maken dat de wereld er echt anders uit ziet dan FB en Insta.
Mijn steun hebben jullie.

 

Jan Vugts
Ik ondersteun het wereldpodium van harte.

 

Caroline zur Lage
Vanaf het eerste moment een prachtig initiatief!
De start van het wereldpodium in 2007 was een schot in de roos: nieuwsgierig, verbindend, bruggen bouwend. In onze tijd is het meer dan noodzakelijk een stevig platform te bieden voor open communicatie en uitwisseling tussen culturen. Een vreedzame samenleving begint bij elkaar kennen en leren respecteren. Het Wereldpodium
biedt dat als geen ander! Niet incidenteel, maar structureel. Koester wat we hebben!!

 

Kim Konings, Kim’s Kroeg
Dit mooi initiatief mag niet verdwijnen!

 

Maarten
Mondiale bewustwording is een van de speerpunten van dit gemeentebestuur. Het Wereldpodium draagt daar als geen ander aan bij en verdient (structurele) steun!

 

Frans van Peperstraten
Wereldpodium verbindt de Tilburgers onderling en met de rest van de wereld. Wereldpodium verdiept, bemoedigt en inspireert. Wereldpodium verdient het vertrouwen dat uit permanente en structurele steun spreekt. Wereldpodium moet niet elke activiteit apart hoeven te bevechten.

 

Max Frambach
Het wereldpodium hoort binnen het huidige systeem te blijven waar zij de mogelijkheid heeft om structureel avonden en evenementen te organiseren, waar een planning vooruit mogelijk is en en beeld op meerde groeperingen. Binnen een pitch en loterij systeem wordt er voor gezorgd dat het wereldpodium moet gaan kijken naar welke thema’s het meeste in het laatje brengen en wellicht niet welke het meest interessant zijn voor de stad. Om cultuur te behouden moet er dus voor gekozen worden om het wereldpodium een subsidie met structuur te verstrekken. Mijn steun hebben jullie

 

Elfriede Repriels
Ik ondersteun de oproep van Wereldpodium.

 

Thera Couwenbergh
Wereldpodium verbindt mensen uit verschillende lamden en culturen met elkaar. Heel belangrijk in een wereldstad als Tilburg. We moeten met elkaar leven, niet langs elkaar. Eigenlijk is dat de taak van de gemeente die mensen uit de hele wereld hier laat wonen. Dit is een uniek priject, dat jullie zouden moeten omarmen, gemeente! Of voelen jullie hier geen verantwoordelijkheid? Of vindt de gemeente dit niet belangrijk? Geef hier dan maar eens antwoord op. De gemeente zou Wereldpodium moeten steunen! Jullie laten hier een kans liggen.

 

Ad Vingerhoets
We hebben al het nodige verloren (Mundial), er dreigt nog meer verloren te gaan. Willen we alleen maar een stad met een kermis en een festival van het levenslied, of mag het ook af en toe nog ergens over gaan?

 

Marco Diederen
Jammer dat na het Festival Mundial ook nog het Wereldpodium dreigt te verdwijnen.

 

Jan Wouters
Wereldpodium is nodig en past bij Tilburg. Interactie, dialoog,debat en ontmoetingen organiseren buiten de eigen bubbel is nu meer dan ooit hard nodig.

 

Fransje Rijken
Wereldpodium moet blijven!

 

Theo van der Loo
Tilburg dit ga je niet maken. Ook als relatieve buitenstaander, slechts een paar keer geweest, kun je hier alleen maar trots op zijn. Steun het Wereldpodium waar je kunt.

 

Jan Sikkers
Toch wel even schrikken! Wereldpodium mag niet uit ons stadsbeeld verdwijnen. Op de bijeenkomsten valt veel zinnigs te beluisteren over met name de redenen waarom immigranten hun eigen land verlaten bijvoorbeeld. Een verarming als dit podium wegvalt. Begripsvorming over mensen die hierheen komen wordt dan weer moeilijker.

 

Janneke de Vries, Stichting OpGroeneVoet
We hebben een podium nodig die aandacht geeft aan zaken waar anderen dat niet doen. Wanneer een land als Nicaruagua (waar we zelfs een stedenband hebben mee hebben) in oorlog ligt, zie ik alleen het Wereldpodium er iets mee doen en de lokale Nica’s een prachtig podium geven. Dit zou niet in het systeem van een WTW moeten vallen, alleen wanneer daarmee extra activiteiten of evenementen ontwikkelt worden. Aan de andere kant, mochten zij meedoen met deze pitchrondes, dan is het percentage SDG wel gelijk een stuk hoger.

 

Tine van de Weyer
Dat modieuze gepitch vandaag de dag. Ad hoc programmeren levert geen duurzaam consistent en doorlopend programma. En als er bij de onderwerpen die Wereldpodium aankaart nou Iets telt is dat continuïteit. Frapper, frapper toujours! Want om 200.000 inwoners te bereiken zijn er heel veel tamtams nodig. En regelmatig ook.Gooi het kind dus niet met het badwater weg!

 

Geert de Brouwer
Van harte ondersteun ik het Wereldpodium Tilburg. Goede programmering, maatschappelijke relevantie en een toegevoegde waarde voor de stad (en daarbuiten). Namens de Amnesty International Werkgroep Tilburg organiseer ik met het Wereldpodium de Movies that Matter on tour in Cinecitta. Films met een mensenrechtenthema vergezeld door een nagesprek. Een initiatief dat mede door de betrokkenheid van het Wereldpodium voor de stad behouden blijft.

 

Prof.dr. A.M. van Kalmthout
Ik wil hierbij graag mijn steun betuigen aan het Wereldpodium, dat de afgelopen jaren een belangrijk informatie-en discussiepodium voor Tilburg is geweest en waaraan ook in de komende jaren grote behoefte bestaat.

 

Clasien Vermeer
Tilburg in de wereld. De wereld in Tilburg. Het Wereldpodium laat het zien. En moet dus blijven bestaan.

 

Frans de Laat
Zeer herkenbaar dit verhaal. Heel veel sterkte en succes!!!

 

Sjoerd van der Weide
Het Wereldpodium moet blijven – zeker nu!!

 

Coen Cransveld
Wereldpodium zorgt met een strak en gevarieerd programma voor een (ander) perspectief op wereldse zaken. Erg jammer als dit zou verdwijnen.

 

Jan Karremans
Juist omdat het Wereldpodium je blik op de wereld wijder maakt, mag het niet zomaar door de willekeur van een bestuurder verdwijnen!

 

Jacqueline van Eerd
Het Wereldpodium moet blijven!

 

Irmgard van Himbergen
Wat zou dat jammer zijn! Een van de weinig zichtbare, maatschappelijke initiatieven uit de stad. Wereldpodium moet blijven.

 

Gerdien Wolthaus Paauw
Het Wereldpodium is een geweldige organisatie en moet blijven!

 

Hedwig Zeedijk
Na 20 jaar in een wereldstad als Rome te hebben gewoond, was de terugkeer naar Tilburg…verrassend! Tilburg is een wereldstad geworden en het wereldpodium laat dat zien. Op een originele en betrokken manier. Dat moet je niet in een keurslijf (lees: subsidie-systeem) dwingen!

 

Anne Geenen
Het Wereldpodium hoort bij Tilburg. Dit soort evenementen weerspiegelen juist wat voor stad Tilburg is! Laat het niet verdwijnen!

 

Gert-Jan van Ginneke
Als regelmatig bezoeker vind ik dat het Wereldpodium moet blijven. Een van de prachtige verbindende initiatieven in onze mooie stad.
Dus Gemeenteraad structureel €€€ beschikbaar stellen, elk jaar weer!

 

Hetty van Slagmaat
Het wereldpodium is beslist nog niet klaar. Doorgaan dus aub!

 

Dave Bekkering, Radar Tilburg
Het Wereldpodium voorziet de inwoners van Tilburg middels interessante bijeenkomsten en ontmoetingen van essentiële informatie. De brede programmering zorgt ervoor dat inwoners van Tilburg zich regelmatig op de hoogte kunnen stellen van thema’s die onze diverse samenleving in Tilburg betreffen en deze diverse samenleving bevorderen.
Ik hoop dan ook van harte dat het Wereldpodium de komende jaren op dezelfde wijze en dezelfde subsidiebasis haar activiteiten zal kunnen blijven uitvoeren.

 

Marjo Dirks
Ik steun jullie!
Op naar een duurzaam vervolg

 

Anja van de Westelaken
Dag Joyce,
Ik steun je oproep van harte. Het Wereldpodium moet blijven, vanwege de andere, frisse blik op de wereld en de inspirerende bijeenkomsten.

 

Eva
It’s hard find beauty in this wicked world. Keep this wonderful platform open, keep the dialogue alive!

 

Anton en Dave van Opdorp
In een wereld vol clickbaits, fakenieuws of nieuws uit je eigen socialmediabubbel is het Wereldpodium een verademing voor diepgang. Niet ‘wij’ tegen ‘zij’, maar nuance in berichtgeving. Stof tot nadenken. Leren open staan voor andere meningen en bevrijdende inzichten. Het Wereldpodium brengt de wereld dichterbij en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van de Tilburgers bij wereldse problemen. Na een meeting van Het Wereldpodium ga je rijker naar huis.
Wat ons betreft dus eerder een structurele subsidie dan ‘fruitautomaat-achtige constructie’.

 

Ivonne
Het Wereldpodium Is heel hard nodig in de Avro/Tros-gemeente die Tilburg aan het worden is. Het Wereldpodium biedt een podium aan authentieke, originele, intelligente stemmen, die diversiteit in onze stad verwoorden. Heel hard nodig dus!

 

Anne Marie Akkermans
Ik ondersteun het voortbestaan van Het Wereldpodium.

 

Ardie Hermsen
Het mag niet gebeuren dat er een streep wordt gezet door het wereldpodium. Een organisatie die in deze tijd van tegenstellingen harder nodig is dan ooit. Het Wereldpodium draagt bij aan kennis en begrip door informatie te verstrekken over allerlei aspecten in deze mondiale wereld. Letterlijk en figuurlijk, een podium te zijn dat mensen met elkaar verbindt, te beginnen bij de multi-culturele bevolking van een stad als Tilburg. Dat klinkt klein maar waar niets is wordt nooit iets groot.
Het Wereldpodium moet dus blijven!

 

Toon Oomen
Het Wereldpodium moet blijven! Een goede plek voor debat en uitwisseling van onderwerpen die er toe doen!

 

Leon Caarls
Uiteraard mijn steunbetuiging aan Het Wereldpodium.
Ik hoop dat jullie jullie mooie, noodzakelijke activiteiten kunnen voort zetten.

 

Barbara Roosken
Ik steun het Wereldpodium van harte!

 

Maurice Dujardin
Het zou voor Tilburg een grote aderlating zijn als het Wereldpodium zich gedwongen ziet te stoppen met activiteiten. Uitwisselen en verdiepen rond actuele maatschappelijke thema’s is heel belangrijk in deze tijd, in deze stad. Dat doet Wereldpodium en dat doen ze goed. Geef ze de basis die nodig is!

 

Hans van Tartwijk
Het Wereldpodium moet blijven!! Gemeenteraad: beter nu je verstand gebruiken dan later spijt hebben.

 

Marianne
Het Wereldpodium moet gewoon blijven…geen discussie over mogelijk. Laten we aub in Tilburg laten zien dat we in een multiculturele stad wonen…daar hoort een Wereldpodium toch gewoon bij? Ik ben dus jarig op 8 november…D-day….ik zal toosten op het voortbestaan en hopen dat er geluisterd wordt naar alle reacties op dit trieste en niet te bevatten bericht…

 

Missiezuster van OLV van Afrika
Hierbij stem ik voor een structurele ondersteuning voor het Wereldpodium in Tilburg! Anders verlies je kennis, netwerk en continuiteit!

 

Bep Versteijnen
Het Wereldpodium mag niet verdwijnen!!!

 

Frank Blous
Het Wereldpodium is juist in deze tijd van toenemende verschillen en benadrukking daarvan van groot belang voor het nuanceren en verdieping brengen in achtergronden en het inzichtelijk maken van verschillen en hoe die te verkleinen.
Ga door zoals jullie sinds juni 2007 gedaan hebben, medewerkers van het Wereldpodium!

 

Louise
Wereldpodium moet blijven omdat ze de kans verdienen met opgedane ervaring zich te verdiepen en een steeds breder publiek te bereiken!

 

Piet van Breugel
Wereldpodium is het dubbel en dwars waard om door de gemeente omarmd te worden. Wees trots op wat hier gaande is! Een podium wat zorgt voor bewustwording, verbinding, samenwerking, informatie en zo meer, is een verrijking voor de stad. Er wordt zo veel gedaan met een klein budget en het is van zo grote waarde!
Onverteerbaar en niet uit te leggen als hieer geen geld voor beschikbaar zou zijn!

 

Anneke Sibum
Het Wereldpodium is belangrijk voor onze samenleving! Subsidie voor mij vanzelfsprekend!

 

Peter van Noppen
Het moet in Tilburg mogelijk blijven om structurele subsidies te krijgen in plaats van alleen projectsubsidies. Waardevolle samenwerkingsverbanden verdwijnen.

 

Dymphie van Loon
Ik hoop van harte dat het Wereldpodium blijft bestaan.

 

Sjors (@Sjimmie2012)
@PvdATilburg redt aub het Wereldpodium, dit podium is onderdeel van onze samenleving Tilburg @SPTilburg steunt u ook deze oproep. teken nu op de site van wereldpodium en STUUR HET WERELDPODIUM EEN STEUNBETUIGING! Alvast bedankt!

 

Mariska Goertz-de Boer
Het wereldpodium doet zulk goed werk, informeert, brengt mensen samen, is vernieuwend. Dit verdient een plek in Tilburg en zekerheid van bestaan.

 

Marcel van Esch
Het Wereldpodium verdient alle steun. Het geeft een wezenlijke bijdrage aan de Tilburgse samenleving door open debat op een genuanceerde wijze over tal van internationale thema’s. Gemeenteraad , kijk verder dan de stadsgrenzen, er is inderdaad een wereld te winnen, structureel!

 

Tereska Okonski
Ik ondersteun deze oproep van harte!

 

Kenan Avsjaloemov
Jarenlang geven ze de wereld een podium. Mondiale ontwikkelingen worden helder en hierdoor vindt kennisoverdracht plaats. Mijn steun gaat daarom uit naar het Wereldpodium, een van de beste initiatieven waar ik aan mee heb mogen werken.

 

Joop Moerkens
Ontzettend jammer dat dit weg zou moeten gaan. Er is al zo weinig in onze stad dat hiervoor aandacht vraag. Graag laten voortbestaan!!

 

Ingrid Ramaan
Het Wereldpodium maakt Tilburg een stukje wereldser, en dat moet zo blijven. Steun ze aub!

 

Frans Couwenberg
Het Wereldpodium is het waard zelfstandig te blijven opereren in Tilburg.

 

Monique Zijp
Het Wereldpodium maakt van Tilburg een fijne internationale stad. Het geeft anonieme groepen in de stad een gezicht en een stem. Bij EELT Theatercollectief horen we van de nieuwe Nederlanders waarmee we theater en/of muziek maken, dat ze zich gesteund voelen door de aandacht en activiteiten van Wereldpodium in hun zoektocht naar meedoen en erbij horen in onze stad. Wereldpodium doet iets unieks met de Peerke Donderslezing. En dan de films, café’s en de muziek. Wereldpodium moet blijven!

 

Maaike de Haardt
Wereldpodium moet blijven, andere stemmen zijn broodnodig.

 

Susanne Weideveld
Organisaties als het Wereldpodium zijn van essentieel belang om een ander informatief en menselijk geluid te laten horen in deze tijd van angst voor vreemdelingen/vluchtelingen.

 

Jos Peeters
Een van de betere manieren om uiting te geven aan het feit dat we niet alleen Tilburger zijn maar tegelijk Wereldburger.

 

Rianne van Laerhoven
Het Wereldpodium is breed bekend binnen Tilburg en zeker een aanwinst. Dit initiatief verdient alle steun en moet behouden blijven!

 

Godert Verbiest
Prachtig initiatief, mag niet verloren gaan!

 

Jeroen Bezem, programmacoördinator Tilburg DebatStad
‘Een wereld te winnen’ is een prachtig concept, maar je gooit het kind met het badwater weg als je het Wereldpodium daarin onderbrengt. In de ruim tien jaar van zijn bestaan is duidelijk geworden dat het Wereldpodium alleen kan floreren als het verzekerd is van continuïteit. Dat kan niet als het voor alle afzonderlijke activiteiten, projecten en programma’s steeds apart moet pitchen.
Gemeentebestuur, voorzie het Wereldpodium van een structurele subsidie (eventueel gekoppeld aan prestatieafspraken) en laat de gedreven medewerkers hun werk doen!

 

Karin Bruers
Van de parelketting van interessante integere en intelligente programma’s in Tilburg wordt een van de mooiste parels afgehaald. Ignorance rules…

 

Eef
Altijd heel prettig samengewerkt aan mooie en belangrijke programma’s op meerdere locaties. Vorige week nog in de Kennismakerij met het moeilijke thema #MeToo. De bijdrage van het WP als altijd ervaren, objectief en inhoudelijk. Zou echt een gemis worden als het WP moet verdwijnen.

 

Corry Rath
De gemeente Tilburg stelt in haar eigen bestuursakkoord: ‘De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom blijven we inzetten op mondiale bewustwording’. Deze uitspraak verhoudt zich niet tot een dreigend voortbestaan van het Wereldpodium.
De Stedenband Tilburg Same Tanzania steunt dan ook van harte jullie oproep om door te kunnen gaan.

 

Bert Jansen en Lisbeth Liebermann
Wij ondersteunen van harte het amendement om het Wereldpodium “zelfstandig” te laten voortbestaan. Vlchtelingen/nieuwe inwoners van ons land verdienen het om speciale aandacht te blijven krijgen.

 

Miranda van der Klaauw, Stedenband Tilburg-Matagalpa
Ik steun het wel, want ik vind het een goed en belangrijk platform, maar ‘in haar voortbestaan bedreigd’ klopt mijns inziens niet helemaal. Wereldpodium kan nl net als wij allemaal pitchen of andere fondsen/sponsoren zoeken.

 

Jos de Kousemaeker
Niet weg te denken uit de 6e grootste stad van het land!

 

Aloijs
Wereldpodium is geen project om te pitchen maar een platform dat haar bestaan al ruimschoots heeft bewezen en aan de doelstellingen voldoet.

 

Cisca Boermans
prachtig en belangrijk podium met altijd weer inspirerende onderwerpen

 

Joke Knoop
Het is eeuwig zonde als Wereldpodium van het podium verdwijnt. Hopelijk is het tij nog te keren.

 

Share Button