• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Over het Wereldpodium

Het Wereldpodium: een venster op de wereld

 

Elke Tilburger is -bewust of onbewust- een wereldburger. Wat wij doen heeft duizenden kilometers ver gevolgen. En omgekeerd. Gebeurtenissen ‘ver weg’ hebben impact op onze stad. Denk alleen al aan je dagelijks kopje koffie of thee. Daarmee bieden we werk in Azië of Zuid-Amerika. Bieden we een eerlijk loon of slavenarbeid? Denk ook aan de oorlog in het Midden-Oosten die ‘op onze stoep’ belandt via vluchtelingenopvang. In onze moderne wereld staat iedereen en alles in verbinding met elkaar: economie, veiligheid en vrede, gezondheid en politiek, maar ook vriendschappen, solidariteit en vijandbeelden.

Het Wereldpodium wil deze mondiale verbanden blootleggen, verduidelijken en discussie erover stimuleren. We willen Tilburgers duidelijk maken dat zij keuzes maken die ertoe doen. We doen dit om mondiaal bewustzijn te vergroten en werkelijke betrokkenheid te creëren. Mondiale bewustwording gaat vooraf aan onderling begrip, draagvlak voor de universele mensenrechten en een menswaardig, prettiger bestaan voor iedereen. De ambitie kortom die de Verenigde Naties omschrijven in hun duurzame ontwikkelingsdoelen en die Tilburg als Tolerante Stad onderschrijft en actief ondersteunt.

Het Wereldpodium draagt bij aan de mondiale bewustwording in Tilburg door het overbrengen van kennis en persoonlijke verhalen. Het internationale nieuws rolt steeds sneller en directer ieders huiskamer binnen. Het benadrukt problemen en conflicten, en roept vaak meer vragen, angst en onbegrip op dan begrip en betrokkenheid. Kranten brengen het dagelijkse nieuws, maar het werkelijke effect, de impact en uitwerking, op Brabanders/Tilburgers behoeft diepgaander gesprek. Hoe gaan we hiermee om? Wat betekent het voor mij? Kan ik helpen?

Het Wereldpodium kiest voor directe kennisoverdracht, voor ontmoeting in verschillende vorm en op verschillende locaties. We organiseren de grote Peerke Donderslezing en het kerstavondprogramma Wintervuur, maar ook ontmoetingen in de stad of op het stadsstrand.

Bezoekers luisteren naar (ervarings)deskundigen en gaan in gesprek. De kennis en verhalen halen we graag van dichtbij. Mondiale bewustwording kan immers al beginnen bij een buurman of –vrouw met een andere achtergrond dan jijzelf. In een diverse stad als Tilburg hoef je niet ver te gaan om ‘die ander’ te ontmoeten.
Bezoekers gaan naar huis met meer inzicht. Inzicht in de grote wereld van internationale handel en politiek, maar ook in mensen en culturen. Wetenschappers verhelderen de oorzaken achter internationale ontwikkelingen, direct betrokkenen vertellen hun vaak indrukwekkende verhalen. Het lokale gesprek, persoonlijke ontmoeting en debat versterkt ook in de stad onderlinge cohesie, hulpbereidheid, steun en gezamenlijke initiatieven.

Het Wereldpodium wil het gesprek en debat voeren met zoveel mogelijk burgers. We kiezen daarom voor een mix van activiteiten op diverse locaties. De activiteiten kunnen variëren van een stadslezing, tot tafelgesprekken met scholieren, filmgesprekken, een debat met ROC-studenten of een intiem interview op het stadsstrand. Zo proberen we een zo breed mogelijk publiek te betrekken.

Om recht te doen aan de diversiteit in de wereld en in onze stad, zijn onze presentatoren, sprekers en vrijwilligers vaker dan gebruikelijk in de media vrouw en hebben vaak een migratieachtergrond. We proberen regelmatig boeiende, aansprekende sprekers ‘van naam’ naar Tilburg te halen, maar weten dat een persoonlijk relaas van een onbekende stadsgenoot zeker zoveel impact kan hebben.

 

 

Quotes

  • “Goh, dat hoor je niet in de media. Door deze avond ga ik het nieuws weer intensief volgen”.- podiumbezoeker Marijke Willekens
  • “Wat geweldig dat mensen naar mijn verhaal willen luisteren.” – ervaringsdeskundige Peterson Ssesendi, vluchteling uit Oeganda
  • “Een mooie setting om voorbij de oneliners te geraken.” – gastspreker András Krahl, socioloog en bestuurslid Een ander Joods Geluid
  • “Waar kan ik me melden om maatje te worden?” – bezoeker Stadsstrandgesprek met vluchtelingen uit St. Jozefzorg

 


 

Wereldpodium-logo’s

Het logo van het Wereldpodium is gemaakt door Pracht Reclame in Dongen.
De logo’s die op dit standaardlogo zijn gebaseerd – Wereldjournalisten, Peerke Donderslezing, Wereldpodium Academy en Uitgeverij Wereldpodium – zijn van Looi Naaijkens in Tilburg. Het logo van de Peerke Donderslezing is in september 2018 aangepast door Claudy de Vet.
Het logo van Wintervuur, en het logo van Wereldpodium Online – net als de andere logo’s gebaseerd op het standaard Wereldpodium-logo – zijn gemaakt door Claudy de Vet.

Share Button