• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

ANBI-status

Het Wereldpodium heeft (nog) geen ANBI-status.

 

Hieronder de zakelijke gegevens:

RSIN 818428223 B01

Zowel het bestuur als de raad van advies zijn onbezoldigd. Het team werkt op freelance-basis.

Het Wereldpodium wordt overwegend gefinancierd door de gemeente Tilburg. Daarnaast zijn er incidentele fondsen. Eventuele reserves worden ingezet voor het (mogelijk) maken van onze programma’s.

Ons beleidsplan is te vinden onder ‘over het wereldpodium’.

Share Button