• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Donderdag 6 september 2012: Weg met het cynisme. Wie helpt de hulp?

Nederlanders zijn erg negatief over ontwikkelingshulp. Niet alleen zou veel geld verloren gaan aan corruptie of duurbetaalde professionals, ook zou de hulp veel te weinig resultaten opleveren. De oproep van de grootste partij van het land, de VVD, om van de 4,4 miljard euro die wij uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking 3 miljard te schrappen, wordt door veel Nederlanders onderschreven. Tegelijkertijd menen de meeste Nederlanders nog steeds dat extreme armoede in met name Afrika onaanvaardbaar is en dat we daar iets aan moeten doen.

Karig & positief
Deskundigen hebben een geheel ander beeld van ontwikkelingshulp. Ook zij stellen dat hulpgelden soms verloren gaan en dat de hulp maar zelden leidt tot economische groei. Zij wijzen echter ook op de talloze positieve effecten. Landen als Zuid-Korea of Taiwan hadden nooit uit kunnen groeien tot economische tijgers zonder massale ontwikkelingshulp in de jaren ’50. Kindersterfte door vaccinaties is enorm gedaald en ook het schoolbezoek nam in veel arme landen sterk toe. Dank zij de hulp beschikken steeds meer mensen over schoon water en met behulp van goedkope testmethodes en aidsmedicijnen, betaald uit ontwikkelingsgelden, is de aidsepidemie in Afrika tot staan gebracht. Bovendien benadrukken zij dat de 98 miljard euro die jaarlijks aan ontwikkelingssamenwerking wordt uitgegeven, verrdeeld over 2 miljard armen toch niet meer is dan 49 euro per persoon per jaar.

Kennis of emotie?
Waar komt ons negatieve beeld van de hulp dan vandaan? En, belangrijker nog, wat moet gebeuren om het te nuanceren, zo niet ten positieve te keren?
Is het louter een kwestie van gebrek aan kennis of een teveel aan verkeerde informatie? Laten ontwikkelingsdeskundigen en ontwikkelingsorganisaties na om Nederlanders fatsoenlijk voor te lichten? Moeten we inzetten op meer kennis?
Wellicht is het vooral een gebrek aan contact met mensen uit het ‘Zuiden’? Komen de critici niet al te gemakkelijk weg met hun platitudes omdat wij de ontvangers van de hulp simpelweg nooit tegenkomen? Kunnen kunst en cultuur een rol spelen in het overbruggen van deze afstand?
Of moeten we het zoeken in de sfeer van emoties? Terwijl de cynici doorlopend zinspelen op onze hebzucht en ons wantrouwen, verzuimen de voorstanders krachtig gebruik te maken van ons inlevingsvermogen of onze morele verantwoordelijkheid.

Met onder meer Peter Sterk, acteur en maker van  video’s als .. Ali, weinig te lachen?  Jan Drissen, directeur van festival Mundial, Kees van den Broek, directeur van het Liliane Fonds, en Tabitha Gerrets van ID-leaks.  Muziek is er van het Tilburgse  Balafoon-duo Maloya. Robert Dijksterhuis, ontwikkelingsdeskundige van het Ministerie van Buitenlandse zaken, zal kritisch op de gesprekken reageren. De avond wordt geleid door Ralf Bodelier.

Datum: donderdag 6 september 2012
Tijd: 20.00 – 22.30 uur. Ontvangst om 19.30 uur.
Locatie: Theater de Nwe Vorst, Willem II Straat 49, Tilburg.
Entree: 5 Euro*

Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met NCDO


[formidable id=65]

Share Button