• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Het laatste Wereldpodium?

Op 13 december vindt de voorlopig laatste activiteit van Het Wereldpodium plaats. We beraden ons op de toekomst, omdat de financiering van het programma onzeker is. We hebben een groot aantal steunbetuigingen ontvangen, toen we de raad in november vroegen om structurele financiering. Alle bemoedigende woorden en lof voor onze activiteiten en inzet ten spijt, de raad stemde tegen structurele financiering van Het Wereldpodium. Daarmee lijkt het einde in zicht.

Het Wereldpodium heeft door de jaren heen een solide programma opgebouwd, met in het oog springende activiteiten zoals de Peerke Donderslezing, met een driemaandelijks Wereldcafé – altijd goed voor veel bezoekers – en met activiteiten zoals (…) in my backyard waar migranten over hun inburgering vertellen. Het Wereldpodium is een belangrijk podium voor het nieuwe Tilburg, waar iedereen zich welkom weet, en thuis voelt. Een podium ook voor artiesten uit de stad als Los Bandidos de Tilburg, Joost van Dijk, Carlota López van de Logt, Hind Hakki, Max Swagemakers, Sarkes Tourbendian – de lijst is verre van compleet.

We hebben het afgelopen jaar financiering gekregen voor het programma, op grond van een raadsmotie met de strekking dat het Wereldpodium niet goed past in de projectenfinanciering van ‘Een wereld te winnen’. Wij onderhouden geen contacten met het buitenland, zoals veel organisaties die pitchen voor projectgeld, en we willen eigenlijk ook niet de concurrentie aangaan met concrete hulpprojecten in Srebrenica, Tanzania, Nicaragua, Ethiopië, noem maar op. Die projecten zijn belangrijk, maar ze zijn van een andere soort en maat als het programma van het Wereldpodium.

Met bescheiden middelen en heel hard werken hebben we een samenhangend programma tot stand weten te brengen, met een stimulerende mix tussen professionaliteit en vrijwilligerswerk. Een programma dat weet te verbinden, te bezielen, dat perspectief biedt. Een programma waar altijd veel belangstelling voor is en waar de burgemeester en wethouders graag geziene gasten zijn. Dat, omdat we niet zonder elkaar kunnen in een inclusieve stad, waar het woord Samen met een hoofdletter wordt geschreven en waar in het bestuursakkoord staat dat we blijven inzetten op mondiale bewustwording.

Wij hebben onze bijdrage geleverd aan die bewustwording, aan een stad waar iedereen meetelt – waar die ook vandaan komt – en we willen die bijdrage ook blijven leveren. We gaan nogmaals met de gemeente in gesprek en we hopen de samenwerking met al die partners in de stad te kunnen blijven voortzetten. Met het ROC, Feniks, Blauwe Maan, Kennismakerij, Kolektivo, PortAgora, werkgroep Keti Koti, Fontys Global Development Issues, Fontys Academy of Music and Performing Arts, Vluchtelingenwerk, Nidos, Stedenband Tilburg-Matagalpa, met alle organisaties die zijn verenigd in Tilburg4GlobalGoals, Contour deTwern, waar we een werkplek mogen gebruiken, de Amnesty Werkgroep Tilburg, Cinecitta. Ook hier: de lijst is niet compleet.

We beraden ons op onze toekomst. We maken pas op de plaats, en we zetten nog een keer alles op alles. Natuurlijk blijven we open staan voor dialoog, zoals iedereen dat van ons gewend is. We blijven in gesprek met de Tilburgse organisaties en met de politiek – om hopelijk te komen tot een mooi vervolg. Of tot een mooi afscheid. De toekomst zal het leren…

Share Button