• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Donderdag 9 oktober. Een kracht ten goede. Paus Franciscus en de menselijke kant van de kerk

Terwijl Katholieke kerk in de afgelopen decennia wereldwijd groeide, verloor ze in Nederland aan zeggingskracht. Recente schandalen, zoals het misbruik van kinderen door religieuzen, of het gesjoemel met gelden door de Vaticaanse banken, hebben dit proces alleen nog maar versterkt. Maar verandering zit in de lucht.

Met de komst van paus Franciscus staat plots de humane kant van het katholicisme weer in de belangstelling. Niet alleen de sobere levensstijl van deze paus blijkt velen te inspireren. We worden ook geraakt door diens nadrukkelijke solidariteit met armen, vluchtelingen en slachtoffers van geweld. Bovendien probeert deze paus het ‘instituut kerk’ weer geloofwaardig te maken.

Red Nose FrancisIn het kielzog van de pauselijke optredens groeit langzaam maar zeker weer het besef dat het katholicisme ook een kracht ten goede kan zijn. Parochies, ordes, communiteiten en geloofsgroepen, die de afgelopen decennia steeds dieper in hun schulp kropen, lijken, heel voorzichtig, weer op te krabbelen en met hun verhaal naar buiten te treden.

De kern van dit verhaal lijkt samen te vallen met wat bekend staat onder de ‘Katholieke Sociale Leer’. Dat is een verzameling inzichten waarmee de kerk probeert te antwoorden op de grote uitdagingen van de moderne tijd. Centraal staat daarin het idee van de ‘menselijke waardigheid’, het inzicht dat elke mens een onvervreemdbare, individuele waardigheid bezit, die door niemand kan worden afgenomen en die door niemand mag worden geschonden. Deze centrale positie van de menselijke waardigheid in de Katholieke Sociale Leer vormt een kritisch uitgangspunt voor het nadenken over de moderne samenleving.

Op 9 oktober aanstaande, organiseert het Wereldpodium samen met de Norbertijnse gemeenschap een avond over deze Katholieke Sociale Leer in de raadszaal van het Tilburgse gemeentehuis. Wordt de humane boodschap van het katholicisme inderdaad weer gehoord? Wat heeft deze ons vandaag nog te bieden? Waar in het politieke spectrum is zij terug te vinden? En hoe kan ze ons, gewone mensen, inspireren in het maken van keuzes in het leven van alle dag?

Zes gasten jagen het gesprek aan. Dat zijn Norbertijnen abt Denis Hendrickx, hoogleraar theologie Fred van Iersel, vluchtelingenwerker Lydia Verhagen, lerarenopleider Cynthia Lieshout en bestuurder Hein van Oorschot. Jan Boelhouwer, sociaal democraat en burgemeester van Gilze en Rijen geeft afsluitend commentaar.
Gespreksleider is Ralf Bodelier.

Inloop Raadszaal vanaf  19.00.
Start 19.30.
Einde om 22.00
Reserveren niet nodig

Share Button