• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Archive for the ‘2020’ Category

1 december – (TV-)uitzending lezing uitgesproken door Akwasi

Publicatiedatum: 1 december 2020

Omroep Tilburg zendt dinsdag 1 december het volledige programma van de Peerke Donderslezing 2020 uit op TV. Normaal gesproken wordt de lezing gehouden voor een publiek, maar vanwege de coronamaatregelen was dat dit jaar niet mogelijk. Daarom hebben Het Wereldpodium en Omroep Tilburg de handen ineengeslagen om de lezing via online kanalen en TV bij de mensen thuis te brengen.

 

De lezing door Akwasi, 22 november jl. in Theater De Nieuwe Vorst, was te volgen via een livestream. Nu wordt het volledige programma uitgezonden door Omroep Tilburg. In dat programma komen, naast Akwasi zelf, Tilburgers aan het woord die die zich bezighouden met het slavernijverleden.

Te gast is Jeannau Jean Louis. Hij vertelt over het te realiseren slavernijmonument in de stad. Ook is hij te zien en te horen met zijn band Gruppo DescargaEardly van der Geld van de stichting Gedeeld Verleden en Gezamenlijke Toekomst licht toe waarom de herdenking van de afschaffing van de slavernij ook in Tilburg plaatsvindt. Spoken Wordartiest Shevani Koning draagt werk voor, en vertelt over haar fascinatie. Petra Robben deed onderzoek naar de beeldvorming over Peerke Donders: hoe werd hij een held en waarom ligt zijn beeld gevoelig? En burgemeester Theo Weterings heet Akwasi welkom en spreekt over het belang van saamhorigheid.

De titel van de lezing is ‘Impact!’. Akwasi doorloopt in zijn lezing in de stappen die nodig zijn om impact te hebben in de maatschappij: hoe bewerkstellig je verandering, revolutie? Maar dat lukt niet zonder mensen om je heen die zeggen ‘je bent nodig’, ‘I’ve got your back’, benadrukte de dichter en zanger. “Soms nog belangrijker voor mij dan ‘Ik hou van jou’”. Dat maakt dat iemand het lef heeft om “gif om te zetten in een gift”, een medicijn voor de maatschappij zodat we werkelijk gelijkwaardig en met respect met elkaar omgaan.

Na de lezing kon het publiek online vragen stellen. Presentatoren Benedicte Bombala en Joyce van der Horst legden deze vragen aan Akwasi voor.

De uitzending van Omroep Tilburg op TV is dinsdag 1 december om 20.00u en vanaf dan ook terug te kijken via de website van Omroep Tilburg en die van Het Wereldpodium.

 

NB
Na de Peerke Donderslezing door Akwasi maakte Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, bekend dat Het Wereldpodium de naam van de lezing verandert in Wereldpodiumlezing. De naam Peerke Donderslezing is overgedragen aan Stichting Petrus Donders Tilburg.

Naamswijziging Peerke Donderslezing > Wereldpodiumlezing

Publicatiedatum: 22 november 2020

Persbericht van Het Wereldpodium, Tilburg, 22 november 2020

 

Naamswijziging Peerke Donderslezing

Sinds 2009 organiseert Stichting Het Wereldpodium de Peerke Donderslezing. Rapper en dichter Akwasi verzorgde zondag 22 november jl. de 8e lezing in deze reeks onder de titel ‘IMPACT!’. Na de lezing van Akwasi maakte Het Wereldpodium bekend dat het de naam van de Peerke Donderslezing heeft veranderd in ‘Wereldpodiumlezing’.

Het is tijd voor vernieuwing, vindt Het Wereldpodium. De stichting wil de focus van de lezing verleggen van het huidige thema ‘barmhartigheid’ naar ‘nieuwe perspectieven op heden en verleden’. Daarmee wil Het Wereldpodium nadrukkelijk laten zien dat het perspectief op mondiale ontwikkelingen van meerdere kanten moet worden belicht, zoals het publiek in de diverse programma’s van Het Wereldpodium inmiddels gewend is.

Hedendaagse discussies over het slavernijverleden, over het koloniale verleden en over oude en nieuwe inzichten over de rol van de missie maken dat er een bredere context gezocht moet worden om het gesprek aan te gaan. De naam Peerke Donderslezing vindt Het Wereldpodium daar iets te beperkt voor.

Ook wil Het Wereldpodium met de naamswijziging verwarring met de Peerke Dondersstichting wegnemen. Het Wereldpodium heeft de naam van de lezing inmiddels overgedragen aan de stichting Peerke Donders.

Tilburg was en is trots op Peerke Donders, die in zijn tijd veel goed werk heeft verricht in de melaatsenzorg in Suriname. Daar doet Het Wereldpodium niets aan af. De persoon zelf staat niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat: hoe we tegenwoordig denken over de westerse weldoener in heden en verleden.

Het standbeeld van Peerke in het Wilhelminapark is jaren na zijn dood gecreëerd en kan als kwetsend ervaren worden. Het wordt door velen gezien als een verbeelding van machtsongelijkheid.

Het Wereldpodium staat voor een inclusieve stad en is een spreekbuis van verhalen over mondiale ontwikkelingen. Het Wereldpodium legt daarbij altijd een relatie met Tilburg.

Akwasi ging in zijn lezing op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je impact kan maken met als doel om de samenleving te verbeteren. De titel van de lezing was dan ook ‘IMPACT’. Akwasi schetste hoe de samenleving eruit moet komen te zien: dat mensen elkaar echt gaan zien en naar elkaar gaan luisteren om te komen tot meer begrip.

Akwasi doorloopt in zijn lezing de stappen die nodig zijn om impact te hebben in de maatschappij: hoe bewerkstellig je verandering, revolutie? Maar dat lukt niet zonder mensen om je heen die zeggen ‘je bent nodig’, ‘I’ve got your back’, benadrukte de dichter en zanger. “Soms nog belangrijker voor mij dan ‘Ik hou van jou’”. Dat maakt dat iemand het lef heeft om “gif om te zetten in een gift”, een medicijn voor de maatschappij zodat we werkelijk gelijkwaardig en met respect met elkaar omgaan.

 

Het is nog niet bekend wanneer de volgende Wereldpodiumlezing plaats zal vinden. Tot nu toe was het om het jaar, afgewisseld met Wintervuur. De Covidcrisis en het nieuwe beleid over Mondiale Bewustwording van de gemeente Tilburg, zullen naar verwachting tot een nieuwe programmering leiden. Het Wereldpodium hoopt snel duidelijkheid te kunnen verschaffen over het nieuwe programma.

 

Hieronder staat de volledige tekst over de naamswijziging. Wereldpodiumhoofdredacteur Joyce van der Horst sprak zondag (22-11-2020) na afloop van de lezing van Akwasi een ingekorte versie hiervan uit.

 

Peerke Donderslezing / Wereldpodiumlezing

Het verhaal over Peerke Donders is een mooi verhaal. Het is het romantische verhaal van de arme weverszoon die missionaris werd. Het is een verhaal waar Tilburg trots op is.

Het is een verhaal waar ook veel Surinamers trots op zijn. Peerke Donders ligt niet voor niets in een kerk in Paramaribo begraven.

Peerke Donders hielp de melaatsen in Suriname tijdens en na de slavernij. Dat was nobel van hem. Hij deed ongetwijfeld goed werk.

Maar er is ook een ander verhaal: melaatsheid had een directe relatie met slavernij. Het was geen wonder dat de mensen arm waren en ziektes hadden, zoals melaatsheid/lepra. Dat schreef de Surinaamse auteur en activist Anton de Kom al in 1934.

Vierhonderd jaar lang heeft het Westen, waaronder Nederland, mensen en landen in andere delen van de wereld overheerst en uitgebuit. De Westerse wereld vergeet vaak hierover te vertellen. Ook als we over Peerke praten.

Beeldvorming

De missie stuurde indertijd foto’s en verhalen en later ook films naar het thuisland over arme mensen in barre omstandigheden. Dat beeld heeft nog altijd impact. Wij moeten hen helpen omdat zij zielig zouden zijn. Dat was en is barmhartigheid. En dat was ook het centrale thema van de Peerke Donderslezing.

Die barmhartigheid siert de helpers. Maar barmhartigheid zegt niets over de ontvangers van hulp. En vraagt barmhartigheid niet impliciet om dankbaarheid?

Armoede is geen natuurverschijnsel, maar een complex probleem. Armoede heeft onder andere een relatie met mensenhandel die samenlevingen heeft ontwricht. Die realiteit hoort ook bij de zielige beelden die de missie ons indertijd voorschotelde. En die realiteit hoort ook bij de huidige beelden van armoede.

Volgens emeritus-hoogleraar en antropoloog Gloria Wekker is het beeld van ‘de ander’ onbewust gestoeld op vier eeuwen van ongelijkwaardigheid. Dat betoogde ze in 2016 in haar Peerke Donderslezing.

Momenteel leidt het denken in wij en zij tot strijd en polarisatie. Laten wij, en dan bedoel ik wij en zij, dus wij allemaal, erkennen dat het om onze gedeelde toekomst gaat. En om ons gedeelde verleden. Het gaat dus om een ongedeeld wij.

Daarom zijn deze vragen relevant:

Hoe gaan wij samen om met de donkere kant van het verleden en met de groeiende aandacht daarvoor?
Hoe gaan wij samen om met de emancipatie van de diverse groepen in de Nederlandse samenleving?
Zien wij het groeiende zelfbewustzijn van mensen op andere continenten?

Zeggen we politionele acties, of zeggen we koloniale oorlog?
Zeggen we zeehelden of zeggen we bezetters?
In welk jaar werd de slavernij afgeschaft: 1863, toen Nederland de slavernij officieel afschafte, of in 1873? Want de mensen moesten nog tien jaar een deel van hun schamele loon afstaan om de Nederlandse overheid zoveel mogelijk schadeloos te stellen.

Erkennen we de vele verzetsstrijders zoals de Curaçaose opstandleider Tula? Of krijgt alleen Nederland de credits voor de afschaffing van de slavernij?
Hoe gaan wij samen om met hedendaags racisme? Luisteren we naar elkaar of strijden we tegen elkaar?

Maar ook de volgende vragen dienen we te stellen:
Hoe gaan we nu en in de toekomst om met ontwikkelingswerk? En hoe is de kijk daarop veranderd?
Willen we de unieke ervaring blijven houden van humanitair toerisme, of erkennen we schadelijke gevolgen daarvan?

Het Wereldpodium heeft geen pasklaar antwoord op deze vragen. Maar wil er wel over in gesprek.

Nieuwe naam

De Peerke Donderslezing van vandaag was, sinds 2009, de achtste lezing. Op grond van wat ik net aanvoerde en na debat binnen het bestuur en met adviseurs denken wij dat het tijd is voor vernieuwing. Voor nieuwe vragen.

Ieder heeft haar of zijn kijk op het gedeelde verleden en op onze gezamenlijke toekomst. Daarom wil Het Wereldpodium het perspectief van de Peerke Donderslezing verbreden. We willen met een nieuwe lezing laten zien dat er meerdere perspectieven naast elkaar bestaan.

En bij een nieuwe lezing past een nieuwe naam. Vanaf nu heet onze lezing daarom de Wereldpodiumlezing. Want het Wereldpodium staat voor al deze vragen: mondiale ontwikkelingen in relatie tot Tilburg.

Heeft Peerke Donders dan voor ons afgedaan? Nee, zeker niet. Maar Peerke krijgt er nu familie bij van over de hele wereld. Met ieders eigen verhaal, ieders eigen perspectief.

Peerke Donderslezing 2020 door Akwasi

Publicatiedatum: 21 november 2020

 

Via deze link leest u alles over deze Peerke Donderslezing.

Livestream / uitzending mogelijk gemaakt door Omroep Tilburg

Vanaf 16 november online – Wereldse Ontmoetingen: de relatie tussen Suriname en Nederland

Publicatiedatum: 30 oktober 2020

Een programma van Het Wereldpodium, live uitgezonden via Zoom op 11 november 2020,
vanaf nu ook online te bekijken en te beluisteren; zie onderaan dit bericht.

De relatie Suriname – Nederland: pijnpunten en perspectieven

De verbinding tussen Suriname en Nederland is al honderden jaren oud. Ons gezamenlijke verleden gaat over slavernij, kolonialisme en onafhankelijkheid. De relatie kwam onder druk te staan sinds de militaire dictatuur. Nu Suriname een nieuwe regering heeft, kan die relatie wellicht weer inniger worden. Willen we nog altijd verder met elkaar, en zo ja, hoe precies? Of wordt het tijd om ‘het uit te maken’?

Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, gaat in gesprek met drie prominente Suriname-deskundigen over verleden, heden en toekomst van de turbulente relatie die Suriname en Nederland al zo lang met elkaar hebben.

Hans Ramsoedh is historicus en Surinamist. Hij is gespecialiseerd op het gebied van de Surinaams-Nederlandse geschiedenis. Hij gaat in op de vraag hoe Suriname zich heeft ontwikkeld in relatie met Nederland tot uiteindelijk een onafhankelijk land. En hoe het ging het na die onafhankelijkheid met onze relatie.

Hennah Draaibaar is journalist. Ze heeft jarenlang in Nederland gewoond en is nu terug in Suriname als zelfstandig media-ondernemer en correspondent. Met haar praat Joyce van der Horst vooral over de actualiteit in Suriname (in relatie tot Nederland). In mei van dit jaar zijn er verkiezingen geweest, en op 25 november viert Suriname 45 jaar onafhankelijkheid. Biedt dat nieuwe perspectieven voor de relatie met Nederland? Is Suriname onafhankelijker dan ooit van Nederland of juist niet?

Kathleen Ferrier, politica, zat van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer. Ze is een dochter van Johan Ferrier, de laatste gouverneur en eerste president van Suriname. Hoe ziet zij de toekomstige relatie tussen Suriname en Nederland? Het land is zich steeds meer aan het oriënteren op de eigen regio, maar hebben Suriname en Nederland elkaar juist niet steeds meer nodig? De relatie was geruime tijd bevroren maar met de nieuwe Surinaamse regering lijken er nieuwe uitdagingen zijn. Kathleen Ferrier blikt vooruit.

 

Het programma is mogelijk gemaakt door de samenwerking met Fontys Global Development Issues.

U kunt het programma hieronder, of rechtstreeks op Youtube, bekijken en beluisteren.
NB:
– Het programma is hoofdzakelijk in het Engels, en is niet ondertiteld.
– Bij het oorspronkelijke (live-)gesprek met Hans Ramsoedh liet de techniek ons helaas een aantal keren in de steek. Het gesprek was daardoor niet goed te volgen en is daarom een dag later opnieuw gevoerd en opgenomen. Dit tweede gesprek is in onderstaande uitzending te zien en te horen.

 

Youtube-kanaal van Het Wereldpodium

22 november – 8e Peerke Donderslezing

Publicatiedatum: 1 juni 2020

 

Coronaproof te volgen via live streaming

Peerke Donderslezing 2020 uitgesproken door Akwasi

Op zondagmiddag 22 november zal in theater De Nieuwe Vorst in Tilburg de achtste Peerke Donderslezing worden uitgesproken door rapper, acteur en dichter Akwasi. De titel van zijn lezing: Impact! Vanwege de coronabeperkingen zal er geen publiek bij aanwezig kunnen zijn, maar de lezing wordt vanaf 15.00 uur live gestreamd via de website van Het Wereldpodium, de organisator van de Peerke Donderslezing, en die van Omroep Tilburg. Er wordt bovendien digitale ruimte gecreëerd voor het stellen van publieksvragen.

Akwasi is een geëngageerde kunstenaar. De beroemde uitspraak van Nina Simone ‘It is an artist’s duty to reflect the times’ is zeker op hem van toepassing. De ‘plicht’ waarover Simone het heeft, voelt Akwasi namelijk ook voor zichzelf. Zijn teksten, zowel in zijn poëzie als zijn rap, komen voort uit zijn maatschappelijke betrokkenheid. “Ik moet het blijven benoemen”, zegt hij. “Niet iedereen durft dat, maar voor mij voelt het zo.”

Akwasi heeft een turbulente tijd achter de rug, mede door zijn uitspraak op de Dam tijdens de demonstratie voor Black Lives Matter. Hij heeft er later zijn excuses voor aangeboden, maar wat hem stoorde is dat niemand hem vroeg waaróm hij op de Dam zei wat hij zei. Het gaf hem stof tot nadenken. Hoe kun je impact maken met als doel om uiteindelijk de samenleving te verbeteren? Zonder impact kom je niet tot veranderingen, stelt Akwasi, en verandering in de samenleving is volgens hem hard nodig.

In de Peerke Donderslezing wil Akwasi het niet zozeer hebben over institutioneel racisme, maar des te meer over de vraag hoe de samenleving eruit moet komen te zien. Hoe mensen elkaar echt gaan zien en naar elkaar gaan luisteren, om te komen tot meer begrip. Hij wil dat we ‘elkaar waarderen en dat we alle verschillen omarmen’.

Over Akwasi
Akwasi Owusu Ansah, artiestennaam Akwasi (Amsterdam, 6 maart 1988), is een Nederlandse rapper, acteur en dichter van Ghanese afkomst. In 2007 richtte hij het rapduo Zwart Licht op met Hayzee, die hij vijf jaar eerder op de middelbare school had leren kennen. In 2012 rondde hij zijn theateropleiding in Maastricht af en sloot hij zich aan bij theatergroep Likeminds. Hij was onder andere te zien in Hate, de theaterbewerking van de Franse film La haine door Teunkie van der Sluijs. Verder had hij bijrollen in de televisieseries Feuten, Toren C en Duivelse Dilemma’s. Ook was hij co-presentator van het programma De slavernij voorbij van de NTR. In 2013 begon Akwasi als solorapper. Ook richtte hij het muzieklabel Neerlands Dope op. Vanaf 2015 was Akwasi geregeld te zien bij De Wereld Draait Door. In 2018 verscheen zijn poëziebundel ‘Laten we het er maar niet over hebben’.

Over de Peerke Donderslezing
De Peerke Donderslezing vindt om het jaar plaats. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn het werk en leven van Peerke Donders (1809-1887) de inspiratiebron. Peerke was de zoon van een arme Tilburgse huiswever. Hij overleed in Suriname na een leven onder de melaatsen. Velen zien hem als een gewone Tilburger die verantwoordelijkheid nam voor mensen aan de andere kant van de wereld. In oktober 2009 herdacht Tilburg de 200ste geboortedag van Peerke Donders. In datzelfde jaar organiseerde het Wereldpodium de eerste Peerke Donderslezing, uitgesproken door Wim van de Donk. Na hem volgden Guy Verhofstadt, Femke Halsema, Lilianne Ploumen, Tinkebell en Gloria Wekker. De zevende Peerke Donderslezing werd in 2018 uitgesproken door arabist en senator Petra Stienen.

De lezing wordt voorzien van een inhoudelijk aansluitend en lokaal programma waarin Tilburg zich profileert als mondiale stad. Deze keer wordt dat programma opgenomen door Omroep Tilburg en op een nader te bepalen tijdstip uitgezonden. De lezing zelf, gevolgd door het beantwoorden van publieksvragen, zal live worden gestreamd.

 

Wereldpodium | Peerke Donderslezing 2020
Wanneer: zondag 22 november 2020
Waar/hoe: livestream vanuit Theater De Nieuwe Vorst, te volgen via de website van Het Wereldpodium (www.wereldpodium.nu) en de website van Omroep Tilburg (www.omroeptilburg.nl)
Tijdstip: vanaf 15.00u
Aanvullend programma: wordt op een nader te bepalen tijdstip uitgezonden door Omroep Tilburg (meer info daarover volgt zo snel mogelijk)

 

foto Akwasi: Rein Kooyman

decor tijdens de lezing: Menno Boerdam

 

De Peerke Donderslezing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Tilburg (via subsidie-programma ‘Een Wereld T Winnen’) en KringloopWarenhuis PortAgora (geleverde items voor het decor gemaakt door Menno Boerdam)

 

 

 

 

 

 

 

11 juni – Wereldpodium Online | Zoom 4: Dominik Morawiak en Pien Merkx over LHBTIQ+ rechten in Polen en in Nederland

Publicatiedatum: 17 mei 2020

 

LHBTIQ+ rechten in Polen en in Nederland

Vorige maand verscheen de Rainbow Ranking van 2020. Dat is een ranglijst voor LHBTI-acceptatie per land, zowel Europees als wereldwijd. Nederland staat net in de top tien, Polen staat onderaan. Honderd Poolse gemeenten riepen zichzelf uit tot ‘homovrije zone’. Hoe zit dat precies? En wat betekent het als je LHBTIQ’er bent en Poolse roots hebt?
Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, praat over de Poolse ranking met de Tilburgse student journalistiek Dominik Morawiak, en over de Nederlandse score met Pien Merkx, secretaris van het COC Tilburg-Breda.

Bekijk de uitzending hieronder of via het Wereldpodium-Youtube-kanaal.

NB / rectificatie: In de ‘aankondiging’ van de uitzending is de naam van Pien Merkx helaas verkeerd gespeld: het is dus ‘Merkx’ en niet ‘Merckx’.

 

 

 

Wereldpodium Online… steeds op donderdagavond (tot aan de zomer): de ene week een podcast, in samenwerking met Omroep Tilburg, de andere week een (live) programma uitgezonden via Zoom Cloud Meetings. Zo voorziet Het Wereldpodium u elke week van Tilburg Wereldnieuws online.
Eerdere uitzendingen zijn hier te bekijken en/of te beluisteren: https://www.wereldpodium.nu/wereldpodium/wereldpodium-online/

Wereldpodium Online wordt mede mogelijk gemaakt door Het Boekenschop Tilburg en door het Tilburgs Mediafonds.

28 mei – Wereldpodium Online | Podcast 4: IMC Weekendschool Tilburg

Publicatiedatum: 17 mei 2020

 

De Weekendschool

Elke zondag gaan ruim 120 nieuwsgierige kinderen uit Tilburg Noord en Tilburg West naar IMC Weekendschool.
Ze leren er over verschillende beroepen, gaan op excursie en ze denken na over hun eigen toekomst.
Wat levert dit bijzondere onderwijs op voor kinderen uit zogenoemde ‘kansarme’ buurten?

Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, praat erover met locatiemanager Chantal van Rijswijk en oud-student, vrijwilliger en junior alumni-coördinator Faidatu Buhari.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beluister de podcast hieronder.

 


 

Het Wereldpodium · Wereldpodium Online | Podcast 4: IMC Weekendschool Tilburg

 

Ook te beluisteren via onze podcast-pagina op de website van Omroep Tilburg

In samenwerking met, en met dank aan Ron Schuurkes en Tijmen Moelker/ Omroep Tilburg.

21 mei – Wereldpodium Online | Zoom 3: Walter Hoeijmakers van Roadburn

Publicatiedatum: 11 mei 2020

Hij zou te gast zijn in het Wereldcafé van maart, maar moest afzeggen doordat door het uitbreken van de coronacrisis ‘zijn’ festival ineens op de helling kwam te staan: Walter Hoeijmakers, oprichter en creatief directeur van Roadburn. Hij zou komen vertellen over het ‘hoe en waarom’ van het grote, internationale succes van het festival, dat elk jaar in april duizenden mensen van over de hele wereld naar Tilburg doet trekken. Behalve dit jaar dan; het festival moest kort voor de start definitief geannuleerd worden.

In de Zoom-uitzending van Wereldpodium Online, op Hemelvaartsdag, zal Walter dit alsnog uit de doeken doen. En Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, zal hem ongetwijfeld ook vragen hoe de afgelopen – festivalloze – periode voor hem en zijn team is geweest, en wat de coronacrisis betekent voor de toekomst van Roadburn, dat begin dit jaar nog werd uitgeroepen tot ‘beste festival van Nederland’.

De uitzending is hieronder en via ons Youtube-kanaal te zien.

 

 

Wereldpodium Online… steeds op donderdagavond: de ene week een podcast, in samenwerking met Omroep Tilburg, de andere week een (live) programma uitgezonden via Zoom Cloud Meetings. Zo voorziet Het Wereldpodium u elke week van Tilburg Wereldnieuws online.
Eerdere uitzendingen zijn hier te bekijken en/of te beluisteren: https://www.wereldpodium.nu/wereldpodium/wereldpodium-online/

 

 

 

 

 

 

14 mei – Wereldpodium Online | Podcast 3: Dion van den Berg van PAX for Peace

Publicatiedatum: 11 mei 2020

 

De VN, de Paus, de EU, 70 landen en 1 miljoen wereldburgers riepen eind maart op tot een wereldwijde wapenstilstand vanwege corona. Lukt dat? Zwijgen de wapens? We horen nog maar weinig over Syrië, Jemen of Congo… Is dat goed nieuws of juist niet?
We vragen het Tilburger Dion van den Berg van PAX voor Vrede, in de 3e podcast van Wereldpodium Online. Dion vecht al meer dan 40 jaar voor vrede en mensenrechten. Hij duidt actuele conflicten en kijkt terug op zijn werk voor vrede.

 

 

Beluister de podcast hieronder.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldpodium Online | Podcast 3: Dion van den Berg van PAX for Peace

In samenwerking met, en met dank aan Ron Schuurkes en Tijmen Moelker/ Omroep Tilburg

 

7 mei – Wereldpodium Online | Zoom 2: Hajar Yagkoubi, jongerenvertegenwoordigster bij de VN

Publicatiedatum: 24 april 2020

 

De 20-jarige Hajar Yagkoubi studeert ‘International Business Administration’ aan Tilburg University, en is sinds november 2018 jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. In die hoedanigheid ontmoette ze António Guterres, de secretaris-generaal van de VN, al ‘ns, maakte ze diverse wereldleiders van dichtbij mee, en hield ze bij de VN-commissie voor sociale, humanitaire en culturele zaken in New York een speech over polarisatie, die veel applaus oogstte.

Hoe kom je, zo jong nog, terecht bij zo’n grote, wereldwijde maar ook ‘rusty & dusty’ organisatie als de VN? Wat krijg je er allemaal voor elkaar, en hoe combineer je dat in godsnaam met een universitaire studie?

Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, vraagt het Hajar in de 2e (live) Zoom-uitzending van Wereldpodium Online.

 

 

 

Wereldpodium Online | Zoom
Wanneer: donderdag 7 mei 2020 live, vanaf 11 mei 2020 online
Entree: gratis | een ‘pay-what-you-want’ aan De strijd tegen het Coronavirus van Stichting Vluchteling zou mooi zijn
Waar: via dit bericht en op Youtube

 

30 april – Wereldpodium Online | Podcast 2: Sinti in Broekhoven

Publicatiedatum: 24 april 2020

Sinti in Broekhoven

Documentairemaker Eline van der Kaa maakt een gefilmd portret over de Tilburgse reizigersfamilie Damen. Daarmee hoopt ze dit jaar af te studeren aan St. Joost, Akademie voor Kunst en Vormgeving in Breda.
Een jaar lang kwam ze bij deze familie over de vloer om te filmen. Dat intensieve contact levert eerlijke en intieme beelden op.

In deze podcast vertelt de documentairemaker Eline van der Kaa over het contact met de familie, het maakproces, het Sinti-zijn en hoe de familie Damen al 19 jaar probeert om een plaats op een kamp te krijgen. Ook Anna Damen zelf vertelt over de film en over haar strijd.

De premiere van De reizigers laat door Corona nog even op zich wachten.

 

De podcast is vanaf donderdagavond 30 april hier (onderaan dit bericht) en via de site van Omroep Tilburg te beluisteren.

 

familie Damen en Eline van der Kaa (foto: Rosa Pierson / www.elinevdkaa.com)

 

Wereldpodium Online | Podcast 2: Sinti in Broekhoven:

 

Het Wereldpodium · Wereldpodium Online | Podcast 2: Sinti in Broekhoven

 

In samenwerking met, en met dank aan Ron Schuurkes / Omroep Tilburg

23 april – Wereldpodium Online | ZOOM 1: Ramadan (in tijden van corona)

Publicatiedatum: 24 april 2020

Proud to present: onze eerste uitzending via ZOOM – Ramadan (in tijden van corona).

Onze eerste uitzending (23 april 2020) had een boeiende en pittige discussie over de ramadan.
Op de de intro moeten we nog even oefenen, en er is vast nog wat op de techniek af te dingen, maar we zijn zeer tevreden met onze eerste.

De uitzending is hieronder terug te kijken. De podcast van vorige week is hier terug te luisteren. Volgende week maken we weer een podcast, een week later weer een ZOOM, en zo gaan we samen de corona-tijd door. Samen online.

De ramadan. “Hoe heurt het eigenlijk?” Wat kan en mag en moet, en wat niet? Is het iets principieels, is het hypocriet? Én: wordt dat in tijden van corona allemaal anders? In de live Zoom-uitzending van Wereldpodium Online, op donderdag 23 april, net voor de ramadan, praat Wereldpodium-hoofdredacteur Joyce van der Horst met twee moslims over hoe – verschillend? – zij de ramadan invullen en beleven.

Halima Özen is o.a. programmamaker bij de Tilburgse LocHal / bibliotheek, en journalist/columnist. In haar Facebook-blog Halimie’s Wereld schrijft ze regelmatig over haar dagelijkse leven en de “twee verschillende stoelen waar ze voortdurend tussen moet kiezen”.
Youssef Azghari is publicist en docent-onderzoeker bij Avans hogeschool. Hij schreef diverse columns in Dagblad Trouw, en diverse boeken m.b.t. de Islam. Youssef noemt zichzelf een liberaal en pleit voor liberalisering van de Islam.

De uitzending is gratis. Een ‘pay-what-you-want’ aan De strijd tegen het Coronavirus van Stichting Vluchteling zou mooi zijn.


 

…of bekijk en beluister het programma op YouTube.

23 april – Wereldpodium Online | Zoom 1: Ramadan (in tijden van Corona)

Publicatiedatum: 20 april 2020

Aanstaande donderdag, 23 april, begint voor veel moslims de Ramadan. Is de vastenmaand altijd al een bijzondere periode, nu in tijden van Corona is ie dat ongetwijfeld nog meer, en anders.
In de live Zoom-uitzending van Wereldpodium Online, óók op donderdag 23 april, net voor de Iftar, praat Wereldpodium-hoofdredacteur Joyce van der Horst met twee moslims over hoe – verschillend? – zij de Ramadan invullen en beleven.


Halima Özen
is o.a. programmamaker bij de Tilburgse LocHal / Bibliotheek LocHal, journaliste, columniste, moeder. Ze studeerde Journalistiek, en publiceerde inmiddels het nodige over de Ramadan. In haar Facebook-blog Halimie’s Wereld schrijft ze regelmatig over haar dagelijkse leven en de “twee verschillende stoelen waar ze voortdurend tussen moet kiezen”.

Youssef Azghari is o.a. docent-onderzoeker bij Avans bij de lectoraten Jeugd, gezin & samenleving en Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties, en docent Diversiteit bij de Academie voor Sociale Studies in Breda.

Hij studeerde Arabisch en Communicatiewetenschappen, en promoveerde op ‘Participation of young Moroccan-Dutch and the role of social workers‘. Hij schreef diverse columns in Trouw, en diverse boeken m.b.t. de Islam. Youssef noemt zichzelf een liberaal en pleit voor liberalisering van de Islam.

 

 

De Ramadan. “Hoe heurt het eigenlijk?” Wat kan en mag en moet, en wat niet? Is het iets principieels, is het hypocriet? Én: wordt dat in tijden van Corona allemaal anders?
Zoom in op onze uitzending en luister (en praat) mee!

 

Wereldpodium Online | Zoom
Wanneer: donderdag 23 april 2020
Tijdstip: 20.30u | “inloop” vanaf 20.15u
Entree: gratis | een ‘pay-what-you-want’ aan De strijd tegen het Coronavirus van Stichting Vluchteling zou mooi zijn
Waar: online via deze link (toelichting / instructies: zie hieronder)
> mocht het niet lukken om de uitzending live bij te wonen, niet getreurd, de uitzending is (in principe vanaf vrijdag 24 april) online terug te zien.

 

Belangrijke mededeling:
vanaf het moment dat alleen gespreksleider en gastsprekers in beeld zijn, wordt er van de Zoom-uitzending een opname (beeld en geluid) gemaakt, die later online wordt gepubliceerd.

16 april – Wereldpodium Online | Podcast 1: AZC en Corona

Publicatiedatum: 16 april 2020

Vooraf
De audiobestanden in dit bericht werken prima als ze afgespeeld worden via een PC (laptop of desktop). Helaas werken ze op sommige mobiele apparaten (smartphone of tablet) nog niet goed genoeg. Aan dit technische probleem wordt gewerkt, en wij hopen het zo snel mogelijk op te lossen.

AZC en Corona

“De coronacrisis is voor iedereen lastig”, benadrukt Clemy Balvers van Vluchtelingenwerk. Toch maakt zij zich extra zorgen over de vluchtelingen in het AZC waar ze werkt. Duizend mensen dicht op elkaar, vaak met oorlogstrauma’s. Kinderen missen onderwijs, dagstructuur, activiteiten. Zonder laptops is onderwijs volgen lastig. Bovendien liggen ook alle procedures stil zodat de wachttijden in het AZC nog langer worden.

Een positieve noot in het geheel: het AZC waar ze werkt ligt in een bosrijke omgeving, en mensen kunnen naar buiten, hebben de ruimte, kunnen gaan wandelen.

Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, gaat in deze eerste Wereldpodium-Podcast in gesprek met Clemy, onder andere over de uitdagingen, vragen en problemen van AZC-bewoners, en de zoektocht naar – creatieve – antwoorden en oplossingen.

 

 

Vanaf komende week: Wereldpodium Online – start met een Podcast op 16 april

Publicatiedatum: 10 april 2020

“Never waste a good crisis”, zei Churchill al. Vandaar dat Het Wereldpodium de Corona-crisis aangrijpt om online-programma’s te gaan maken. Dat lag al langer in de planning, en nu gaat het er dan echt van komen!
Vanaf komende week gaat Het Wereldpodium zowel Podcasts als ZOOM-uitzendingen (live uitwisseling van beeld en geluid) maken. De Podcasts maken we in samenwerking met Omroep Tilburg. Dat wil zeggen: Het Wereldpodium verzorgt de inhoud, Omroep Tilburg de techniek. De uitzendingen via Zoom maken we ‘in eigen beheer’.
Zo voorzien we u de komende weken elke donderdagavond van Tilburgs Wereldnieuws online, de ene week dus via een Podcast, de andere week met een live Zoom-uitzending.

De uitzendingen zijn zowel live als op een later tijdstip te beluisteren / bekijken. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor de meest actuele info met betrekking tot de programma’s (inhoud, tijdstippen en hoe/waar ons online te vinden)!

We trappen dit nieuwe avontuur af met een Podcast…


Eerste Podcast op 16 april

AZC en Corona

“De coronacrisis is voor iedereen lastig”, benadrukt Clemy Balvers van Vluchtelingenwerk. Toch maakt zij zich extra zorgen over de vluchtelingen in het AZC waar ze werkt. Duizend mensen dicht op elkaar, vaak met oorlogstrauma’s. Kinderen missen onderwijs, dagstructuur, activiteiten. Zonder laptops is onderwijs volgen lastig. Bovendien liggen ook alle procedures stil zodat de wachttijden in het AZC nog langer worden.

Een positieve noot in het geheel: het AZC waar ze werkt ligt in een bosrijke omgeving, en mensen kunnen naar buiten, hebben de ruimte, kunnen gaan wandelen.

Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, gaat in deze eerste Wereldpodium-Podcast in gesprek met Clemy, onder andere over de uitdagingen, vragen en problemen van AZC-bewoners, en de zoektocht naar – creatieve – antwoorden en oplossingen.

 


Beluister de Podcast hier.

 

De eerste Zoom-uitzending is vanaf donderdag 23 april 20.30u online.
U kunt die avond vanaf 20.15u online binnenkomen via … (locatie en instructie volgen in de loop van woensdag 22 april 2020)

 


 

Over het gebruik van Zoom

Wij realiseren ons dat het gebruik van Zoom misschien (nog) onbekend en/of onbemind is bij ons publiek. Daarom het volgende:

  • de keuze om (ondanks recente negatieve geluiden) Zoom te gaan gebruiken is weloverwogen: het programma is gebruiksvriendelijk en kan, desgewenst, anoniem gebruikt worden, en tijdens onze uitzending wordt geen privacygevoelige informatie uitgewisseld
  • om Zoom als kijker/bezoeker te kunnen gebruiken, hoeft u zich niet te registreren of een account aan te maken, o.i.d.; wij geven via onze online kanalen een link door, en om de uitzending bij te wonen, hoeft u alleen maar op deze link te klikken
  • mocht het onverhoopt niet lukken om de uitzending live te volgen, dan kunt u deze altijd later online bekijken via een bericht met link op onze website en social media

Wereldpodium online in tijden van Corona

Publicatiedatum: 29 maart 2020

“Never waste a good crisis”, zei Churchill al. Vandaar dat Het Wereldpodium de Coronacrisis aangrijpt om online-programma’s te realiseren. Dat lag al lang in de planning, en nu lijkt het er toch echt van te komen!
Het Wereldpodium gaat zowel podcasts als ZOOM-uitzendingen maken. Daarmee zijn we momenteel hard aan de slag. Zodra we daadwerkelijk van start kunnen, laten we dat weten via (onder andere) onze nieuwsbrief, onze website en Facebookpagina. Houd deze dus in de gaten!

Zoals iedereen begrijpt liggen onze liveprogramma’s stil. Dat betekent: geen Wereldcafé op 10 mei en waarschijnlijk ook niet op 14 juni. Ook ons zomerprogramma (…) in my Backyard kan jammer genoeg geen doorgang vinden.
We mikken op een nieuwe Peerke Donderslezing en op een Wereldse Ontmoetingen dit najaar. De Wereldse Ontmoetingen maken we deze keer in samenwerking met Het Milieucafé.

Dus dit najaar zien we elkaar hopelijk weer ‘In Real Life’. Tot die tijd brengen we het wereldnieuws online.
Ondertussen: blijf of word weer snel gezond!

Foto’s Wereldcafé 13, 8 maart 2020

Publicatiedatum: 15 maart 2020

Foto’s van Wereldcafé 13 op 8 maart 2020

(klik op een foto om deze te vergroten, en op de pijltjes links en rechts van de vergroting om te door de foto’s te “bladeren”)

 

 

fotografie: Claudy de Vet (Wereldpodium / C-sight)

Geannuleerd: Wereldcafé 14 – zondag 10 mei

Publicatiedatum: 13 maart 2020

Vanwege de Coronacrisis gaat het Wereldcafé (10 mei en 14 juni) voorlopig niet door. Wij houden u natuurlijk op de hoogte van wanneer e.e.a. weer wel plaatsvindt.

 

Tilburgers reizen de wereld over. Ze houden vakantie, doen zaken, ontdekken andere culturen en maken vrienden. Buitenlanders komen naar Tilburg als student, migrant, vluchteling, echtgenoot, muzikant of expat. Tilburg is deel van de wijde wereld. Dat levert lekker eten op, kleur, veel verhalen en indrukken, maar ook botsing van culturen. We praten en discussiëren erover in het Wereldcafé, graag met u!

 

Te gast in dit Wereldcafé is onder andere de Tilburgse wethouder Esmah Lalah, Kinderpsycholoog Lahlah leek op weg naar een carrière als wetenschapper gespecialiseerd in huislijk geweld aan de Tilburgse universiteit. Tot ze in 2018 de eerste partij-onafhankelijke wethouder ‘sociaal domein’ werd in Tilburg. Ze gaat over arbeidsparticipatie, bestaanszekerheid en mondiale bewustwording. Daarnaast is ze wijkwethouder voor Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Groeseind/Hoefstraat, Loven-Besterd en Theresia. Lahlah heeft een bi-culturele achtergrond; ze is dochter van een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder. Wat heeft ze al bereikt in haar stad? Hoe werelds vindt ze Tilburg? En bevalt de politiek eigenlijk een beetje?

 

Meer onderwerpen en gasten volgen zo snel mogelijk!

 

Wereldcafé | Talkshow over Tilburg in de Wereld
Wanneer

Waar:
Tijdstip:
Entree:

Foto’s Wereldcafé 12, 9 februari 2020

Publicatiedatum: 12 februari 2020

Foto’s van Wereldcafé 12 op 9 februari 2020

(klik op een foto om deze te vergroten, en op de pijltjes links en rechts van de vergroting om te door de foto’s te “bladeren”)

fotografie: Claudy de Vet (Wereldpodium / C-sight)

 

 

Wereldcafé 13 – zondag 8 maart

Publicatiedatum: 31 januari 2020

Tilburgers reizen de wereld over. Ze houden vakantie, doen zaken, ontdekken andere culturen en maken vrienden. Buitenlanders komen naar Tilburg als student, migrant, vluchteling, echtgenoot, muzikant of expat. Tilburg is deel van de wijde wereld. Dat levert lekker eten op, kleur, veel verhalen en indrukken, maar ook botsing van culturen. We praten en discussiëren erover in het Wereldcafé, graag met u!

 

In dit Wereldcafé o.a.:

8 maart: Internationale Vrouwendag
Begonnen als een stakingsdag in New York van vrouwen tegen de slechte omstandigheden in de textielindustrie, wordt op 8 maart inmiddels al ruim honderd jaar Internationale Vrouwendag gevierd. Is het in sommige landen voorál een feestje vergelijkbaar met Moederdag hier, waarbij vrouwen in het zonnetje worden gezet met cadeaus en lekker (uitgebreid) eten, in andere wordt voorál aandacht gevraagd voor de onderdrukking van vrouwen en voor de emancipatiestrijd, óf wordt er juist maar weinig bij stilgestaan. We horen van een drietal spreeksters hoe vrouwendag gevierd wordt in o.a. Koerdistan (Sham Ahmed), Oost-Europa (Dalida Ibric) en Curaçao (Eunice Eisden), en hoe het staat met de emancipatie aldaar.  Gerda de Vries, directeur van het Tilburgse Emancipatie Expertise Centrum Feniks, komt daarnaast vertellen over het Internationale Vrouwendagprogramma, dat deze avond bij theater De Nieuwe Vorst plaatsvindt.

 

Discriminatie en racisme in Tilburg
De Tilburgse studente Cindy, met Aziatische roots, werd mishandeld bij een studentenflat nadat ze een groep had gevraagd te stoppen met het zingen van het omstreden, racistische coronalied. KOZP deed vlak voor carnaval een oproep om racistische uitingen tijdens carnaval te melden. Voor Het Wereldpodium aanleidingen om, in een breder perspectief, te praten over discriminatie en racisme in Tilburg. Neemt het aantal meldingen in Tilburg toe of af? Volgt dat het landelijk beeld? Hoe ernstig zijn de gerapporteerde incidenten? Om welke groepen gaat het? Een paar van de vragen die in ons opkomen. Dave Bekkering van Radar is te gast en hij kan er vast een aantal van beantwoorden.

 

Eunice Eisden
Geboren op Curaçao, gestudeerd en 16 jaar gewoond in Tilburg, zet Eunice Eisden zich als plaatsvervangend gevolmachtigd minister in voor de relatie tussen Nederland en Curaçao. Hoe doet ze dat en wat komt ze daarin tegen?

 

 

Vluchtelingen op de grens van Europa en op Lesbos

Rampzalig, uitzichtloos, barbaars, explosief – zo wordt de situatie omschreven in het overvolle vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Het eiland telt meer dan 20.000 vluchtelingen en elke dag arriveren er nieuwe bootjes. Eilandbewoners protesteren tegen uitbreidingen en er zijn bedreigingen gemeld tegen hulpverleners. Leny en Joep de Ruiter uit Moergestel waren allebei op Lesbos. Leny nog maar twee weken geleden, Joep in oktober. Ze zamelden onder vrienden en bekenden duizenden euro’s in om onder andere warme slaapzakken uit te delen in Moria. Deze ooggetuigen vertellen over hun ervaringen “in de hel”.

Ook de situatie van vluchtelingen aan de grens tussen Turkije en Europa is ernstiger dan ooit. ‘Laten we de meest kwetsbare vluchtelingen aan de Turks-Griekse grens opnemen in ons midden’, is de oproep van ‘links Tilburg’ a.s. maandag in de gemeenteraad. “Tilburg is altijd een sociale stad geweest, altijd bereid om in te springen om vluchtelingen op te vangen. De oproep om barmhartig te zijn spreekt ons aan. We mogen ook nu niet onze ogen sluiten voor de misstanden waaraan vluchtelingen in Europa worden blootgesteld”, stelt PvdA-raadslid Bea Mieris. In het Wereldcafé is ze te gast om de oproep verder toe te lichten.

 

Muziek
Dalida Ibric grijpt elke gelegenheid aan om te zingen. Vaak alleen en a capella, soms met gelijkgestemden, soms met een band. Ze stond o.a. op het podium van het Gipsy Festival in Tilburg. In het Wereldcafé laat ze (meer) van zich horen!

 

 

Balkan-buffet
“De verschillende keukenstijlen in de landen die tot de Balkan worden gerekend, maken het eten daar tot een culinaire belevenis die veel verder gaat dan de bekende goulash en cevapcici”. Aldus Ivo Barac, geboren en getogen in voormalig Joegoslavië, eigenaar van Kolektivo en in die hoedanigheid maandelijks onze gastheer bij het Wereldcafé. Een aantal dagen per week bereidt en serveert hij in zijn toko een uitgebreid Balkan-buffet, met diverse vlees-, vis-, vega(n)- en Halal-gerechten. En nu ook op zondag 8 maart, na afloop van het Wereldcafé. Kom proeven, laat het u smaken!

 

Presentatie
Het Wereldcafé wordt zoals altijd gepresenteerd door Wereldpodium-hoofdredacteur Joyce van der Horst. Deze keer doet zij dat samen met Martin de Wolf, verbonden aan Fontys en GroenLinks-commissielid in Tilburg.

 

Wereldcafé | Talkshow over Tilburg in de Wereld
Wanneer: zondag 8 maart 2020
Waar: Kolektivo, Trouwlaan 189, 5021 WG Tilburg
Tijdstip: aanvang programma 15.00u, inloop vanaf 14.30u
Entree: € 3,50 inclusief 1 koffie of thee, kaarten aan de deur

Na afloop van het Wereldcafé kunt u naborrelen én lekker eten bij Balkan-eethuis Kolektivo; elke keer een maaltijd of buffet uit een ander land. Op 8 maart staat na het Wereldcafé hét Kolektivo Balkan-buffet á €15 voor u klaar! Reserveren via info@kolektivo.nl of de Facebookpagina van Kolektivo.

Het Wereldcafé wordt georganiseerd door het WereldpodiumPortAgora Centrum voor Europese Samenwerking en Culturele en Culinaire Ontmoetingsplek Kolektivo.

 

Kerstvakantie… : foto’s inplakken!

Publicatiedatum: 22 januari 2020

 

 

Na een vol, boeiend en succesvol begin van de winter, met Wereldse Ontmoetingen, Wereldcafé 11 en als klap op de vuurpijl een drukbezocht, mooi Wintervuur, ging Het Wereldpodium even met vakantie. En wat doe je in de vakantie? Juist ja: foto’s inplakken! Zo ook wij. En zie hier een paar mooie albums:

De mensen achter Het Wereldpodium

Publicatiedatum: 15 januari 2020

Hoofdredactie

Joyce van der Horst is als hoofdredacteur altijd op zoek naar boeiende verhalen en nieuwe mogelijkheden en nieuwe samenwerkingspartners voor Het Wereldpodium. Ook staat ze altijd open voor nieuwe onderwerpen voor de diverse programma’s.
joyce@wereldpodium.nu

 

(foto: Karla Hoffmann Fotografie)

 

 

 

Redactie

Marga van Zundert is al sinds jaar en dag als redacteur betrokken bij Het Wereldpodium. Zij zorgt voor de gasten die onze activiteiten boeiend maken. Marga van Zundert is kritisch, betrokken en zeer gedreven. Naast redacteur van Het Wereldpodium is ze freelance wetenschapsjournalist. www.margavanzundert.nl
marga@wereldpodium.nl

 

 

 

 

Lilian Calame is redacteur bij het Wereldcafé. Ook zet ze zich in als organisator, bijvoorbeeld bij Wereldse Ontmoetingen. Ze is werkzaam in de erfgoedsector en hoopt dit jaar af te studeren als kunst- en cultuurwetenschapper.
lilian@wereldpodium.nu

 

(foto: Sebastiaan ter Burg)

 

 

Jeroen Bezem is regelmatig te gast als redacteur bij Het Wereldpodium, met name voor Wintervuur en de Peerke Donderslezing. Hij werkt als freelance journalist en hij is in Tilburg actief in de redacties van het Milieucafé, Bouwstof (CAST) en de muzikale talkshow Notenkrakers. Hij is bovendien programmacoördinator van Tilburg DebatStad, het samenwerkingsplatform waar ook Het Wereldpodium deel van uitmaakt.
www.jeroenbezem.nl

 

 

Organisatie & publiciteit

Claudy de Vet is een organisator die ervoor zorgt dat iedereen weet wat er moet gebeuren bij een activiteit. Ze is gedreven en zorgt ook nog voor de publiciteit. Naast Het Wereldpodium is Claudy werkzaam bij PortAgora in diverse rollen achter de schermen (o.a. PR en communicatie, administratie) en als freelance grafisch vormgever, quizmaker, allround (digitaal) ondersteuner.
claudy@wereldpodium.nu

 

 

 

Muziekredactie

Ivo Baraç, eigenaar van Culturele en Culinaire Ontmoetingsplek Kolektivo. Afkomstig uit voormalig Joegoslavië, is Ivo uiteraard kenner van Balkanmuziek, maar hij heeft ook een goede neus voor (beginnende) bandjes. En Ivo maakt deel uit van de redactie van Het Wereldcafe.
ivo@kolektivo.nl

 

 

 

 

Frans de Laat is muziekscout van met name singer-songwriters en semi-akoestische acts. Al vele jaren geeft hij muziekadvies voor Tilburgse podia en talkshows zoals het Milieucafé en het Cultureel Café. Het Wereldcafé van Het Wereldpodium, PortAgora en Kolektivo, past dan ook mooi in het rijtje.
fransdlaat@gmail.com

 

 

Fons van Iersel is bekend als oprichter van zowel poppodium Noorderligt als het latere poppodium 013. Hij is ook betrokken bij de oprichting van de Rockacademie.
fonsvaniersel@home.nl

 

 

 

 

 

 

Nico Vis is coördinator van de Fontys Academy of Music and Performing Arts (AMPA). Hij scout voor Het Wereldpodium studenten klassieke muziek en jazz. De samenwerking met de Fontys is nieuw en veelbelovend. Nico Vis belandde van de muziekonderwijspraktijk meer en meer in managementtaken.

 

 

 

Het bestuur

Eardley van der Geld is accountant en eigenaar van € van der Geld Administraties. Ook is hij auteur van de roman Curaçaos Bloed. Eardley is voorzitter van de stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg, van waaruit hij mede-initiatiefnemer was van de eerste officiële herdenking bevrijding slavernij in Tilburg. Daarnaast is Eardley NLP-practitioner en hij begeleidt al 35 jaar Tilburgse Antillianen en Surinamers. Ook is hij voorzitter van tafeltennisvereniging LUTO  waar hij ook zelf speelt.

 

 

Kenneth Stam is in het dagelijks leven werkzaam als projectleider bij het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij was in het verleden actief voor de lokale afdeling van de PvdA. Momenteel zet hij zich maatschappelijk in als bestuurslid van de stichting Peerke Donders en de stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg. Vanuit deze stichting was hij mede-initiatiefnemer van de eerste officiële herdenking van het slavernijverleden in Tilburg.

 

 

 

Raad van Advies

Het Wereldpodium heeft een Raad van Advies in het leven geroepen om ons inhoudelijk te ondersteunen bij het maken van onze programma’s. Hieronder stellen de leden zich voor.
Ook adviseur worden? Dan kan. Stuur een mail naar joyce@wereldpodium.nu.

Sham Ahmed is master-student Internationaal recht en Nederlands recht aan Tilburg University. Ze is actief geweest voor de Jonge Socialisten en de juridische studievereniging Magister JFT. Sham zet zich graag in voor mensenrechten, inclusiviteit en acceptatie. Als goed geïntegreerde eerste generatie vluchteling kijkt ze graag kritisch naar de wereld om haar heen: wat gaat goed en wat kan beter.

 

 

 

 

Jan Jaap de Ruiter is als arabist verbonden aan Tilburg University. Hij publiceert over islamitische en Arabische culturen en was actief in het debat over islam in Nederland. Voor meer informatie zie www.janjaapderuiter.eu

 

 

 

 

 

 

Fatma Tuglaci is werkzaam als docent Frans aan het 2College Durendael in Oisterwijk. Ze is geboren en getogen Tilburgse en kent de stad van binnen en van buiten. Vanuit haar ervaring met jongeren, het onderwijs en de Tilburgse samenleving zal Fatma het Wereldpodium adviseren over interessante en relevante thema’s.

 

 

 

 

Faten Bouraiou studeerde muziekwetenschappen in Algiers en Parijs. In Tilburg deed ze de opleiding Frans aan Fontys, en werkte onder meer als tolk/vertaler en docent Frans. Daarna werd ze Master of Arts in French Language and culture aan de UvA, en specialiseerde ze zich in de literatuur van de Maghreb. Als adviseur van Het Wereldpodium wil ze een schakel zijn tussen twee werelden.

Wereldpodium Nieuwjaarsborrel

Publicatiedatum: 10 januari 2020

 

We toasten op het nieuwe jaar. En op een mooi jaar voor Het Wereldpodium en haar bezoekers.
Je bent van harte welkom op zondag 26 januari om 15.30u bij Kolektivo Restaurant Tilburg, Trouwlaan 189, Tilburg.

Graag tot dan!

 

 

Tip: Science Café over Noord-Korea – 16 januari

Publicatiedatum: 22 november 2019

Warm aanbevolen: bij het Science Café Tilburg is donderdagavond 16 januari Remco Breuker (1972) te gast, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden. Breuker is een van de weinige Korea-kenners in Nederland en geeft regelmatig commentaar op radio en tv. In 2018 verscheen zijn boek De B.V. Noord-Korea. Noord-Korea weet wat het doet: het is het meest gesloten land ter wereld, verdient fortuinen in het buitenland, is een kernmacht en slaat regelmatig oorlogszuchtige taal uit. Die oorlogsretoriek wisselt het land geraffineerd af met beloften aan China en de VS. Deze zomer zette Trump als eerste Amerikaanse president ooit voet op Noord-Koreaanse bodem. Breuker is gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis van Korea, maar ook in hedendaagse Noord-Koreaanse aangelegenheden. Hij  is bij uitstek de persoon die meer kan vertellen over het geheimzinnige land.

Voor meer informatie zie aankondiging van het Science Café. Het Science Café is, net als Het Wereldpodium, partner in Tilburg DebatStad.

Zondag 9 februari – Wereldcafé 12

Publicatiedatum: 11 december 2019

Holocaustmonument, Tilburg Toeristenstad, wereldfietser Hera van Willick en meer …

*** UPDATE ***

Helaas kan Eunice Eisden aanstaande zondag, 9 februari, niet aanwezig zijn bij het Wereldcafé.

Het goede nieuws is dat we een “nieuwe” gast aan het programma hebben kunnen toevoegen: Hind Hakki komt weer langs! Deze keer niet om te zingen, maar om te vertellen over het benefietfeest wat ze ter ere van haar aanstaande verjaardag geeft. Op 20 februari viert ze bij Kolektivo haar 38e verjaardag én zamelt ze geld in voor een muziekschool in een sloppenwijk in Kenia. Ze houdt de donatie nog als een verrassing voor de Keniaanse organisatie. Vandaar dat we de naam van de muziekschool nog even voor ons houden.

 

In deze 12e editie van het Wereldcafé o.a.:

Globetrotter Hera van Willick uit Tilburg
Ze voelt zich nergens méér thuis dan al voortbewegend op haar zwaarbepakte fiets in onbekende landen, schrijft Hera van Willick op haar website/blog Wild Awake. Ze begon in 2014 aan een fietstocht van uiteindelijk meer dan een jaar van Tilburg naar Oekraïne, Kazachstan en China, en terug via Istanboel en Zwitserland. Daarna volgde tochten door onder andere Alaska, Mexico, El Salvador, Nicaragua, Indonesië en IJsland. Maar in februari is ze in Tilburg en komt ze vertellen over haar leven als wereldfietser.

Tilburg als toeristentrekpleister
Wij wisten het al langer: Tilburg is de schôônste stad van ’t laand. Met het mooiste gebouw ter wereld, Roze Maandag, 013, RoadBurn en WooHah, De Pont, enz. lijken daar langzaam maar zeker meer mensen achter te komen. Is Tilburg een toeristenstad? En worden we blij van rolkoffers, Airbnb, volle terrassen, en Engels als voertaal? We vragen het aan directeur Citymarketing Marc Meeuwis en Hostel Roots-eigenaar Marion Leijtens.
(afbeelding links: ansichtkaart uit 2009 met tekening uit 2001 van Jeroen de Leijer – ‘Groeten uit Tilburg… waar elke toerist een attractie is…’)

Eunice Eisden
Geboren op Curaçao, gestudeerd en 16 jaar gewoond in Tilburg, zet Eunice Eisden zich als plaatsvervangend gevolmachtigd minister in voor de relatie tussen Nederland en Curaçao. Hoe doet ze dat en wat komt ze daarin tegen?

 

Holocaust-monument
Bij de volgende dodenherdenking op 4 mei, staat er in het Vrijheidspark -75 jaar na het einde van de oorlog- een Holocaustmonument. De Tilburgse kunstenaar Tine van de Weyer maakt het; haar ontwerp dat werd vorig jaar gekozen na een openbare oproep van de gemeente Tilburg. Marlien Groeneveld lid van het Tilburgse Comité Nationale Herdenking 4 Mei en de Liberaal-Joodse Gemeente Brabant komt vertellen wat het beeld voor haar en de Joodse Gemeente betekent.

Uitwisseling Tilburg-Matagalpa
Dit voorjaar gaat er namens de Stedenband Tilburg–Matagalpa weer een groep Tilburgse docenten naar Matagalpa voor kennisuitwisseling met docenten daar. Eén van de Tilburgse docenten komt er meer over vertellen bij het Wereldcafé.


Muziek
Aymar Torres is een Arubaans-Colombiaanse zanger-gitarist die legendarische Braziliaanse Bossanova en Samba (van o.a. Tom Jobim, João Gilberto, Jorge Ben, Sergio Mendes en Caetano Veloso) uit de jaren 30′ tot nu covert. Hij speelt ook oude bekende Latin nummers van o.a. Buena Vista Social Club, Juan Luis Guerra, Trio Los Panchos, Alberto Beltran. Én hij zingt in verschillende talen: Portugees, Spaans, Italiaans, Frans en Papiaments staan allemaal op zijn CV! Maar ook: deelname aan de Voice of Holland van dit seizoen!
Met zijn Caribische vibe voelt het alsof je in een warm land bent. Dat gaan wij graag ervaren, bij dit Wereldcafé in het meestal koude februari.

Balkan-buffet
“De verschillende keukenstijlen in de landen die tot de Balkan worden gerekend, maken het eten daar tot een culinaire belevenis die veel verder gaat dan de bekende goulash en cevapcici”. Aldus Ivo Barac, geboren en getogen in voormalig Joegoslavië, eigenaar van Kolektivo en in die hoedanigheid maandelijks onze gastheer bij het Wereldcafé. Een aantal dagen per week bereidt en serveert hij in zijn toko een uitgebreid Balkan-buffet, met diverse vlees-, vis-, vega(n)- en Halal-gerechten. En nu ook op zondag 9 februari, na afloop van het Wereldcafé. Kom proeven, laat het u smaken!

 

Tilburgers reizen de wereld over. Ze houden vakantie, doen zaken, ontdekken andere culturen en maken vrienden. Buitenlanders komen naar Tilburg als student, migrant, vluchteling, echtgenoot, muzikant of expat. Tilburg is deel van de wijde wereld. Dat levert lekker eten op, kleur, veel verhalen en indrukken, maar ook botsing van culturen. We praten en discussiëren erover in het Wereldcafé, graag met u!

 

Wereldcafé | Talkshow over Tilburg in de Wereld
Wanneer: zondag 9 februari 2020
Waar: Kolektivo, Trouwlaan 189, 5021 WG Tilburg
Tijdstip: aanvang programma 15.00u, inloop vanaf 14.30u
Entree: € 3,50 inclusief 1 koffie of thee, kaarten aan de deur

Na afloop van het Wereldcafé kunt u naborrelen én lekker eten bij Balkan-eethuis Kolektivo; elke keer een maaltijd of buffet uit een ander land á €15. Reserveren via info@kolektivo.nl of de Facebookpagina van Kolektivo.

Het Wereldcafé wordt georganiseerd door het WereldpodiumPortAgora Centrum voor Europese Samenwerking en Culturele en Culinaire Ontmoetingsplek Kolektivo.