• Volg ons:
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

Archive for the ‘2018’ Category

Steunbetuigingen aan het Wereldpodium

Publicatiedatum: 31 december 2018

binnengekomen via Facebook, website, Twitter en e-mail (134)

n.a.v. dit bericht

 

Rachid el Hajoui, de Couscousbar
Juist nu is een organisatie als Wereldpodium nodig om vragen te beantwoorden, om stellingen te nuanceren. En om duidelijk te maken dat de wereld er echt anders uit ziet dan FB en Insta.
Mijn steun hebben jullie.

 

Arnoud-Jan Bijsterveld, Hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University
Wat ik erover kan zeggen: Een continu debat over wereldproblemen hoort in een stad als Tilburg. We zijn een spiegel van de wereld en meer dan we zelf beseffen, weerspiegelen de mooie en minder mooie dingen van de wereld zich in onze straten, huizen en gezinnen. Een podium voor debat kan dus niet ontbreken. Hoe meer debat, des te beter is: dialoog en ontmoeting vormen de basis voor begrip en solidariteit.

 

Willem van Groenendaal
Beste Joyce,
Ik ben het helemaal met je eens, het geld wordt bij de huidige verdelingsmethode niet effectief ingezet.

 

Gon Mevis
Structureel en niet via een projectencarrousel!

 

Dave Ensberg-Kleijkers
Het Wereldpodium is van wezenlijk belang om de dialoog tussen Tilburgers over maatschappelijke vraagstukken mogelijk te maken. Vooral vraagstukken die samenhangen met de multiculturaliteit van onze stad krijgen bij het Wereldpodium alle ruimte. En terecht. Zo’n kwart van de 215.000 Tilburgers heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond, zoals ikzelf. Via het Wereldpodium komen thema’s aan de orde die mij persoonlijk zeer aan het hart gaan. Thema’s die ook dankzij het Wereldpodium meer politieke aandacht krijgen. Daarmee draagt het Wereldpodium in onze multiculturele gemeente ook nog bij aan het functioneren van onze lokale democratie. En ja, dat gebeurt misschien nog enigszins bescheiden. Er zit volop potentie in het Wereldpodium. Juist nu in deze fase waarin het Wereldpodium zich bevindt, is continuïteit en duurzaamheid van wezenlijk belang. Ik reken als bi-culturele inwoner van Tilburg en als maatschappelijk betrokken wereldburger op de steun van de gemeente Tilburg!

 

Lenie Kenkhuis
Ik vind dat Wereldpodium moet blijven!
Het brengt de wereld dichterbij en vergroot de betrokkenheid van de Tilburgers bij wereldse problemen. Een uitstekend platform om in dialoog te gaan met elkaar en ook met andere culturen.
De keren dat ik een Wereldpodium avond bezocht was er bij mij altijd een goed gevoel.
Ik hoop dat het lukt om het Wereldpodium te behouden.
De nieuwe loc hal zal straks een goede plek zijn in samen werking met de Kennismakerij.

 

Gijs Bax, De Tussenheid
Beste Joyce,
Hierbij steun ik je oproep om het wereldpodium ook in 2019 mogelijk te maken!
Groet, Gijs Bax

 

Michel Jehae, Milieucafe
Tilburg, koester het Wereldpodium! Het is een podium van allure voor het goede maatschappelijke gesprek over wereldse zaken, Mundial en het Gipsy festival zijn al verdwenen, laat het Wereldpodium blijven.

 

Ria van Iersel
Alhoewel ik op leeftijd ben, en mijn zeer slechte gehoor me ervan weerhouden fysiek aanwezig te zijn bij uw activiteiten, heb ik uw pogingen om wereldproblemen dicht bij het hedendaagse leven te houden wel met veel interesse gevolgd. Mijn ervaring uit mijn werkzame leven, voornamelijk in Afrika, maar ook in enkele aziatische landen, blijven mijn interesse en bezorgdheid houden.
Ik steun daarom uw petitie naar de gemeente Tilburg, zodat uw activiteiten serieuse steun mogen blijven ondervinden.

 

Bareld van der Veen
In deze neoliberale, politiek economische, steeds nationalistischer wordende Wereldorde is een organisatie als Wereldpodium een onmisbare bron van informatie voor onze stad.

 

Rob Blokland
Hierbij ook mijn steunbetuiging voor het “Wereldpodium”.
Een zeer goed initiatief dat niet verloren mag gaan.

 

Jan Jaap de Ruiter, arabist/Universitair Docent Tilburg University
Ik ken het Wereldpodium niet anders dan dat het een organisatie is die maatschappelijk uitdagende kwesties op een originele manier op de politieke, culturele en sociale agenda’s zet. Ik heb zelf regelmatig met het Wereldpodium meegewerkt en was telkens weer onder de indruk van de professionele manier waarop de organisatie werkt en van de impact die haar activiteiten hebben op het debat -van allerlei aard- in de locale, provincial en nationale contexten. Ik zou het zeer betreuren indien het Wereldpodium van het toneel zou verdwijnen en pleit daarom hartgrondig voor haar voortbestaan.

 

Marianne Dagevos
Al heel lang ken ik het Wereldpodium en bezoek ik met veel plezier hun bijeenkomsten. Het Wereldpodium is een unieke organisatie, actueel, scherp, veelzijdig en met een eigen identiteit. Tilburg mag trots zijn zo’n organisatie met regionale uitstraling in de stad te hebben. Zeker als ze zich wil profileren als Wereldstad.

 

Miranda van der Klaauw, coordinator Stedenband Tilburg-Matagalpa
Partner in Tilburg4GlobalGoals en de special ‘Nicaragua’ van Het Wereldcafé
De Stedenband Tilburg-Matagalpa vindt het jammer dat het Wereldpodium wordt terug verwezen naar het platform ‘Een wereld te winnen’. Wij denken dat Tilburg-brede meningsvormende, communicatieve en voorlichtende activiteiten over de Global Goals een aparte status verdienen en subsidie zouden moeten krijgen zonder te hoeven pitchen. Daarom hebben wij eerder gepleit voor meer budget voor communicatie over de Global Goals.
Het artikel in de Como No over de special Nicaragua van Het Wereldcafé: http://www.tilburg-matagalpa.nl/meer-informatie/blad-como-no/647-2018-nr-126

 

Marij Zollner, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Docent opleiding Aardrijkskunde • Coordinator Minor GDI • Instituutsopleider •
Het Wereldpodium heeft een zeer uitgebreid netwerk van sprekers als het gaat om maatschappelijke thema’s, waar wij als minor Global Development Issues elk jaar dankbaar gebruik van maken. Het heeft ons inmiddels al 5 jaar op een rij toegang gegeven tot contacten zowel in de Tilburgse gemeenschap als ver daar buiten.
Zonder het Wereldpodium zou het voor ons een zeer grote opgave zijn om deze sprekers in huis te halen. Voor onze studenten, die vanuit het hele land deze minor komen volgen, zijn de bijeenkomsten een absolute meerwaarde.
Daarnaast worden we door het Wereldpodium zeer goed organisatorisch ondersteund. Tijdens verschillende debatavonden verliep de organisatie gestroomlijnd waardoor wij ons volledig konden richten op de studenten en de opdracht die aan de avond was verbonden.

 

Carla Vlottes-Mohamed
Werkgroep Keti Koti Tilburg, partner bij verschillende activiteiten
Door middel van dit schrijven willen we onze mening geven waarom Het Wereldpodium moet blijven bestaan. Het Wereldpodium komt met opbeurende activiteiten die een gezonde bijgrage leveren aan zaken die ertoe doen. Het Wereldpodium schroomt niet om de soms schurende zaken bespreekbaar te maken. Zie de talksshows mbt het standbeeld van Peerke Donders. Deze verliep met de nodige emoties die goed werden verwoord en geleid.
Tevens denken ze mee met de Ketikoti werkgroep die zich richt op een dialoog tussen alle groepen in Tilburg en omstreken. Op dit moment levert het Podium een wezenlijke bijdrage voor onze lezing op 8 december. Ook denkt ze mee over een vervolg die we hopelijk samen kunnen vormgeven in 2019.
Op dit moment zijn we een stichting in oprichting, maar onze werkgroep Ketikoti Tilburg steunt het Wereldpodium en hoopt dat ze blijft bestaan.

 

Karin van Gerven, hulpverlener bij Blauwe Maan
Partner bij de Meet Up #MeToo@Tilburg
Het Wereldpodium is een organisatie die verbinding zoekt en tot stand brengt in een steeds groter wordende (leef)wereld, die letterlijk grensoverschrijdend werkt en mensen, gedachten, culturen en ontwikkelingen samen brengt. Het zou een enorm gemiste kans zijn van de Gemeente Tilburg om dit prachtige lokale initiatief ter ziele te laten gaan. Juist omdat het laat zien dat Tilburg groter is dan een stukje Midden-Brabant; onderdeel van een grote wereld waar we allemaal onze plek hebben.

 

Eef van Eerdewijk, Programmamaker & projectcoordinator Kennismakerij
Partner bij de Meet Up #MeToo@Tilburg en de Wereldse Ontmoetingen
Als bibliotheek zien we het WP als een samenwerkingspartner in div programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken waarbij we elkaar inhoudelijk aanvullen. WP vanuit eigen expertise en netwerk gericht op mondiale ontwikkelingen en samen met bieb/KM vertalen in lokale programma’s. Delen van kennis en verhalen. Goede match wat ons betreft.

 

Gerda de Vries, directeur Feniks,  Emancipatie Expertisecentrum Tilburg
Partner bij de Meet Up #MeToo@Tilburg en overige programma’s
Feniks kent het Wereldpodium als een betrouwbare partner met wie wij graag samenwerken. Zo ook met de organisatie van de thema-avond #MeToo@Tilburg op 31 oktober. Het Wereldpodium levert al jaren een concrete bijdrage aan het gemeentelijke beleidsdoel ‘een inclusieve stad’.

 

Em Prof.dr. Toine Lagro-Janssen, Gender & Women’s Health
Head Center for Sexual Violence Gelderland- Zuid-Midden
Afgelopen week als spreker op een inspirerende en druk bezochte bijeenkomst. Goede discussie.
Een wereldpodium heeft een krachtige verbindende functie, een meerwaarde voor een stad als Tilburg. Het Wereldpodium moet blijven

Beste Joyce,
Het was een hele mooie bijeenkomst. Veel complimenten voor de manier waarop je interviewt, heel professioneel. Kortom: een zinvolle en inspirerende avond.

 

Isabelle Diepstraten
Beste Joyce en alle anderen van het Wereldpodium,

Natuurlijk verdienen jullie een steunbetuiging. In een tijd van globalisering én steeds meer korte termijnacties/flexibele arrangementen is er juist behoefte aan een duurzaam, stabiel en deskundig podium waar mensen laten zien dat we in de wereld hoe dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Juist als mensen hier meer inzicht in hebben, ervaren ze ook meer grip op de wereld om hen heen. Dat maakt mensen minder angstig, minder extreem, meer zelfredzaam en meer vredelievend. Dat is pas een wereld te winnen. Zowel Tilburg als de wereld varen hier heel wel bij en ik zie dan ook geen enkele noodzaak voor de neoliberale prestatiesamenleving waarin bewezen duurzame professionele initiatieven zich al pitchend en voor korte duur weer moeten ‘bewijzen’. De gemeente heeft hierin niet alleen een taak, maar Tilburg zou trots moeten zijn dat ze als gemeente zo een uniek initiatief in huis heeft; een platform dat echt past bij de debattraditie van Tilburg, bij de betrokkenheid van Tilburgers; een platform waar vele steden jaloers op zijn.

 

Niek Frijters
Ik schrik van beslissing om Wereldpodium op te heffen. Reeds enkele jaren ben ik trouwe bezoeker van dit evenement. Het Wereldpodium is een sociaal samenzijn met gelijkgestemden die mondiale interesse hebben.
Ik hoop dat de deur nog op een kier staat en dat Wereldpodium mag doorsterten.
Wens je heel veel succes en sterkte in deze strijd voor behoud van een
mooi evenement.

 

Frans Caarls
Bij dezen een dikke steunbetuiging voor het Wereldpodium!!!
Een boeiend en noodzakelijk platform met kwalitatief hoogstaande debatten en lezingen over thema’s die er toe doen.
Gedragen door een gedreven club van mensen vanuit een professionele grondslag.
Verbindend door warme en open ontmoetingen, zowel op het podium als in de zaal; voor, tijdens en na het programma!
Samenbrengend in verschillende gelaagdheden in een rijk geschakeerd palet van bijdragen.
Voor steeds vollere zalen.
Een verder groeiend podium en dat voor een habbekrats aan financiële steun.

Esmah Lahlah, schaam u, om dit de nek om te draaien!!!

 

Aldo de Moor, vrijwilliger & bezoeker
En alweer dreigt een prachtig initiatief vermalen te worden in de bureaucratische molen. Het Wereldpodium heeft zich al vele jaren bewezen als een van de weinige bruggenbrouwers tussen bevolkingsgroepen uit alle wereldse windstreken. Met minimaal budget zijn inhoudelijk hoogstaande debatten, lezingen en warme ontmoetingen georganiseerd waarin mensen van over de hele wereld elkaar beter hebben leren begrijpen en respecteren.

De Gemeente Tilburg heeft steeds de mond vol van hoe belangrijk zij mondiale bewustwording vindt en dat we alles op alles moeten zetten om iedereen zich in onze fijne stad thuis te laten voelen. Esmah Lahlah, het wordt de hoogste tijd om al deze inspanningen én resultaten eens met structurele financiering te belonen i.p.v. elke keer weer die onzekerheid van een subsidieloterij. De vele mensen die zich al jaren met hart en ziel voor het podium inzetten én de wereldburgers van Tilburg verdienen letterlijk beter.

 

Gert Burnink, Natuurlijk Gert Brunink / Mee Naar Buiten
Bij dezen de gevraagde steunbetuiging!

 

Fons van Iersel, mede-oprichter Noorderligt en 013, lid van onze muziekprogrammaraad
Hallo Joyce, Claudy, Ivo, en alle andere medewerkers van het Wereldpodium,

Teleurstellend om te horen dat jullie in de noodzakelijke ondersteuning afhankelijk worden van de subsidiesystematiek van ‘een wereld te winnen’. Daaruit moet geconcludeerd worden dat de gemeente het niet vanzelfsprekend vindt dat jullie voortbestaan. Ik vind dat onbegrijpelijk omdat in deze wereld van toenemende verharding, individualisering en complexiteit  maatschappelijke  initiatieven als het Wereldpodium wel noodzakelijk zijn. Mocht het helaas toch nodig zijn dat jullie deze nieuwe weg moeten bewandelen dan zal ik jullie daarbij graag helpen.

 

Mirjam Vossen, World’s Best News, bezoeker, presentator, journalist
Als trouwe bezoeker spreek ik mijn steun uit voor het Tilburse Wereldpodium. Al ruim tien jaar zoekt het Wereldpodium nadrukkelijk verbinding tussen wereldwijde gebeurtenissen en gewone Tilburgers. Nieuwe Tilbugers krijgen een stem, Tilburgers die zich inzetten voor de wereld krijgen een gezicht. Daarmee is het Wereldpodium uniek in onze stad. De tweejaarlijkse Peerke Donderslezing is uitgegroeid tot een stadslezing waar we trots op mogen zijn, met boeiende sprekers, volle zalen, en een geïnspireerd publiek. Dit mag niet van tafel worden geveegd door het knellende keurslijf van ‘Een wereld te winnen’!

Heel veel succes Joyce!

 

Ralf Bodelier, World’s Best News
Beste wethouders en raadsleden.

Het is begrijpelijk dat het college álle initiatieven rondom mondiale bewustwording via ‘Een wereld te winnen’ wil laten lopen. Maar het Wereldpodium is nu juist het platform waarop óver mondiale bewustwording en al haar initiatieven wordt gesproken.
Bovenal gaat het bij het Wereldpodium over de ‘wereld’ ín Tilburg. Over integratie van migranten, over bewegingen die van elders overwaaien,waaronder #metoo, en over de rol van sociale initiatieven in onze stad (de PeerkeDonderslezing). Na meer dan 10 jaar heeft het Wereldpodium zijn relevantie voor Tilburg meer dan bewezen en het zou prachtig zijn wanneer u het met extra aandacht en budget zou ondersteunen.

 

Johan Brosens & Els Botermans
Ondersteuning Wereldpodium Tilburg noodzakelijk!
De financiële ondersteuning van het Tilburgse Wereldpodium door de gemeente Tilburg dreigt in gevaar te komen. En dat kan en mag niet. De gemeente zou haar verantwoordelijk moeten blijven nemen om het Wereldpodium haar activiteiten die, zeker in de huidige tijd noodzakelijk zijn, blijvend financieel te ondersteunen.

Na jarenlang organiseren van activiteiten op het terrein van emancipatie, minderheden, en andere grensoverschrijdende culturele activiteiten en ontwikkelingen, heeft het Wereldpodium in Tilburg inmiddels wel haar plaats verworven. In een multicuturele samenleving is een initiatief dat werkt aan verbinding en informatie, en ook debat, niet weg te denken. Het is aan het gemeentebestuur om het Wereldpodium kansen te bieden  om haar doelstellingen, zoals het onder de aandacht brengen van allerlei mondiale vraagstukken, blijvend te kunnen uitvoeren.

 

Saskia Bodelier
Beste Joyce en collega’s,

Wat een naar bericht op facebook. Natuurlijk moet het Wereldpodium blijven in Tilburg. Jullie halen de wereld dichterbij met serieuze wereldse onderwerpen die ook in onze stad van belang zijn.

Heel veel succes en hopelijk ontvangen jullie binnen de gemeente de steun die jullie verdienen.

 

Joost van Dijk, muzikant
Hierbij mijn steun aan het Wereldpodium, dat verbindt, bruggen slaat en inspireert . Juist in een stad als Tilburg zou er vrije ruimte moeten blijven voor dit soort levende en toegankelijke initiatieven!

 

Guus Pijnenburg
De voornaamste reden waarom ik vind dat het Wereldpodium in zijn huidige vorm moet blijven, is dat de werkelijke integratie van inreizigers in Tilburg alleen mogelijk is als daar structureel aan wordt gewerkt met een financieel en professioneel gezond platform. Afhankelijkheid van incidentele casino-subsidies maakt zo’n structurele integratie per definitie een willekeurige loterij. Dat is opportunistisch pappen en nathouden.

 

Maartje Knoop, Mark Diebels
Natuurlijk….steunen wij jullie. Houd vol en ga door met mooie duurzaamheid.

 

Marlou van den Berg
Bij deze wil ik als regelmatig bezoeker van het wereldpodium jullie steunen in jullie streven zo door te mogen gaan.
Ik was meerdere keren bij de Peerke Donderslezing, een ontzettend interessant initiatief!
Dus jullie steun hebben jullie van mij!

 

José Rijnen
Het wereldpodium moet blijven!

 

Paul Martens
Steun voor het Wereldpodium oh het goede werk voort te zetten.

 

Eardly van der Geld raadt Het Wereldpodium aan.
Alle laatste donderdagen van de maand in Kolektivo!

 

Ralf Embrechts, o.a. aanjager Quiet-community
Het Wereldpodium verbindt, verbreedt, verbluft, verblijdt, vervloekt, verzucht, verbreidt, vergaart, verfrist, verscherpt, verfraait, verenigt, verfijnt, verrijkt, verbaast, verbabbelt, verbetert, verandert, verbeeldt, en boven al verrast … telkens weer. Gemeenteraad Tilburg en Gemeente Tilburg koester uw vreemde eenden!

 

Ingrid Verhagen
Het Wereldpodium: dat durft te benoemen waar het het écht om gaat. Mijn steun is er.

 

Surinaams Koor Pramisi
In een multiculturele stad als Tilburg mag dit podium niet verloren gaan. Wij steunen het voortbestaan van het Wereldpodium.

 

Rian van Pelt
Het Wereldpodium hoort bij Tilburg. Het is een ode aan de (Tilburgse) diversiteit.

 

Willem Matapere
Wereldpodium mag en kan niet verdwijnen

 

Anne Verhulst
Het Wereldpodium biedt letterlijk een podium aan de wereld in onze kleine stad Tilburg. Het maakt mensen, jongeren en onze stadgenoten gewaar van de verbinding die er altijd is tussen culturen en gezichtspunten en probeert op een gedegen fundament van onderzoek en journalistiek, te verbinden en bruggen te slaan. Een veelkleurig inititiatief dat nodig is in een multiculturele stad als de onze en een taak vervullende die ik niet snel zie worden overgenomen door anderen. Ik steun het voortbestaan van het Wereldpodium van harte.

 

Ad Wayers
Ik ondersteun deze oproep van harte!!

 

Henk Vinken
Ook ik steun jullie en stop die quizeconomie met wedstrijdjes en pitches voor wat in een grote stad tot de basisinfrastructuur moet behoren. Succes Joyce en anderen

 

Angela van Bebber
Graag wil ik mijn steun betuigen aan Het Wereldpodium. Ik ben vaak bij de programma’s aanwezig en ben blij met de verscheidenheid waar zij voor zorgen. De derdewereldproblematiek blijft heel belangrijk evenals de bijzondere ontmoetingen. De inkijk die zij bieden mag niet verloren gaan. Laat het voortbestaan. Ik heb door de lezingen ed veel mooie mensen mogen ontmoeten. Veel succes.

 

Caya
Het Wereldpodium is van gróte toegevoegde waarde voor het mondiale, sociale, gastvrije karakter van Tilburg. Het mag niet verdwijnen!

 

Rob Rieter
Goede initiatieven moet je steunen, niet bedreigen.

 

P
Wereldpodium doet goed werk, zeker gezien de toenemende xenofobie in Nederland
Het podium moet dus blijven.

 

Mirjam R.W. van der Hout
Vanuit Filosofiecafe Fryslan hebben we via Ralf Baudelier gevonden en uitgenodigd en zo wereldpodium leren kennen en volgen het ter inspiratie voor ons hier in Leeuwarden. Zelfs gedachten om vgl in het leven te roepen! Dus alle support voor jullie voort bestaan.

 

Gief van Schijndel
Het Wereldpodium: tegengif tegen een bange wereld. Zonder wordt de wereld nog zieker….

 

F el Mouhajir
Het Wereldpodium is een organisatie waar ik vaak inspirerende mensen met inspirerende ideeën leer kennen. Succes!!!

 

Magda Peeters
Het Wereldpodium geeft multiculturele onderwerpen een gedegen achtergrond. Het mag niet verdwijnen!

 

Manon Vanderkaa
Kort en krachtig: laat Het Wereldpodium niet verdwijnen. In een stad als Tilburg van onschatbare waarde.

 

Ria Sonnenberg
Het Wereldpodium geeft inzicht, mogelijkheid voor dialoog in een ontspannen setting. Alleen door de dialoog aan te gaan en kennis op te doen kunnen vooroordelen verdwijnen en oordelen over en met elkaar constructief zijn.

 

Petra Robben
Het Wereldpodium is een platform voor mondiale bewustwording. Dat is hard nodig in een stad waar meer dan 150 nationaliteiten bij elkaar wonen. We leven in een spannende tijd waarin haat wordt gezaaid en bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet.

Het Wereldpodium dient zoals gezegd als platform. Diverse initiatieven uit de Tilburgse samenleving vinden bij het Wereldpodium letterlijk een podium om naar buiten te treden. Een uitvalsbasis voor diverse initiatiefnemers dreigt nu echter te verdwijnen omdat het net als alle andere projecten subsidie moet aanvragen om als podium te mogen fungeren. Deze bottom up benadering biedt iedereen gelijke kansen, maar mist een koepel of apraplu waaronder alle initiatieven geschaard zijn. Het gevolg is dat allerlei kleine en grote projecten incidenteel scoren, maar vervolgens weer verdwijnen. Consistentie ontbreekt.

Laat Het Wereldpodium zijn naam waarmaken als podium waarop wereldproblematiek gepresenteerd en besproken wordt. Het Wereldpodium heeft ervaring hiermee en verbindt alle initiatieven in Tilburg die bijdragen aan een betere en vreedzame samenleving.

 

Tineke Scheeren
Laat het Wereldpodium juist nu, in een tijd waarin organisaties en mensen zich terugtrekken, aandacht blijven geven en de mens centraal zetten.

 

Wiel Schmetz
Het Wereldpodium mag niet verdwijnen.

 

Rachid
Juist nu is een organisatie als Wereldpoduim nodig om vragen te beantwoorden, om stellingen te nuanceren. En om duidelijk te maken dat de wereld er echt anders uit ziet dan FB en Insta.
Mijn steun hebben jullie.

 

Jan Vugts
Ik ondersteun het wereldpodium van harte.

 

Caroline zur Lage
Vanaf het eerste moment een prachtig initiatief!
De start van het wereldpodium in 2007 was een schot in de roos: nieuwsgierig, verbindend, bruggen bouwend. In onze tijd is het meer dan noodzakelijk een stevig platform te bieden voor open communicatie en uitwisseling tussen culturen. Een vreedzame samenleving begint bij elkaar kennen en leren respecteren. Het Wereldpodium
biedt dat als geen ander! Niet incidenteel, maar structureel. Koester wat we hebben!!

 

Kim Konings, Kim’s Kroeg
Dit mooi initiatief mag niet verdwijnen!

 

Maarten
Mondiale bewustwording is een van de speerpunten van dit gemeentebestuur. Het Wereldpodium draagt daar als geen ander aan bij en verdient (structurele) steun!

 

Frans van Peperstraten
Wereldpodium verbindt de Tilburgers onderling en met de rest van de wereld. Wereldpodium verdiept, bemoedigt en inspireert. Wereldpodium verdient het vertrouwen dat uit permanente en structurele steun spreekt. Wereldpodium moet niet elke activiteit apart hoeven te bevechten.

 

Max Frambach
Het wereldpodium hoort binnen het huidige systeem te blijven waar zij de mogelijkheid heeft om structureel avonden en evenementen te organiseren, waar een planning vooruit mogelijk is en en beeld op meerde groeperingen. Binnen een pitch en loterij systeem wordt er voor gezorgd dat het wereldpodium moet gaan kijken naar welke thema’s het meeste in het laatje brengen en wellicht niet welke het meest interessant zijn voor de stad. Om cultuur te behouden moet er dus voor gekozen worden om het wereldpodium een subsidie met structuur te verstrekken. Mijn steun hebben jullie

 

Elfriede Repriels
Ik ondersteun de oproep van Wereldpodium.

 

Thera Couwenbergh
Wereldpodium verbindt mensen uit verschillende lamden en culturen met elkaar. Heel belangrijk in een wereldstad als Tilburg. We moeten met elkaar leven, niet langs elkaar. Eigenlijk is dat de taak van de gemeente die mensen uit de hele wereld hier laat wonen. Dit is een uniek priject, dat jullie zouden moeten omarmen, gemeente! Of voelen jullie hier geen verantwoordelijkheid? Of vindt de gemeente dit niet belangrijk? Geef hier dan maar eens antwoord op. De gemeente zou Wereldpodium moeten steunen! Jullie laten hier een kans liggen.

 

Ad Vingerhoets
We hebben al het nodige verloren (Mundial), er dreigt nog meer verloren te gaan. Willen we alleen maar een stad met een kermis en een festival van het levenslied, of mag het ook af en toe nog ergens over gaan?

 

Marco Diederen
Jammer dat na het Festival Mundial ook nog het Wereldpodium dreigt te verdwijnen.

 

Jan Wouters
Wereldpodium is nodig en past bij Tilburg. Interactie, dialoog,debat en ontmoetingen organiseren buiten de eigen bubbel is nu meer dan ooit hard nodig.

 

Fransje Rijken
Wereldpodium moet blijven!

 

Theo van der Loo
Tilburg dit ga je niet maken. Ook als relatieve buitenstaander, slechts een paar keer geweest, kun je hier alleen maar trots op zijn. Steun het Wereldpodium waar je kunt.

 

Jan Sikkers
Toch wel even schrikken! Wereldpodium mag niet uit ons stadsbeeld verdwijnen. Op de bijeenkomsten valt veel zinnigs te beluisteren over met name de redenen waarom immigranten hun eigen land verlaten bijvoorbeeld. Een verarming als dit podium wegvalt. Begripsvorming over mensen die hierheen komen wordt dan weer moeilijker.

 

Janneke de Vries, Stichting OpGroeneVoet
We hebben een podium nodig die aandacht geeft aan zaken waar anderen dat niet doen. Wanneer een land als Nicaruagua (waar we zelfs een stedenband hebben mee hebben) in oorlog ligt, zie ik alleen het Wereldpodium er iets mee doen en de lokale Nica’s een prachtig podium geven. Dit zou niet in het systeem van een WTW moeten vallen, alleen wanneer daarmee extra activiteiten of evenementen ontwikkelt worden. Aan de andere kant, mochten zij meedoen met deze pitchrondes, dan is het percentage SDG wel gelijk een stuk hoger.

 

Tine van de Weyer
Dat modieuze gepitch vandaag de dag. Ad hoc programmeren levert geen duurzaam consistent en doorlopend programma. En als er bij de onderwerpen die Wereldpodium aankaart nou Iets telt is dat continuïteit. Frapper, frapper toujours! Want om 200.000 inwoners te bereiken zijn er heel veel tamtams nodig. En regelmatig ook.Gooi het kind dus niet met het badwater weg!

 

Geert de Brouwer
Van harte ondersteun ik het Wereldpodium Tilburg. Goede programmering, maatschappelijke relevantie en een toegevoegde waarde voor de stad (en daarbuiten). Namens de Amnesty International Werkgroep Tilburg organiseer ik met het Wereldpodium de Movies that Matter on tour in Cinecitta. Films met een mensenrechtenthema vergezeld door een nagesprek. Een initiatief dat mede door de betrokkenheid van het Wereldpodium voor de stad behouden blijft.

 

Prof.dr. A.M. van Kalmthout
Ik wil hierbij graag mijn steun betuigen aan het Wereldpodium, dat de afgelopen jaren een belangrijk informatie-en discussiepodium voor Tilburg is geweest en waaraan ook in de komende jaren grote behoefte bestaat.

 

Clasien Vermeer
Tilburg in de wereld. De wereld in Tilburg. Het Wereldpodium laat het zien. En moet dus blijven bestaan.

 

Frans de Laat
Zeer herkenbaar dit verhaal. Heel veel sterkte en succes!!!

 

Sjoerd van der Weide
Het Wereldpodium moet blijven – zeker nu!!

 

Coen Cransveld
Wereldpodium zorgt met een strak en gevarieerd programma voor een (ander) perspectief op wereldse zaken. Erg jammer als dit zou verdwijnen.

 

Jan Karremans
Juist omdat het Wereldpodium je blik op de wereld wijder maakt, mag het niet zomaar door de willekeur van een bestuurder verdwijnen!

 

Jacqueline van Eerd
Het Wereldpodium moet blijven!

 

Irmgard van Himbergen
Wat zou dat jammer zijn! Een van de weinig zichtbare, maatschappelijke initiatieven uit de stad. Wereldpodium moet blijven.

 

Gerdien Wolthaus Paauw
Het Wereldpodium is een geweldige organisatie en moet blijven!

 

Hedwig Zeedijk
Na 20 jaar in een wereldstad als Rome te hebben gewoond, was de terugkeer naar Tilburg…verrassend! Tilburg is een wereldstad geworden en het wereldpodium laat dat zien. Op een originele en betrokken manier. Dat moet je niet in een keurslijf (lees: subsidie-systeem) dwingen!

 

Anne Geenen
Het Wereldpodium hoort bij Tilburg. Dit soort evenementen weerspiegelen juist wat voor stad Tilburg is! Laat het niet verdwijnen!

 

Gert-Jan van Ginneke
Als regelmatig bezoeker vind ik dat het Wereldpodium moet blijven. Een van de prachtige verbindende initiatieven in onze mooie stad.
Dus Gemeenteraad structureel €€€ beschikbaar stellen, elk jaar weer!

 

Hetty van Slagmaat
Het wereldpodium is beslist nog niet klaar. Doorgaan dus aub!

 

Dave Bekkering, Radar Tilburg
Het Wereldpodium voorziet de inwoners van Tilburg middels interessante bijeenkomsten en ontmoetingen van essentiële informatie. De brede programmering zorgt ervoor dat inwoners van Tilburg zich regelmatig op de hoogte kunnen stellen van thema’s die onze diverse samenleving in Tilburg betreffen en deze diverse samenleving bevorderen.
Ik hoop dan ook van harte dat het Wereldpodium de komende jaren op dezelfde wijze en dezelfde subsidiebasis haar activiteiten zal kunnen blijven uitvoeren.

 

Marjo Dirks
Ik steun jullie!
Op naar een duurzaam vervolg

 

Anja van de Westelaken
Dag Joyce,
Ik steun je oproep van harte. Het Wereldpodium moet blijven, vanwege de andere, frisse blik op de wereld en de inspirerende bijeenkomsten.

 

Eva
It’s hard find beauty in this wicked world. Keep this wonderful platform open, keep the dialogue alive!

 

Anton en Dave van Opdorp
In een wereld vol clickbaits, fakenieuws of nieuws uit je eigen socialmediabubbel is het Wereldpodium een verademing voor diepgang. Niet ‘wij’ tegen ‘zij’, maar nuance in berichtgeving. Stof tot nadenken. Leren open staan voor andere meningen en bevrijdende inzichten. Het Wereldpodium brengt de wereld dichterbij en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van de Tilburgers bij wereldse problemen. Na een meeting van Het Wereldpodium ga je rijker naar huis.
Wat ons betreft dus eerder een structurele subsidie dan ‘fruitautomaat-achtige constructie’.

 

Ivonne
Het Wereldpodium Is heel hard nodig in de Avro/Tros-gemeente die Tilburg aan het worden is. Het Wereldpodium biedt een podium aan authentieke, originele, intelligente stemmen, die diversiteit in onze stad verwoorden. Heel hard nodig dus!

 

Anne Marie Akkermans
Ik ondersteun het voortbestaan van Het Wereldpodium.

 

Ardie Hermsen
Het mag niet gebeuren dat er een streep wordt gezet door het wereldpodium. Een organisatie die in deze tijd van tegenstellingen harder nodig is dan ooit. Het Wereldpodium draagt bij aan kennis en begrip door informatie te verstrekken over allerlei aspecten in deze mondiale wereld. Letterlijk en figuurlijk, een podium te zijn dat mensen met elkaar verbindt, te beginnen bij de multi-culturele bevolking van een stad als Tilburg. Dat klinkt klein maar waar niets is wordt nooit iets groot.
Het Wereldpodium moet dus blijven!

 

Toon Oomen
Het Wereldpodium moet blijven! Een goede plek voor debat en uitwisseling van onderwerpen die er toe doen!

 

Leon Caarls
Uiteraard mijn steunbetuiging aan Het Wereldpodium.
Ik hoop dat jullie jullie mooie, noodzakelijke activiteiten kunnen voort zetten.

 

Barbara Roosken
Ik steun het Wereldpodium van harte!

 

Maurice Dujardin
Het zou voor Tilburg een grote aderlating zijn als het Wereldpodium zich gedwongen ziet te stoppen met activiteiten. Uitwisselen en verdiepen rond actuele maatschappelijke thema’s is heel belangrijk in deze tijd, in deze stad. Dat doet Wereldpodium en dat doen ze goed. Geef ze de basis die nodig is!

 

Hans van Tartwijk
Het Wereldpodium moet blijven!! Gemeenteraad: beter nu je verstand gebruiken dan later spijt hebben.

 

Marianne
Het Wereldpodium moet gewoon blijven…geen discussie over mogelijk. Laten we aub in Tilburg laten zien dat we in een multiculturele stad wonen…daar hoort een Wereldpodium toch gewoon bij? Ik ben dus jarig op 8 november…D-day….ik zal toosten op het voortbestaan en hopen dat er geluisterd wordt naar alle reacties op dit trieste en niet te bevatten bericht…

 

Missiezuster van OLV van Afrika
Hierbij stem ik voor een structurele ondersteuning voor het Wereldpodium in Tilburg! Anders verlies je kennis, netwerk en continuiteit!

 

Bep Versteijnen
Het Wereldpodium mag niet verdwijnen!!!

 

Frank Blous
Het Wereldpodium is juist in deze tijd van toenemende verschillen en benadrukking daarvan van groot belang voor het nuanceren en verdieping brengen in achtergronden en het inzichtelijk maken van verschillen en hoe die te verkleinen.
Ga door zoals jullie sinds juni 2007 gedaan hebben, medewerkers van het Wereldpodium!

 

Louise
Wereldpodium moet blijven omdat ze de kans verdienen met opgedane ervaring zich te verdiepen en een steeds breder publiek te bereiken!

 

Piet van Breugel
Wereldpodium is het dubbel en dwars waard om door de gemeente omarmd te worden. Wees trots op wat hier gaande is! Een podium wat zorgt voor bewustwording, verbinding, samenwerking, informatie en zo meer, is een verrijking voor de stad. Er wordt zo veel gedaan met een klein budget en het is van zo grote waarde!
Onverteerbaar en niet uit te leggen als hieer geen geld voor beschikbaar zou zijn!

 

Anneke Sibum
Het Wereldpodium is belangrijk voor onze samenleving! Subsidie voor mij vanzelfsprekend!

 

Peter van Noppen
Het moet in Tilburg mogelijk blijven om structurele subsidies te krijgen in plaats van alleen projectsubsidies. Waardevolle samenwerkingsverbanden verdwijnen.

 

Dymphie van Loon
Ik hoop van harte dat het Wereldpodium blijft bestaan.

 

Sjors (@Sjimmie2012)
@PvdATilburg redt aub het Wereldpodium, dit podium is onderdeel van onze samenleving Tilburg @SPTilburg steunt u ook deze oproep. teken nu op de site van wereldpodium en STUUR HET WERELDPODIUM EEN STEUNBETUIGING! Alvast bedankt!

 

Mariska Goertz-de Boer
Het wereldpodium doet zulk goed werk, informeert, brengt mensen samen, is vernieuwend. Dit verdient een plek in Tilburg en zekerheid van bestaan.

 

Marcel van Esch
Het Wereldpodium verdient alle steun. Het geeft een wezenlijke bijdrage aan de Tilburgse samenleving door open debat op een genuanceerde wijze over tal van internationale thema’s. Gemeenteraad , kijk verder dan de stadsgrenzen, er is inderdaad een wereld te winnen, structureel!

 

Tereska Okonski
Ik ondersteun deze oproep van harte!

 

Kenan Avsjaloemov
Jarenlang geven ze de wereld een podium. Mondiale ontwikkelingen worden helder en hierdoor vindt kennisoverdracht plaats. Mijn steun gaat daarom uit naar het Wereldpodium, een van de beste initiatieven waar ik aan mee heb mogen werken.

 

Joop Moerkens
Ontzettend jammer dat dit weg zou moeten gaan. Er is al zo weinig in onze stad dat hiervoor aandacht vraag. Graag laten voortbestaan!!

 

Ingrid Ramaan
Het Wereldpodium maakt Tilburg een stukje wereldser, en dat moet zo blijven. Steun ze aub!

 

Frans Couwenberg
Het Wereldpodium is het waard zelfstandig te blijven opereren in Tilburg.

 

Monique Zijp
Het Wereldpodium maakt van Tilburg een fijne internationale stad. Het geeft anonieme groepen in de stad een gezicht en een stem. Bij EELT Theatercollectief horen we van de nieuwe Nederlanders waarmee we theater en/of muziek maken, dat ze zich gesteund voelen door de aandacht en activiteiten van Wereldpodium in hun zoektocht naar meedoen en erbij horen in onze stad. Wereldpodium doet iets unieks met de Peerke Donderslezing. En dan de films, café’s en de muziek. Wereldpodium moet blijven!

 

Maaike de Haardt
Wereldpodium moet blijven, andere stemmen zijn broodnodig.

 

Susanne Weideveld
Organisaties als het Wereldpodium zijn van essentieel belang om een ander informatief en menselijk geluid te laten horen in deze tijd van angst voor vreemdelingen/vluchtelingen.

 

Jos Peeters
Een van de betere manieren om uiting te geven aan het feit dat we niet alleen Tilburger zijn maar tegelijk Wereldburger.

 

Rianne van Laerhoven
Het Wereldpodium is breed bekend binnen Tilburg en zeker een aanwinst. Dit initiatief verdient alle steun en moet behouden blijven!

 

Godert Verbiest
Prachtig initiatief, mag niet verloren gaan!

 

Jeroen Bezem, programmacoördinator Tilburg DebatStad
‘Een wereld te winnen’ is een prachtig concept, maar je gooit het kind met het badwater weg als je het Wereldpodium daarin onderbrengt. In de ruim tien jaar van zijn bestaan is duidelijk geworden dat het Wereldpodium alleen kan floreren als het verzekerd is van continuïteit. Dat kan niet als het voor alle afzonderlijke activiteiten, projecten en programma’s steeds apart moet pitchen.
Gemeentebestuur, voorzie het Wereldpodium van een structurele subsidie (eventueel gekoppeld aan prestatieafspraken) en laat de gedreven medewerkers hun werk doen!

 

Karin Bruers
Van de parelketting van interessante integere en intelligente programma’s in Tilburg wordt een van de mooiste parels afgehaald. Ignorance rules…

 

Eef
Altijd heel prettig samengewerkt aan mooie en belangrijke programma’s op meerdere locaties. Vorige week nog in de Kennismakerij met het moeilijke thema #MeToo. De bijdrage van het WP als altijd ervaren, objectief en inhoudelijk. Zou echt een gemis worden als het WP moet verdwijnen.

 

Corry Rath
De gemeente Tilburg stelt in haar eigen bestuursakkoord: ‘De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom blijven we inzetten op mondiale bewustwording’. Deze uitspraak verhoudt zich niet tot een dreigend voortbestaan van het Wereldpodium.
De Stedenband Tilburg Same Tanzania steunt dan ook van harte jullie oproep om door te kunnen gaan.

 

Bert Jansen en Lisbeth Liebermann
Wij ondersteunen van harte het amendement om het Wereldpodium “zelfstandig” te laten voortbestaan. Vlchtelingen/nieuwe inwoners van ons land verdienen het om speciale aandacht te blijven krijgen.

 

Miranda van der Klaauw, Stedenband Tilburg-Matagalpa
Ik steun het wel, want ik vind het een goed en belangrijk platform, maar ‘in haar voortbestaan bedreigd’ klopt mijns inziens niet helemaal. Wereldpodium kan nl net als wij allemaal pitchen of andere fondsen/sponsoren zoeken.

 

Jos de Kousemaeker
Niet weg te denken uit de 6e grootste stad van het land!

 

Aloijs
Wereldpodium is geen project om te pitchen maar een platform dat haar bestaan al ruimschoots heeft bewezen en aan de doelstellingen voldoet.

 

Cisca Boermans
prachtig en belangrijk podium met altijd weer inspirerende onderwerpen

 

Joke Knoop
Het is eeuwig zonde als Wereldpodium van het podium verdwijnt. Hopelijk is het tij nog te keren.

 

Het laatste Wereldpodium?

Publicatiedatum: 7 december 2018

Op 13 december vindt de voorlopig laatste activiteit van Het Wereldpodium plaats. We beraden ons op de toekomst, omdat de financiering van het programma onzeker is. We hebben een groot aantal steunbetuigingen ontvangen, toen we de raad in november vroegen om structurele financiering. Alle bemoedigende woorden en lof voor onze activiteiten en inzet ten spijt, de raad stemde tegen structurele financiering van Het Wereldpodium. Daarmee lijkt het einde in zicht.

Het Wereldpodium heeft door de jaren heen een solide programma opgebouwd, met in het oog springende activiteiten zoals de Peerke Donderslezing, met een driemaandelijks Wereldcafé – altijd goed voor veel bezoekers – en met activiteiten zoals (…) in my backyard waar migranten over hun inburgering vertellen. Het Wereldpodium is een belangrijk podium voor het nieuwe Tilburg, waar iedereen zich welkom weet, en thuis voelt. Een podium ook voor artiesten uit de stad als Los Bandidos de Tilburg, Joost van Dijk, Carlota López van de Logt, Hind Hakki, Max Swagemakers, Sarkes Tourbendian – de lijst is verre van compleet.

We hebben het afgelopen jaar financiering gekregen voor het programma, op grond van een raadsmotie met de strekking dat het Wereldpodium niet goed past in de projectenfinanciering van ‘Een wereld te winnen’. Wij onderhouden geen contacten met het buitenland, zoals veel organisaties die pitchen voor projectgeld, en we willen eigenlijk ook niet de concurrentie aangaan met concrete hulpprojecten in Srebrenica, Tanzania, Nicaragua, Ethiopië, noem maar op. Die projecten zijn belangrijk, maar ze zijn van een andere soort en maat als het programma van het Wereldpodium.

Met bescheiden middelen en heel hard werken hebben we een samenhangend programma tot stand weten te brengen, met een stimulerende mix tussen professionaliteit en vrijwilligerswerk. Een programma dat weet te verbinden, te bezielen, dat perspectief biedt. Een programma waar altijd veel belangstelling voor is en waar de burgemeester en wethouders graag geziene gasten zijn. Dat, omdat we niet zonder elkaar kunnen in een inclusieve stad, waar het woord Samen met een hoofdletter wordt geschreven en waar in het bestuursakkoord staat dat we blijven inzetten op mondiale bewustwording.

Wij hebben onze bijdrage geleverd aan die bewustwording, aan een stad waar iedereen meetelt – waar die ook vandaan komt – en we willen die bijdrage ook blijven leveren. We gaan nogmaals met de gemeente in gesprek en we hopen de samenwerking met al die partners in de stad te kunnen blijven voortzetten. Met het ROC, Feniks, Blauwe Maan, Kennismakerij, Kolektivo, PortAgora, werkgroep Keti Koti, Fontys Global Development Issues, Fontys Academy of Music and Performing Arts, Vluchtelingenwerk, Nidos, Stedenband Tilburg-Matagalpa, met alle organisaties die zijn verenigd in Tilburg4GlobalGoals, Contour deTwern, waar we een werkplek mogen gebruiken, de Amnesty Werkgroep Tilburg, Cinecitta. Ook hier: de lijst is niet compleet.

We beraden ons op onze toekomst. We maken pas op de plaats, en we zetten nog een keer alles op alles. Natuurlijk blijven we open staan voor dialoog, zoals iedereen dat van ons gewend is. We blijven in gesprek met de Tilburgse organisaties en met de politiek – om hopelijk te komen tot een mooi vervolg. Of tot een mooi afscheid. De toekomst zal het leren…

Foto’s Wereldcafé VII op donderdag 13 december

Publicatiedatum: 16 december 2018

Bij de 7e editie van het Wereldcafé waren te gast:

(Verslag en/of onderschriften volgen nog…)

 

Donderdag 13 december – Wereldcafé

Publicatiedatum: 8 oktober 2018

Tilburgers reizen de wereld over. Ze houden vakantie, doen zaken, ontdekken andere culturen en maken vrienden. Buitenlanders komen naar Tilburg als student, migrant, vluchteling, echtgenoot, muzikant of expat. Tilburg is deel van de wijde wereld. Dat levert lekker eten op, kleur, veel verhalen en indrukken, maar ook botsing van culturen. We praten en discussiëren erover in het Wereldcafé, graag met u!

 

Wereldcafé | Talkshow over Tilburg in de Wereld

Wanneer: donderdag 13 december 2018
Waar: Kolektivo, Trouwlaan 189, 5021 WG Tilburg
Tijdstip: aanvang programma 20.30u, inloop vanaf 20.00u
Entree: € 3,50 (inclusief 1 koffie of thee), kaarten aan de deur

In dit Wereldcafé onder andere ……

 • Tilburg is een van de 134 Kinderpardongemeentes. Op initiatief van Liesje Carlier (GroenLinks) riep de gemeenteraad minister Harbers op een oplossing te zoeken voor gewortelde kinderen. Die is er nog altijd niet. De Armeens/Tilburgse econometrie-studente Hayarpi Tamrazyan (9 jaar in Nederland) schuilt bijvoorbeeld al weken in een kerk in Katwijk voor uitzetting. We praten met Liesje Carlier en Vluchtelingenwerk.
 • Tilburger Abubakarr Bangura, zo’n twintig jaar geleden gevlucht uit Sierra Leone, is projectleider van de ToekomstAcademie Tilburg, onderdeel van New Dutch Connections. In het Wereldcafé komt hij vertellen hoe hij met deze organisatie(s) en in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel en Fontys jonge vluchtelingen ondersteunt en traint in hun integratie en in het opbouwen van een netwerk, waarmee de jongeren nieuwe stappen kunnen zetten naar economische zelfredzaamheid.
 • We smullen van de gerechten die ze meenamen: couscous, safraanrijst, lamsvlees of vijgenijs. Maar vluchteling- en migrantondernemers willen vaak meer dan onze smaak te verrijken. Drie sociale Tilburgse ondernemers vertellen daarover: Ivo Barac (Kolektivo), Rachid el Hajoui (Coucousbar) en Rahima Alizadah (Sarban).
 • De muziek bij deze editie komt van Rommelhond. Rommelhond is een straathondencollectief van Erik Vanderberge (ex Crappydog) op bandoneon / gitaar en hij wordt begeleid door Max Swagemakers op viool. Samen spelen ze schurende volksmuziek van land en zee met een rauwe rand.
  En we praten ook met Max Swagemakers. Hij brengt bij Kolektivo (internationale) muzikanten bij elkaar om samen te jammen. Alle culturele achtergronden en muziekstijlen lopen dan door elkaar. Samen gaan ze op zoek naar de muziek. Door samen te spelen, te luisteren, te reageren op elkaar. Werkt dat? En hoe klinkt het? Neem je instrument mee! (Na afloop van het Wereldcafé kan er ook gejamd worden!)

Voorafgaand aan het Wereldcafé, tussen 17.00u en 19.30u, kunt u ook eten bij Balkan-eethuis Kolektivo. Speciaal voor bezoekers van het Wereldcafé biedt Kolektivo een maaltijddeal: Balkantafel (voor- en hoofdgerecht) voor €15 p.p. Reserveren kan via ivo@kolektivo.nl of hun Facebookpagina.

Het Wereldcafé wordt georganiseerd door Het Wereldpodium, PortAgora, Centrum Europese Samenwerking Tilburg en Kolektivo Tilburg. Met dank aan Klundert Muziek en Audiovisueel.

 • In het 1e Wereldcafé (donderdag 18 mei 2017): Rome, Kenia, Srebrenica, vluchtelingen, dromende moslima’s en DENK (gastenlijst).
 • In het 2e Wereldcafé (donderdag 21 september 2017): twee jaar Syriërs in Tilburg, orkaan Irma, vluchtelingen in Calais en de nieuwe stadsdichter (gastenlijst).
 • In het 3e Wereldcafé (donderdag 7 december 2017): Catalonië, Pools elftal Broekhoven, Noord-Korea, Hind en ETZ-Same (gastenlijst)
 • In het 4e Wereldcafé (donderdag 1 maart 2018): Peerke’s ‘koloniale’ standbeeld, gemeenteraadsverkiezingen, vakantietips (gastenlijst)
 • In het 5e Wereldcafé (donderdag 7 juni 2018): Venezuela, Shelter City Gaste Madeeha, Dave Ensberg-Kleijkers (gastenlijst)
 • In het 6e Wereldcafé (donderdag 22 september 2018): Dutch only!, Week van de Vooruitgang, Hendrik de Kok, Srebrenica (gastenlijst)

 

8 december: dialoogmiddag over het koloniale verleden en het multiculturele heden van Nederland

Publicatiedatum: 7 december 2018

Werkgroep Ketikoti Tilburg en Stichting GVGTT i.o. organiseren een dialoogmiddag over het koloniale verleden en het multiculturele heden van Nederland.
De middag staat in het teken van het bijdragen aan meer wederzijds begrip in de multiculturele Tilburgse samenleving.

Datum: 8 december 2018
Locatie: Het VerHalenHuis Wagnerplein 4 5011 LP Tilburg
Entree: €5, gelieve gepast te betalen, er is geen pin

Programma

13:00     Inloop met koffie/thee

13:30     Opening Wethouder Erik de Ridder

Stilte moment ter nagedachtenis aan de decembermoorden in 1982 in Suriname

13:40     Introductie sprekers Counter/Narratives

13:45     Lezing

– Misvattingen over het koloniale verleden van Nederland door Rowan van der Stelt

– Racisme & Beeldvorming in de hedendaagse context door Maria Luce

– Pauze

– Een persoonlijk proces: dekolonisatie, confrontatie en acceptatie door Gyonne Goedhoop

– Dialoog

17:30     Afsluiting

Deze dialoogmiddag wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Tilburg, Erfgoed Tilburg, Radar, Het VerHalenHuis, Boekenschop en Het Wereldpodium.

Foto impressie Wereldse Ontmoeting – Venezuela 21 november

Publicatiedatum: 27 november 2018

Fotografie: Bob Driessen

 

Steunbetuigingen aan Het Wereldpodium tot nu toe

Publicatiedatum: 5 november 2018

binnengekomen via Facebook, website, Twitter en e-mail (134)
laatste update: 30-11-2018, 15.30u

 

n.a.v. dit bericht

 

Rachid el Hajoui, de Couscousbar
Juist nu is een organisatie als Wereldpodium nodig om vragen te beantwoorden, om stellingen te nuanceren. En om duidelijk te maken dat de wereld er echt anders uit ziet dan FB en Insta.
Mijn steun hebben jullie.

 

Arnoud-Jan Bijsterveld, Hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University
Wat ik erover kan zeggen: Een continu debat over wereldproblemen hoort in een stad als Tilburg. We zijn een spiegel van de wereld en meer dan we zelf beseffen, weerspiegelen de mooie en minder mooie dingen van de wereld zich in onze straten, huizen en gezinnen. Een podium voor debat kan dus niet ontbreken. Hoe meer debat, des te beter is: dialoog en ontmoeting vormen de basis voor begrip en solidariteit.

 

Willem van Groenendaal
Beste Joyce,
Ik ben het helemaal met je eens, het geld wordt bij de huidige verdelingsmethode niet effectief ingezet.

 

Gon Mevis
Structureel en niet via een projectencarrousel!

 

Dave Ensberg-Kleijkers
Het Wereldpodium is van wezenlijk belang om de dialoog tussen Tilburgers over maatschappelijke vraagstukken mogelijk te maken. Vooral vraagstukken die samenhangen met de multiculturaliteit van onze stad krijgen bij het Wereldpodium alle ruimte. En terecht. Zo’n kwart van de 215.000 Tilburgers heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond, zoals ikzelf. Via het Wereldpodium komen thema’s aan de orde die mij persoonlijk zeer aan het hart gaan. Thema’s die ook dankzij het Wereldpodium meer politieke aandacht krijgen. Daarmee draagt het Wereldpodium in onze multiculturele gemeente ook nog bij aan het functioneren van onze lokale democratie. En ja, dat gebeurt misschien nog enigszins bescheiden. Er zit volop potentie in het Wereldpodium. Juist nu in deze fase waarin het Wereldpodium zich bevindt, is continuïteit en duurzaamheid van wezenlijk belang. Ik reken als bi-culturele inwoner van Tilburg en als maatschappelijk betrokken wereldburger op de steun van de gemeente Tilburg!

 

Lenie Kenkhuis
Ik vind dat Wereldpodium moet blijven!
Het brengt de wereld dichterbij en vergroot de betrokkenheid van de Tilburgers bij wereldse problemen. Een uitstekend platform om in dialoog te gaan met elkaar en ook met andere culturen.
De keren dat ik een Wereldpodium avond bezocht was er bij mij altijd een goed gevoel.
Ik hoop dat het lukt om het Wereldpodium te behouden.
De nieuwe loc hal zal straks een goede plek zijn in samen werking met de Kennismakerij.

 

Gijs Bax, De Tussenheid
Beste Joyce,
Hierbij steun ik je oproep om het wereldpodium ook in 2019 mogelijk te maken!
Groet, Gijs Bax

 

Michel Jehae, Milieucafe
Tilburg, koester het Wereldpodium! Het is een podium van allure voor het goede maatschappelijke gesprek over wereldse zaken, Mundial en het Gipsy festival zijn al verdwenen, laat het Wereldpodium blijven.

 

Ria van Iersel
Alhoewel ik op leeftijd ben, en mijn zeer slechte gehoor me ervan weerhouden fysiek aanwezig te zijn bij uw activiteiten, heb ik uw pogingen om wereldproblemen dicht bij het hedendaagse leven te houden wel met veel interesse gevolgd. Mijn ervaring uit mijn werkzame leven, voornamelijk in Afrika, maar ook in enkele aziatische landen, blijven mijn interesse en bezorgdheid houden.
Ik steun daarom uw petitie naar de gemeente Tilburg, zodat uw activiteiten serieuse steun mogen blijven ondervinden.

 

Bareld van der Veen
In deze neoliberale, politiek economische, steeds nationalistischer wordende Wereldorde is een organisatie als Wereldpodium een onmisbare bron van informatie voor onze stad.

 

Rob Blokland
Hierbij ook mijn steunbetuiging voor het “Wereldpodium”.
Een zeer goed initiatief dat niet verloren mag gaan.

 

Jan Jaap de Ruiter, arabist/Universitair Docent Tilburg University
Ik ken het Wereldpodium niet anders dan dat het een organisatie is die maatschappelijk uitdagende kwesties op een originele manier op de politieke, culturele en sociale agenda’s zet. Ik heb zelf regelmatig met het Wereldpodium meegewerkt en was telkens weer onder de indruk van de professionele manier waarop de organisatie werkt en van de impact die haar activiteiten hebben op het debat -van allerlei aard- in de locale, provincial en nationale contexten. Ik zou het zeer betreuren indien het Wereldpodium van het toneel zou verdwijnen en pleit daarom hartgrondig voor haar voortbestaan.

 

Marianne Dagevos
Al heel lang ken ik het Wereldpodium en bezoek ik met veel plezier hun bijeenkomsten. Het Wereldpodium is een unieke organisatie, actueel, scherp, veelzijdig en met een eigen identiteit. Tilburg mag trots zijn zo’n organisatie met regionale uitstraling in de stad te hebben. Zeker als ze zich wil profileren als Wereldstad.

 

Miranda van der Klaauw, coordinator Stedenband Tilburg-Matagalpa
Partner in Tilburg4GlobalGoals en de special ‘Nicaragua’ van Het Wereldcafé
De Stedenband Tilburg-Matagalpa vindt het jammer dat het Wereldpodium wordt terug verwezen naar het platform ‘Een wereld te winnen’. Wij denken dat Tilburg-brede meningsvormende, communicatieve en voorlichtende activiteiten over de Global Goals een aparte status verdienen en subsidie zouden moeten krijgen zonder te hoeven pitchen. Daarom hebben wij eerder gepleit voor meer budget voor communicatie over de Global Goals.
Het artikel in de Como No over de special Nicaragua van Het Wereldcafé: http://www.tilburg-matagalpa.nl/meer-informatie/blad-como-no/647-2018-nr-126

 

Marij Zollner, Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Docent opleiding Aardrijkskunde • Coordinator Minor GDI • Instituutsopleider •
Het Wereldpodium heeft een zeer uitgebreid netwerk van sprekers als het gaat om maatschappelijke thema’s, waar wij als minor Global Development Issues elk jaar dankbaar gebruik van maken. Het heeft ons inmiddels al 5 jaar op een rij toegang gegeven tot contacten zowel in de Tilburgse gemeenschap als ver daar buiten.
Zonder het Wereldpodium zou het voor ons een zeer grote opgave zijn om deze sprekers in huis te halen. Voor onze studenten, die vanuit het hele land deze minor komen volgen, zijn de bijeenkomsten een absolute meerwaarde.
Daarnaast worden we door het Wereldpodium zeer goed organisatorisch ondersteund. Tijdens verschillende debatavonden verliep de organisatie gestroomlijnd waardoor wij ons volledig konden richten op de studenten en de opdracht die aan de avond was verbonden.

 

Carla Vlottes-Mohamed
Werkgroep Keti Koti Tilburg, partner bij verschillende activiteiten
Door middel van dit schrijven willen we onze mening geven waarom Het Wereldpodium moet blijven bestaan. Het Wereldpodium komt met opbeurende activiteiten die een gezonde bijgrage leveren aan zaken die ertoe doen. Het Wereldpodium schroomt niet om de soms schurende zaken bespreekbaar te maken. Zie de talksshows mbt het standbeeld van Peerke Donders. Deze verliep met de nodige emoties die goed werden verwoord en geleid.
Tevens denken ze mee met de Ketikoti werkgroep die zich richt op een dialoog tussen alle groepen in Tilburg en omstreken. Op dit moment levert het Podium een wezenlijke bijdrage voor onze lezing op 8 december. Ook denkt ze mee over een vervolg die we hopelijk samen kunnen vormgeven in 2019.
Op dit moment zijn we een stichting in oprichting, maar onze werkgroep Ketikoti Tilburg steunt het Wereldpodium en hoopt dat ze blijft bestaan.

 

Karin van Gerven, hulpverlener bij Blauwe Maan
Partner bij de Meet Up #MeToo@Tilburg
Het Wereldpodium is een organisatie die verbinding zoekt en tot stand brengt in een steeds groter wordende (leef)wereld, die letterlijk grensoverschrijdend werkt en mensen, gedachten, culturen en ontwikkelingen samen brengt. Het zou een enorm gemiste kans zijn van de Gemeente Tilburg om dit prachtige lokale initiatief ter ziele te laten gaan. Juist omdat het laat zien dat Tilburg groter is dan een stukje Midden-Brabant; onderdeel van een grote wereld waar we allemaal onze plek hebben.

 

Eef van Eerdewijk, Programmamaker & projectcoordinator Kennismakerij
Partner bij de Meet Up #MeToo@Tilburg en de Wereldse Ontmoetingen
Als bibliotheek zien we het WP als een samenwerkingspartner in div programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken waarbij we elkaar inhoudelijk aanvullen. WP vanuit eigen expertise en netwerk gericht op mondiale ontwikkelingen en samen met bieb/KM vertalen in lokale programma’s. Delen van kennis en verhalen. Goede match wat ons betreft.

 

Gerda de Vries, directeur Feniks,  Emancipatie Expertisecentrum Tilburg
Partner bij de Meet Up #MeToo@Tilburg en overige programma’s
Feniks kent het Wereldpodium als een betrouwbare partner met wie wij graag samenwerken. Zo ook met de organisatie van de thema-avond #MeToo@Tilburg op 31 oktober. Het Wereldpodium levert al jaren een concrete bijdrage aan het gemeentelijke beleidsdoel ‘een inclusieve stad’.

 

Em Prof.dr. Toine Lagro-Janssen, Gender & Women’s Health
Head Center for Sexual Violence Gelderland- Zuid-Midden
Afgelopen week als spreker op een inspirerende en druk bezochte bijeenkomst. Goede discussie.
Een wereldpodium heeft een krachtige verbindende functie, een meerwaarde voor een stad als Tilburg. Het Wereldpodium moet blijven

Beste Joyce,
Het was een hele mooie bijeenkomst. Veel complimenten voor de manier waarop je interviewt, heel professioneel. Kortom: een zinvolle en inspirerende avond.

 

Isabelle Diepstraten
Beste Joyce en alle anderen van het Wereldpodium,

Natuurlijk verdienen jullie een steunbetuiging. In een tijd van globalisering én steeds meer korte termijnacties/flexibele arrangementen is er juist behoefte aan een duurzaam, stabiel en deskundig podium waar mensen laten zien dat we in de wereld hoe dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Juist als mensen hier meer inzicht in hebben, ervaren ze ook meer grip op de wereld om hen heen. Dat maakt mensen minder angstig, minder extreem, meer zelfredzaam en meer vredelievend. Dat is pas een wereld te winnen. Zowel Tilburg als de wereld varen hier heel wel bij en ik zie dan ook geen enkele noodzaak voor de neoliberale prestatiesamenleving waarin bewezen duurzame professionele initiatieven zich al pitchend en voor korte duur weer moeten ‘bewijzen’. De gemeente heeft hierin niet alleen een taak, maar Tilburg zou trots moeten zijn dat ze als gemeente zo een uniek initiatief in huis heeft; een platform dat echt past bij de debattraditie van Tilburg, bij de betrokkenheid van Tilburgers; een platform waar vele steden jaloers op zijn.

 

Niek Frijters
Ik schrik van beslissing om Wereldpodium op te heffen. Reeds enkele jaren ben ik trouwe bezoeker van dit evenement. Het Wereldpodium is een sociaal samenzijn met gelijkgestemden die mondiale interesse hebben.
Ik hoop dat de deur nog op een kier staat en dat Wereldpodium mag doorsterten.
Wens je heel veel succes en sterkte in deze strijd voor behoud van een
mooi evenement.

 

Frans Caarls
Bij dezen een dikke steunbetuiging voor het Wereldpodium!!!
Een boeiend en noodzakelijk platform met kwalitatief hoogstaande debatten en lezingen over thema’s die er toe doen.
Gedragen door een gedreven club van mensen vanuit een professionele grondslag.
Verbindend door warme en open ontmoetingen, zowel op het podium als in de zaal; voor, tijdens en na het programma!
Samenbrengend in verschillende gelaagdheden in een rijk geschakeerd palet van bijdragen.
Voor steeds vollere zalen.
Een verder groeiend podium en dat voor een habbekrats aan financiële steun.

Esmah Lahlah, schaam u, om dit de nek om te draaien!!!

 

Aldo de Moor, vrijwilliger & bezoeker
En alweer dreigt een prachtig initiatief vermalen te worden in de bureaucratische molen. Het Wereldpodium heeft zich al vele jaren bewezen als een van de weinige bruggenbrouwers tussen bevolkingsgroepen uit alle wereldse windstreken. Met minimaal budget zijn inhoudelijk hoogstaande debatten, lezingen en warme ontmoetingen georganiseerd waarin mensen van over de hele wereld elkaar beter hebben leren begrijpen en respecteren.

De Gemeente Tilburg heeft steeds de mond vol van hoe belangrijk zij mondiale bewustwording vindt en dat we alles op alles moeten zetten om iedereen zich in onze fijne stad thuis te laten voelen. Esmah Lahlah, het wordt de hoogste tijd om al deze inspanningen én resultaten eens met structurele financiering te belonen i.p.v. elke keer weer die onzekerheid van een subsidieloterij. De vele mensen die zich al jaren met hart en ziel voor het podium inzetten én de wereldburgers van Tilburg verdienen letterlijk beter.

 

Gert Burnink, Natuurlijk Gert Brunink / Mee Naar Buiten
Bij dezen de gevraagde steunbetuiging!

 

Fons van Iersel, mede-oprichter Noorderligt en 013, lid van onze muziekprogrammaraad
Hallo Joyce, Claudy, Ivo, en alle andere medewerkers van het Wereldpodium,

Teleurstellend om te horen dat jullie in de noodzakelijke ondersteuning afhankelijk worden van de subsidiesystematiek van ‘een wereld te winnen’. Daaruit moet geconcludeerd worden dat de gemeente het niet vanzelfsprekend vindt dat jullie voortbestaan. Ik vind dat onbegrijpelijk omdat in deze wereld van toenemende verharding, individualisering en complexiteit  maatschappelijke  initiatieven als het Wereldpodium wel noodzakelijk zijn. Mocht het helaas toch nodig zijn dat jullie deze nieuwe weg moeten bewandelen dan zal ik jullie daarbij graag helpen.

 

Mirjam Vossen, World’s Best News, bezoeker, presentator, journalist
Als trouwe bezoeker spreek ik mijn steun uit voor het Tilburse Wereldpodium. Al ruim tien jaar zoekt het Wereldpodium nadrukkelijk verbinding tussen wereldwijde gebeurtenissen en gewone Tilburgers. Nieuwe Tilbugers krijgen een stem, Tilburgers die zich inzetten voor de wereld krijgen een gezicht. Daarmee is het Wereldpodium uniek in onze stad. De tweejaarlijkse Peerke Donderslezing is uitgegroeid tot een stadslezing waar we trots op mogen zijn, met boeiende sprekers, volle zalen, en een geïnspireerd publiek. Dit mag niet van tafel worden geveegd door het knellende keurslijf van ‘Een wereld te winnen’!

Heel veel succes Joyce!

 

Ralf Bodelier, World’s Best News
Beste wethouders en raadsleden.

Het is begrijpelijk dat het college álle initiatieven rondom mondiale bewustwording via ‘Een wereld te winnen’ wil laten lopen. Maar het Wereldpodium is nu juist het platform waarop óver mondiale bewustwording en al haar initiatieven wordt gesproken.
Bovenal gaat het bij het Wereldpodium over de ‘wereld’ ín Tilburg. Over integratie van migranten, over bewegingen die van elders overwaaien,waaronder #metoo, en over de rol van sociale initiatieven in onze stad (de PeerkeDonderslezing). Na meer dan 10 jaar heeft het Wereldpodium zijn relevantie voor Tilburg meer dan bewezen en het zou prachtig zijn wanneer u het met extra aandacht en budget zou ondersteunen.

 

Johan Brosens & Els Botermans
Ondersteuning Wereldpodium Tilburg noodzakelijk!
De financiële ondersteuning van het Tilburgse Wereldpodium door de gemeente Tilburg dreigt in gevaar te komen. En dat kan en mag niet. De gemeente zou haar verantwoordelijk moeten blijven nemen om het Wereldpodium haar activiteiten die, zeker in de huidige tijd noodzakelijk zijn, blijvend financieel te ondersteunen.

Na jarenlang organiseren van activiteiten op het terrein van emancipatie, minderheden, en andere grensoverschrijdende culturele activiteiten en ontwikkelingen, heeft het Wereldpodium in Tilburg inmiddels wel haar plaats verworven. In een multicuturele samenleving is een initiatief dat werkt aan verbinding en informatie, en ook debat, niet weg te denken. Het is aan het gemeentebestuur om het Wereldpodium kansen te bieden  om haar doelstellingen, zoals het onder de aandacht brengen van allerlei mondiale vraagstukken, blijvend te kunnen uitvoeren.

 

Saskia Bodelier
Beste Joyce en collega’s,

Wat een naar bericht op facebook. Natuurlijk moet het Wereldpodium blijven in Tilburg. Jullie halen de wereld dichterbij met serieuze wereldse onderwerpen die ook in onze stad van belang zijn.

Heel veel succes en hopelijk ontvangen jullie binnen de gemeente de steun die jullie verdienen.

 

Joost van Dijk, muzikant
Hierbij mijn steun aan het Wereldpodium, dat verbindt, bruggen slaat en inspireert . Juist in een stad als Tilburg zou er vrije ruimte moeten blijven voor dit soort levende en toegankelijke initiatieven!

 

Guus Pijnenburg
De voornaamste reden waarom ik vind dat het Wereldpodium in zijn huidige vorm moet blijven, is dat de werkelijke integratie van inreizigers in Tilburg alleen mogelijk is als daar structureel aan wordt gewerkt met een financieel en professioneel gezond platform. Afhankelijkheid van incidentele casino-subsidies maakt zo’n structurele integratie per definitie een willekeurige loterij. Dat is opportunistisch pappen en nathouden.

 

Maartje Knoop, Mark Diebels
Natuurlijk….steunen wij jullie. Houd vol en ga door met mooie duurzaamheid.

 

Marlou van den Berg
Bij deze wil ik als regelmatig bezoeker van het wereldpodium jullie steunen in jullie streven zo door te mogen gaan.
Ik was meerdere keren bij de Peerke Donderslezing, een ontzettend interessant initiatief!
Dus jullie steun hebben jullie van mij!

 

José Rijnen
Het wereldpodium moet blijven!

 

Paul Martens
Steun voor het Wereldpodium oh het goede werk voort te zetten.

 

Eardly van der Geld raadt Het Wereldpodium aan.
Alle laatste donderdagen van de maand in Kolektivo!

 

Ralf Embrechts, o.a. aanjager Quiet-community
Het Wereldpodium verbindt, verbreedt, verbluft, verblijdt, vervloekt, verzucht, verbreidt, vergaart, verfrist, verscherpt, verfraait, verenigt, verfijnt, verrijkt, verbaast, verbabbelt, verbetert, verandert, verbeeldt, en boven al verrast … telkens weer. Gemeenteraad Tilburg en Gemeente Tilburg koester uw vreemde eenden!

 

Ingrid Verhagen
Het Wereldpodium: dat durft te benoemen waar het het écht om gaat. Mijn steun is er.

 

Surinaams Koor Pramisi
In een multiculturele stad als Tilburg mag dit podium niet verloren gaan. Wij steunen het voortbestaan van het Wereldpodium.

 

Rian van Pelt
Het Wereldpodium hoort bij Tilburg. Het is een ode aan de (Tilburgse) diversiteit.

 

Willem Matapere
Wereldpodium mag en kan niet verdwijnen

 

Anne Verhulst
Het Wereldpodium biedt letterlijk een podium aan de wereld in onze kleine stad Tilburg. Het maakt mensen, jongeren en onze stadgenoten gewaar van de verbinding die er altijd is tussen culturen en gezichtspunten en probeert op een gedegen fundament van onderzoek en journalistiek, te verbinden en bruggen te slaan. Een veelkleurig inititiatief dat nodig is in een multiculturele stad als de onze en een taak vervullende die ik niet snel zie worden overgenomen door anderen. Ik steun het voortbestaan van het Wereldpodium van harte.

 

Ad Wayers
Ik ondersteun deze oproep van harte!!

 

Henk Vinken
Ook ik steun jullie en stop die quizeconomie met wedstrijdjes en pitches voor wat in een grote stad tot de basisinfrastructuur moet behoren. Succes Joyce en anderen

 

Angela van Bebber
Graag wil ik mijn steun betuigen aan Het Wereldpodium. Ik ben vaak bij de programma’s aanwezig en ben blij met de verscheidenheid waar zij voor zorgen. De derdewereldproblematiek blijft heel belangrijk evenals de bijzondere ontmoetingen. De inkijk die zij bieden mag niet verloren gaan. Laat het voortbestaan. Ik heb door de lezingen ed veel mooie mensen mogen ontmoeten. Veel succes.

 

Caya
Het Wereldpodium is van gróte toegevoegde waarde voor het mondiale, sociale, gastvrije karakter van Tilburg. Het mag niet verdwijnen!

 

Rob Rieter
Goede initiatieven moet je steunen, niet bedreigen.

 

P
Wereldpodium doet goed werk, zeker gezien de toenemende xenofobie in Nederland
Het podium moet dus blijven.

 

Mirjam R.W. van der Hout
Vanuit Filosofiecafe Fryslan hebben we via Ralf Baudelier gevonden en uitgenodigd en zo wereldpodium leren kennen en volgen het ter inspiratie voor ons hier in Leeuwarden. Zelfs gedachten om vgl in het leven te roepen! Dus alle support voor jullie voort bestaan.

 

Gief van Schijndel
Het Wereldpodium: tegengif tegen een bange wereld. Zonder wordt de wereld nog zieker….

 

F el Mouhajir
Het Wereldpodium is een organisatie waar ik vaak inspirerende mensen met inspirerende ideeën leer kennen. Succes!!!

 

Magda Peeters
Het Wereldpodium geeft multiculturele onderwerpen een gedegen achtergrond. Het mag niet verdwijnen!

 

Manon Vanderkaa
Kort en krachtig: laat Het Wereldpodium niet verdwijnen. In een stad als Tilburg van onschatbare waarde.

 

Ria Sonnenberg
Het Wereldpodium geeft inzicht, mogelijkheid voor dialoog in een ontspannen setting. Alleen door de dialoog aan te gaan en kennis op te doen kunnen vooroordelen verdwijnen en oordelen over en met elkaar constructief zijn.

 

Petra Robben
Het Wereldpodium is een platform voor mondiale bewustwording. Dat is hard nodig in een stad waar meer dan 150 nationaliteiten bij elkaar wonen. We leven in een spannende tijd waarin haat wordt gezaaid en bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet.

Het Wereldpodium dient zoals gezegd als platform. Diverse initiatieven uit de Tilburgse samenleving vinden bij het Wereldpodium letterlijk een podium om naar buiten te treden. Een uitvalsbasis voor diverse initiatiefnemers dreigt nu echter te verdwijnen omdat het net als alle andere projecten subsidie moet aanvragen om als podium te mogen fungeren. Deze bottom up benadering biedt iedereen gelijke kansen, maar mist een koepel of apraplu waaronder alle initiatieven geschaard zijn. Het gevolg is dat allerlei kleine en grote projecten incidenteel scoren, maar vervolgens weer verdwijnen. Consistentie ontbreekt.

Laat Het Wereldpodium zijn naam waarmaken als podium waarop wereldproblematiek gepresenteerd en besproken wordt. Het Wereldpodium heeft ervaring hiermee en verbindt alle initiatieven in Tilburg die bijdragen aan een betere en vreedzame samenleving.

 

Tineke Scheeren
Laat het Wereldpodium juist nu, in een tijd waarin organisaties en mensen zich terugtrekken, aandacht blijven geven en de mens centraal zetten.

 

Wiel Schmetz
Het Wereldpodium mag niet verdwijnen.

 

Rachid
Juist nu is een organisatie als Wereldpoduim nodig om vragen te beantwoorden, om stellingen te nuanceren. En om duidelijk te maken dat de wereld er echt anders uit ziet dan FB en Insta.
Mijn steun hebben jullie.

 

Jan Vugts
Ik ondersteun het wereldpodium van harte.

 

Caroline zur Lage
Vanaf het eerste moment een prachtig initiatief!
De start van het wereldpodium in 2007 was een schot in de roos: nieuwsgierig, verbindend, bruggen bouwend. In onze tijd is het meer dan noodzakelijk een stevig platform te bieden voor open communicatie en uitwisseling tussen culturen. Een vreedzame samenleving begint bij elkaar kennen en leren respecteren. Het Wereldpodium
biedt dat als geen ander! Niet incidenteel, maar structureel. Koester wat we hebben!!

 

Kim Konings, Kim’s Kroeg
Dit mooi initiatief mag niet verdwijnen!

 

Maarten
Mondiale bewustwording is een van de speerpunten van dit gemeentebestuur. Het Wereldpodium draagt daar als geen ander aan bij en verdient (structurele) steun!

 

Frans van Peperstraten
Wereldpodium verbindt de Tilburgers onderling en met de rest van de wereld. Wereldpodium verdiept, bemoedigt en inspireert. Wereldpodium verdient het vertrouwen dat uit permanente en structurele steun spreekt. Wereldpodium moet niet elke activiteit apart hoeven te bevechten.

 

Max Frambach
Het wereldpodium hoort binnen het huidige systeem te blijven waar zij de mogelijkheid heeft om structureel avonden en evenementen te organiseren, waar een planning vooruit mogelijk is en en beeld op meerde groeperingen. Binnen een pitch en loterij systeem wordt er voor gezorgd dat het wereldpodium moet gaan kijken naar welke thema’s het meeste in het laatje brengen en wellicht niet welke het meest interessant zijn voor de stad. Om cultuur te behouden moet er dus voor gekozen worden om het wereldpodium een subsidie met structuur te verstrekken. Mijn steun hebben jullie

 

Elfriede Repriels
Ik ondersteun de oproep van Wereldpodium.

 

Thera Couwenbergh
Wereldpodium verbindt mensen uit verschillende lamden en culturen met elkaar. Heel belangrijk in een wereldstad als Tilburg. We moeten met elkaar leven, niet langs elkaar. Eigenlijk is dat de taak van de gemeente die mensen uit de hele wereld hier laat wonen. Dit is een uniek priject, dat jullie zouden moeten omarmen, gemeente! Of voelen jullie hier geen verantwoordelijkheid? Of vindt de gemeente dit niet belangrijk? Geef hier dan maar eens antwoord op. De gemeente zou Wereldpodium moeten steunen! Jullie laten hier een kans liggen.

 

Ad Vingerhoets
We hebben al het nodige verloren (Mundial), er dreigt nog meer verloren te gaan. Willen we alleen maar een stad met een kermis en een festival van het levenslied, of mag het ook af en toe nog ergens over gaan?

 

Marco Diederen
Jammer dat na het Festival Mundial ook nog het Wereldpodium dreigt te verdwijnen.

 

Jan Wouters
Wereldpodium is nodig en past bij Tilburg. Interactie, dialoog,debat en ontmoetingen organiseren buiten de eigen bubbel is nu meer dan ooit hard nodig.

 

Fransje Rijken
Wereldpodium moet blijven!

 

Theo van der Loo
Tilburg dit ga je niet maken. Ook als relatieve buitenstaander, slechts een paar keer geweest, kun je hier alleen maar trots op zijn. Steun het Wereldpodium waar je kunt.

 

Jan Sikkers
Toch wel even schrikken! Wereldpodium mag niet uit ons stadsbeeld verdwijnen. Op de bijeenkomsten valt veel zinnigs te beluisteren over met name de redenen waarom immigranten hun eigen land verlaten bijvoorbeeld. Een verarming als dit podium wegvalt. Begripsvorming over mensen die hierheen komen wordt dan weer moeilijker.

 

Janneke de Vries, Stichting OpGroeneVoet
We hebben een podium nodig die aandacht geeft aan zaken waar anderen dat niet doen. Wanneer een land als Nicaruagua (waar we zelfs een stedenband hebben mee hebben) in oorlog ligt, zie ik alleen het Wereldpodium er iets mee doen en de lokale Nica’s een prachtig podium geven. Dit zou niet in het systeem van een WTW moeten vallen, alleen wanneer daarmee extra activiteiten of evenementen ontwikkelt worden. Aan de andere kant, mochten zij meedoen met deze pitchrondes, dan is het percentage SDG wel gelijk een stuk hoger.

 

Tine van de Weyer
Dat modieuze gepitch vandaag de dag. Ad hoc programmeren levert geen duurzaam consistent en doorlopend programma. En als er bij de onderwerpen die Wereldpodium aankaart nou Iets telt is dat continuïteit. Frapper, frapper toujours! Want om 200.000 inwoners te bereiken zijn er heel veel tamtams nodig. En regelmatig ook.Gooi het kind dus niet met het badwater weg!

 

Geert de Brouwer
Van harte ondersteun ik het Wereldpodium Tilburg. Goede programmering, maatschappelijke relevantie en een toegevoegde waarde voor de stad (en daarbuiten). Namens de Amnesty International Werkgroep Tilburg organiseer ik met het Wereldpodium de Movies that Matter on tour in Cinecitta. Films met een mensenrechtenthema vergezeld door een nagesprek. Een initiatief dat mede door de betrokkenheid van het Wereldpodium voor de stad behouden blijft.

 

Prof.dr. A.M. van Kalmthout
Ik wil hierbij graag mijn steun betuigen aan het Wereldpodium, dat de afgelopen jaren een belangrijk informatie-en discussiepodium voor Tilburg is geweest en waaraan ook in de komende jaren grote behoefte bestaat.

 

Clasien Vermeer
Tilburg in de wereld. De wereld in Tilburg. Het Wereldpodium laat het zien. En moet dus blijven bestaan.

 

Frans de Laat
Zeer herkenbaar dit verhaal. Heel veel sterkte en succes!!!

 

Sjoerd van der Weide
Het Wereldpodium moet blijven – zeker nu!!

 

Coen Cransveld
Wereldpodium zorgt met een strak en gevarieerd programma voor een (ander) perspectief op wereldse zaken. Erg jammer als dit zou verdwijnen.

 

Jan Karremans
Juist omdat het Wereldpodium je blik op de wereld wijder maakt, mag het niet zomaar door de willekeur van een bestuurder verdwijnen!

 

Jacqueline van Eerd
Het Wereldpodium moet blijven!

 

Irmgard van Himbergen
Wat zou dat jammer zijn! Een van de weinig zichtbare, maatschappelijke initiatieven uit de stad. Wereldpodium moet blijven.

 

Gerdien Wolthaus Paauw
Het Wereldpodium is een geweldige organisatie en moet blijven!

 

Hedwig Zeedijk
Na 20 jaar in een wereldstad als Rome te hebben gewoond, was de terugkeer naar Tilburg…verrassend! Tilburg is een wereldstad geworden en het wereldpodium laat dat zien. Op een originele en betrokken manier. Dat moet je niet in een keurslijf (lees: subsidie-systeem) dwingen!

 

Anne Geenen
Het Wereldpodium hoort bij Tilburg. Dit soort evenementen weerspiegelen juist wat voor stad Tilburg is! Laat het niet verdwijnen!

 

Gert-Jan van Ginneke
Als regelmatig bezoeker vind ik dat het Wereldpodium moet blijven. Een van de prachtige verbindende initiatieven in onze mooie stad.
Dus Gemeenteraad structureel €€€ beschikbaar stellen, elk jaar weer!

 

Hetty van Slagmaat
Het wereldpodium is beslist nog niet klaar. Doorgaan dus aub!

 

Dave Bekkering, Radar Tilburg
Het Wereldpodium voorziet de inwoners van Tilburg middels interessante bijeenkomsten en ontmoetingen van essentiële informatie. De brede programmering zorgt ervoor dat inwoners van Tilburg zich regelmatig op de hoogte kunnen stellen van thema’s die onze diverse samenleving in Tilburg betreffen en deze diverse samenleving bevorderen.
Ik hoop dan ook van harte dat het Wereldpodium de komende jaren op dezelfde wijze en dezelfde subsidiebasis haar activiteiten zal kunnen blijven uitvoeren.

 

Marjo Dirks
Ik steun jullie!
Op naar een duurzaam vervolg

 

Anja van de Westelaken
Dag Joyce,
Ik steun je oproep van harte. Het Wereldpodium moet blijven, vanwege de andere, frisse blik op de wereld en de inspirerende bijeenkomsten.

 

Eva
It’s hard find beauty in this wicked world. Keep this wonderful platform open, keep the dialogue alive!

 

Anton en Dave van Opdorp
In een wereld vol clickbaits, fakenieuws of nieuws uit je eigen socialmediabubbel is het Wereldpodium een verademing voor diepgang. Niet ‘wij’ tegen ‘zij’, maar nuance in berichtgeving. Stof tot nadenken. Leren open staan voor andere meningen en bevrijdende inzichten. Het Wereldpodium brengt de wereld dichterbij en vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van de Tilburgers bij wereldse problemen. Na een meeting van Het Wereldpodium ga je rijker naar huis.
Wat ons betreft dus eerder een structurele subsidie dan ‘fruitautomaat-achtige constructie’.

 

Ivonne
Het Wereldpodium Is heel hard nodig in de Avro/Tros-gemeente die Tilburg aan het worden is. Het Wereldpodium biedt een podium aan authentieke, originele, intelligente stemmen, die diversiteit in onze stad verwoorden. Heel hard nodig dus!

 

Anne Marie Akkermans
Ik ondersteun het voortbestaan van Het Wereldpodium.

 

Ardie Hermsen
Het mag niet gebeuren dat er een streep wordt gezet door het wereldpodium. Een organisatie die in deze tijd van tegenstellingen harder nodig is dan ooit. Het Wereldpodium draagt bij aan kennis en begrip door informatie te verstrekken over allerlei aspecten in deze mondiale wereld. Letterlijk en figuurlijk, een podium te zijn dat mensen met elkaar verbindt, te beginnen bij de multi-culturele bevolking van een stad als Tilburg. Dat klinkt klein maar waar niets is wordt nooit iets groot.
Het Wereldpodium moet dus blijven!

 

Toon Oomen
Het Wereldpodium moet blijven! Een goede plek voor debat en uitwisseling van onderwerpen die er toe doen!

 

Leon Caarls
Uiteraard mijn steunbetuiging aan Het Wereldpodium.
Ik hoop dat jullie jullie mooie, noodzakelijke activiteiten kunnen voort zetten.

 

Barbara Roosken
Ik steun het Wereldpodium van harte!

 

Maurice Dujardin
Het zou voor Tilburg een grote aderlating zijn als het Wereldpodium zich gedwongen ziet te stoppen met activiteiten. Uitwisselen en verdiepen rond actuele maatschappelijke thema’s is heel belangrijk in deze tijd, in deze stad. Dat doet Wereldpodium en dat doen ze goed. Geef ze de basis die nodig is!

 

Hans van Tartwijk
Het Wereldpodium moet blijven!! Gemeenteraad: beter nu je verstand gebruiken dan later spijt hebben.

 

Marianne
Het Wereldpodium moet gewoon blijven…geen discussie over mogelijk. Laten we aub in Tilburg laten zien dat we in een multiculturele stad wonen…daar hoort een Wereldpodium toch gewoon bij? Ik ben dus jarig op 8 november…D-day….ik zal toosten op het voortbestaan en hopen dat er geluisterd wordt naar alle reacties op dit trieste en niet te bevatten bericht…

 

Missiezuster van OLV van Afrika
Hierbij stem ik voor een structurele ondersteuning voor het Wereldpodium in Tilburg! Anders verlies je kennis, netwerk en continuiteit!

 

Bep Versteijnen
Het Wereldpodium mag niet verdwijnen!!!

 

Frank Blous
Het Wereldpodium is juist in deze tijd van toenemende verschillen en benadrukking daarvan van groot belang voor het nuanceren en verdieping brengen in achtergronden en het inzichtelijk maken van verschillen en hoe die te verkleinen.
Ga door zoals jullie sinds juni 2007 gedaan hebben, medewerkers van het Wereldpodium!

 

Louise
Wereldpodium moet blijven omdat ze de kans verdienen met opgedane ervaring zich te verdiepen en een steeds breder publiek te bereiken!

 

Piet van Breugel
Wereldpodium is het dubbel en dwars waard om door de gemeente omarmd te worden. Wees trots op wat hier gaande is! Een podium wat zorgt voor bewustwording, verbinding, samenwerking, informatie en zo meer, is een verrijking voor de stad. Er wordt zo veel gedaan met een klein budget en het is van zo grote waarde!
Onverteerbaar en niet uit te leggen als hieer geen geld voor beschikbaar zou zijn!

 

Anneke Sibum
Het Wereldpodium is belangrijk voor onze samenleving! Subsidie voor mij vanzelfsprekend!

 

Peter van Noppen
Het moet in Tilburg mogelijk blijven om structurele subsidies te krijgen in plaats van alleen projectsubsidies. Waardevolle samenwerkingsverbanden verdwijnen.

 

Dymphie van Loon
Ik hoop van harte dat het Wereldpodium blijft bestaan.

 

Sjors (@Sjimmie2012)
@PvdATilburg redt aub het Wereldpodium, dit podium is onderdeel van onze samenleving Tilburg @SPTilburg steunt u ook deze oproep. teken nu op de site van wereldpodium en STUUR HET WERELDPODIUM EEN STEUNBETUIGING! Alvast bedankt!

 

Mariska Goertz-de Boer
Het wereldpodium doet zulk goed werk, informeert, brengt mensen samen, is vernieuwend. Dit verdient een plek in Tilburg en zekerheid van bestaan.

 

Marcel van Esch
Het Wereldpodium verdient alle steun. Het geeft een wezenlijke bijdrage aan de Tilburgse samenleving door open debat op een genuanceerde wijze over tal van internationale thema’s. Gemeenteraad , kijk verder dan de stadsgrenzen, er is inderdaad een wereld te winnen, structureel!

 

Tereska Okonski
Ik ondersteun deze oproep van harte!

 

Kenan Avsjaloemov
Jarenlang geven ze de wereld een podium. Mondiale ontwikkelingen worden helder en hierdoor vindt kennisoverdracht plaats. Mijn steun gaat daarom uit naar het Wereldpodium, een van de beste initiatieven waar ik aan mee heb mogen werken.

 

Joop Moerkens
Ontzettend jammer dat dit weg zou moeten gaan. Er is al zo weinig in onze stad dat hiervoor aandacht vraag. Graag laten voortbestaan!!

 

Ingrid Ramaan
Het Wereldpodium maakt Tilburg een stukje wereldser, en dat moet zo blijven. Steun ze aub!

 

Frans Couwenberg
Het Wereldpodium is het waard zelfstandig te blijven opereren in Tilburg.

 

Monique Zijp
Het Wereldpodium maakt van Tilburg een fijne internationale stad. Het geeft anonieme groepen in de stad een gezicht en een stem. Bij EELT Theatercollectief horen we van de nieuwe Nederlanders waarmee we theater en/of muziek maken, dat ze zich gesteund voelen door de aandacht en activiteiten van Wereldpodium in hun zoektocht naar meedoen en erbij horen in onze stad. Wereldpodium doet iets unieks met de Peerke Donderslezing. En dan de films, café’s en de muziek. Wereldpodium moet blijven!

 

Maaike de Haardt
Wereldpodium moet blijven, andere stemmen zijn broodnodig.

 

Susanne Weideveld
Organisaties als het Wereldpodium zijn van essentieel belang om een ander informatief en menselijk geluid te laten horen in deze tijd van angst voor vreemdelingen/vluchtelingen.

 

Jos Peeters
Een van de betere manieren om uiting te geven aan het feit dat we niet alleen Tilburger zijn maar tegelijk Wereldburger.

 

Rianne van Laerhoven
Het Wereldpodium is breed bekend binnen Tilburg en zeker een aanwinst. Dit initiatief verdient alle steun en moet behouden blijven!

 

Godert Verbiest
Prachtig initiatief, mag niet verloren gaan!

 

Jeroen Bezem, programmacoördinator Tilburg DebatStad
‘Een wereld te winnen’ is een prachtig concept, maar je gooit het kind met het badwater weg als je het Wereldpodium daarin onderbrengt. In de ruim tien jaar van zijn bestaan is duidelijk geworden dat het Wereldpodium alleen kan floreren als het verzekerd is van continuïteit. Dat kan niet als het voor alle afzonderlijke activiteiten, projecten en programma’s steeds apart moet pitchen.
Gemeentebestuur, voorzie het Wereldpodium van een structurele subsidie (eventueel gekoppeld aan prestatieafspraken) en laat de gedreven medewerkers hun werk doen!

 

Karin Bruers
Van de parelketting van interessante integere en intelligente programma’s in Tilburg wordt een van de mooiste parels afgehaald. Ignorance rules…

 

Eef
Altijd heel prettig samengewerkt aan mooie en belangrijke programma’s op meerdere locaties. Vorige week nog in de Kennismakerij met het moeilijke thema #MeToo. De bijdrage van het WP als altijd ervaren, objectief en inhoudelijk. Zou echt een gemis worden als het WP moet verdwijnen.

 

Corry Rath
De gemeente Tilburg stelt in haar eigen bestuursakkoord: ‘De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom blijven we inzetten op mondiale bewustwording’. Deze uitspraak verhoudt zich niet tot een dreigend voortbestaan van het Wereldpodium.
De Stedenband Tilburg Same Tanzania steunt dan ook van harte jullie oproep om door te kunnen gaan.

 

Bert Jansen en Lisbeth Liebermann
Wij ondersteunen van harte het amendement om het Wereldpodium “zelfstandig” te laten voortbestaan. Vlchtelingen/nieuwe inwoners van ons land verdienen het om speciale aandacht te blijven krijgen.

 

Miranda van der Klaauw, Stedenband Tilburg-Matagalpa
Ik steun het wel, want ik vind het een goed en belangrijk platform, maar ‘in haar voortbestaan bedreigd’ klopt mijns inziens niet helemaal. Wereldpodium kan nl net als wij allemaal pitchen of andere fondsen/sponsoren zoeken.

 

Jos de Kousemaeker
Niet weg te denken uit de 6e grootste stad van het land!

 

Aloijs
Wereldpodium is geen project om te pitchen maar een platform dat haar bestaan al ruimschoots heeft bewezen en aan de doelstellingen voldoet.

 

Cisca Boermans
prachtig en belangrijk podium met altijd weer inspirerende onderwerpen

 

Joke Knoop
Het is eeuwig zonde als Wereldpodium van het podium verdwijnt. Hopelijk is het tij nog te keren.

 

STUUR HET WERELDPODIUM EEN STEUNBETUIGING! (vóór 7 november)

Publicatiedatum: 4 november 2018 51 Comments

 


 

ALLE STEUNBETUIGINGEN TOT NU TOE (30 november, 15.30u), binnengekomen via Facebook, website, Twitter en e-mail (134)

 


 

STUUR HET WERELDPODIUM EEN STEUNBETUIGING!

To-the-point (achtergronden en meer info verderop in dit bericht):

Het Wereldpodium wordt in haar voortbestaan bedreigd!
Donderdag 8 november is D-day! *

We willen niet dat Het Wereldpodium de nek om wordt gedraaid door de gemeente. Zonder duurzaamheid geen podium. We willen door! Op een duurzame manier en met kwaliteit. Samen met u. Daarom vragen wij u om uw steunbetuiging. Die kunt u op de volgende manieren doorgeven:

De oproep op onze Facebookpagina en dit nieuwsbericht kunt u uiteraard delen. Graag zelfs!

* Op 8 november a.s. dient de PvdA een amendement in. Dat geeft moed!

Lees hieronder waarom Het Wereldpodium niet mag verdwijnen.

Alvast onze hartelijke dank voor uw steun voor ons voortbestaan!

 

Namens ons team,

Joyce van der Horst
Hoofdredacteur Wereldpodium

 

 

 

 

 

 

 

Joyce van der Horst
foto door Marga van Zundert

 


 

STUUR HET WERELDPODIUM EEN STEUNBETUIGING!

 

Einde Wereldpodium: einde van de journalistieke blik op onze mondiale stad?

Het Wereldpodium heeft de afgelopen jaren een prachtige programmering neer kunnen zetten. Daar zijn we trots op. Wethouder Esmah Lahlah heeft ons deze week te verstaan gegeven dat we niet meer eigenstandig mogen voortbestaan. Dat we ons moeten voegen naar de ‘systematiek’ van ‘Een Wereld te Winnen’. Dat is een subsidieprogramma waarvoor je mag pitchen. En dan maar hopen dat je dan een paar programma’s mag realiseren. Andere opties dan de ‘systematiek’ zijn er niet. Dat is ons veel te rigide. Het systeem gaat blijkbaar voor de praktijk.

De ervaring leert ons dat we in dat subsidieprogramma een vreemde eend in de bijt zijn. We hebben prachtige programma’s niet kunnen realiseren. En een stevig netwerk opbouwen van migranten en organisaties, dat lukt alleen als je een structurele factor bent in de stad. Goede samenwerkingspartners vind je alleen als je ook iets te bieden hebt. Niet als je af en toe een avond organiseert. We knokken voor kwaliteit en duurzaamheid. Dat realiseer je niet met een subsidie-loterij.

In 2018 hebben we een jaarprogramma mogen realiseren. Dat konden we doen dankzij een raadsbrede steun voor een amendement van de PvdA. Dankzij hen hebben we onze organisatie professioneler kunnen maken, ons team kunnen uitbreiden. We konden een jaar keihard aan het werk. En dat voornamelijk vrijwillig! Omdat het belangrijk is voor de stad. Belangrijk voor de integratie van nieuwkomers. Voor het wederzijdse begrip en respect van nieuwkomers en oudkomers. Voor de kennis van de wereld. Kortom: voor alles wat het college-akkoord zegt te ambiëren. Het Wereldpodium doet wat het college belooft. En daar zijn we trots op.

 

Trots op Het Wereldpodium

We zijn trots op ons team en op onze programmering. Op bijvoorbeeld ons nieuwe programma (…) in my backyard. Daarin vertelden migranten over hun inburgering.
We zijn trots op ons driemaandelijkse Wereldcafé dat elke keer zoveel bezoekers trekt. Natuurlijk zijn we trots op de Peerke Donderslezing, die onlangs op een zonovergoten zondagmiddag een volle zaal trok, en op Petra Stienen, die daar haar visie wilde komen geven op de Arabische wereld met de lezing “De Arabische Peerkes”.
We zijn ook trots op de zaal gevuld met jongeren tijdens de Meetup #MeToo@Tilburg. En dat de mensen in het publiek zo betrokken waren en elkaar de intiemste verhalen vertelde.
Trots op onze bijdrage aan Movies That Matter, dat we samen met de Amnesty-werkgroep Tilburg organiseren.
We zijn supertrots op alle Tilburgers met een migrantenachtergrond, (o.a. internationale studenten,  arbeidsmigranten en voormalig vluchtelingen) die bij ons te gast zijn, bijvoorbeeld bij Wereldse Ontmoetingen. Trots omdat ze hun persoonlijke verhaal willen vertellen, en context willen geven aan mondiale ontwikkelingen.
Altijd vinden we mensen die bereid zijn om met ons mee te zoeken naar Tilburgers met een specifieke culturele achtergrond. Tilburg is inmiddels een internationale stad. En de grenzen houden niet op bij de ringbanen. Tilburg staat midden in de wereld.

Bij Het Wereldpodium vinden artiesten van divers pluimage een podium. Los Bandidos de Tilburg, Joost van Dijk, Carlota López van de Logt, Hind Hakki, Max Swagemakers, Eyad Shawi. En dan ben ik nog lang niet compleet.
Dank zij onze muziekredactie vinden we altijd muzikanten die een link hebben met het onderwerp van de avond.

Trots zijn doen we niet alleen met ons team, maar met al onze samenwerkingspartners. ROC, Feniks, Blauwe Maan, Kennismakerij, Kolektivo, PortAgora, werkgroep Keti Koti, Fontys Global Development Issues, Fontys Academy of Music and Performing Arts, Vluchtelingenwerk, Nidos, Stedenband Tilburg-Matagalpa, alle organisaties die zijn verenigd in Tilburg4GlobalGoals, Contour deTwern, waar we een werkplek mogen gebruiken, de Amnesty Werkgroep Tilburg, Cinecitta.
Ik weet zeker dat ik er een flink aantal vergeet!

 

Foto- en filmverslagen van de afgelopen programma’s

Graag laten we u zien welke journalistieke programma’s we onder meer hebben gerealiseerd:

 

U leest, u ziet, u hoort…

Zonder de verbindende activiteiten Het Wereldpodium wordt Tilburg een stuk armer en saaier. Help ons mee dat te voorkomen, en stuur ons nu uw steunbetuiging!

Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

 

 

Nieuw: de muziekredactie van Het Wereldpodium

Publicatiedatum: 4 november 2018

Nieuw: de muziekredactie van Het Wereldpodium

Het Wereldpodium heeft een nieuwe muziekredactie. Een aantal kenners zoekt voor ons naar Tilburgse muzikanten vanuit de hele wereld. Of naar Tilburgse muzikanten die hun inspiratie over de grens vinden.

De leden van de muziekredactie zijn:

Ivo Barac, eigenaar van Kolektivo, het Balkan-eetcafé. Ivo is uiteraard kenner van Balkanmuziek, maar heeft ook een goede neus voor (beginnende) bandjes.

Frans de Laat is muziekscout van met name singer-songwriters en semi-akoestische acts. Al vele jaren geeft hij muziekadvies voor Tilburgse podia en talkshows zoals het Milieucafé en het Cultureel Café. Het Wereldcafé van Het Wereldpodium, PortAgora en Kolektivo past dan ook mooi in het rijtje.

Fons van Iersel is bekend als oprichter van zowel poppodium Noorderligt als het latere poppodium 013. Hij is ook betrokken bij de oprichting van de Rockacademie.

Nico Vis is coördinator van de Fontys Academy of Music and Performing Arts (AMPA). Hij scout voor Het Wereldpodium studenten klassieke muziek en jazz. De samenwerking met de Fontys is nieuw en veelbelovend. Nico Vis belandde van de muziekonderwijspraktijk meer en meer in managementtaken.

Fotoverslag Meetup #MeToo@Tilburg 31 oktober

Publicatiedatum: 4 november 2018

Op woensdagavond 31 oktober organiseerden Het Wereldpodium, Feniks – Emancipatie Expertise Centrum Tilburg, Blauwe Maan – Hulp na onvrijwillige seks en misbruik, en De Kennismakerij een thema-avond over “een jaar na #MeToo”: Meetup #MeToo@Tilburg.

In het eerste deel van de avond kwamen gastsprekers (en latere tafelsprekers) Justine van de Beek, o.a. geradicaliseerd feminist en socioloog gespecialiseerd in gender en seksualiteit, Toine Lagro-Janssen, o.a. huisarts, hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en oprichter en hoofd van het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld, en Gerda de Vries, directeur van het bovengenoemde Feniks, uitgebreid aan het woord. Ook aanwezig en kort aan het woord waren (de latere tafelsprekers) o.a. Jenny Janssens van No Thanks, en Ellen Roskes van bovengenoemde Blauwe Maan.

In het tweede deel van de avond ging het publiek in zes verschillende ’tafelgesprekken’ met elk een ander ‘sub-thema’ (o.a. ‘Slutshaming’, ‘MeToo op het werk’, …) met elkaar en met bovengenoemde tafelsprekers in gesprek. De avond werd gezamenlijk afgerond met het trekken van conclusies en het vaststellen van gewenste veranderingen, benodigde maatregelen, goede suggesties en aanbevelingen.

Muziek en mooie liedjes waren er van Joost van Dijk.

Hieronder foto’s van deze boeiende, informatieve en drukbezochte avond.

(foto’s: Claudy de Vet)

 

 

Peerke Donderslezing 2018: tekst van de lezing, verslag, video’s en foto’s

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

Afgelopen zondag, 14 oktober 2018, sprak Petra Stienen de Peerke Donderslezing 2018 uit, gevolgd door een coreferaat van Jan Jaap de Ruiter.
In het voorprogramma kwamen journalist Sjoukje Rietbroek-Chyadmi, kunstenaar / cartoonist Mohand Abttoy, en Samira Hakim, die zich inzet voor transgenders met een dubbele culturele achtergrond, aan het woord.
De muziek werd verzorgd door Hind Hakki, Mattia Matranga en Patrick van der Sluis, en de hapjes in de pauze door Rachid el Hajoui van de Couscousbar Olives & Spices.

De gehele tekst van de lezing kunt u hier en via onderstaande link terugvinden; een verslag (door Marianne Dagevos), foto’s (door Karla Hoffman) en video’s (door Anja de Loos) van deze boeiende middag vindt u hier.

 

Peerke Donderslezing 2018 door Petra Stienen – De Arabische Peerkes: lessen in barmhartigheid uit het Midden-Oosten

Verslag, foto’s en video’s van de Peerke Donderslezing 2018

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

Verslag, foto’s en video’s van de Peerke Donderslezing 2018 op 14 oktober bij Theater De Nieuwe Vorst.
Verslag: Marianne Dagevos
Fotografie: Karla Hoffman
Video: Anja de Loos

 

Verslag

Nieuwe helden, ‘Arabische Peerkes’ brengen barmhartigheid nog steeds in praktijk

Verslag van de 7e Peerke Donderslezing, uitgesproken door Petra Stienen
Tilburg, 14 oktober 2018

Het voorbeeld van Peerke Donders vertalen naar andere tijden en andere plaatsen. Dat was de intentie van Petra Stienen in deze zevende Peerke Donderslezing. Dee roep om barmhartigheid, waardigheid en medemenselijkheid klinkt nog steeds en wordt nog steeds in praktijk gebracht.

Als eerste maakte Stienen de stap van Petrus Donders naar Frans van der Lugt, beter bekend als pater Frans, in Homs (Syrië). Ook hij was verknocht aan zijn nieuwe land, sprak de taal, kende de mensen en wilde bij hen blijven, ook toen de nood hoog werd. Hij moest dit bekopen met zijn leven: in 2014 werd pater Frans vermoord. Stienen noemt hem haar ‘spirituele vader’, een icoon van barmhartigheid.

Bij deze ene vertaling van het voorbeeld van Petrus Donders naar onze tijd wil ze het echter niet laten. Frans van der Lugt was immers ook een missionaris en een witte man. Volgens Stienen wordt het voorbeeld ook weerspiegeld in Arabische Peerkes (m/v), burgers die zich geweldloos en van onderaf inzetten voor mensenrechten en een vrije wereld. Ze noemt hen ‘de mensen van het midden’ of ‘de derde stem’, een stem die veel te weinig wordt gehoord in de gepolariseerde media.

Beeld nuanceren
Doel van het hele programma bij deze Peerke Donderslezing was om het beeld te nuanceren van wat vaak generaliserend ‘de Arabische wereld’ wordt genoemd. De beeldvorming van deze wereld kenmerkt zich door geweld, terreur en chaos. De kleur zwart overheerst en overschaduwt de veelkleurigheid en diversiteit van het gebied. Want er is meer, in de Arabische wereld zijn veel burgers die snakken naar meer vrijheid en meer rechtvaardigheid en die creatieve mogelijkheden zoeken om dat te bereiken.

Sjoukje Rietbroek, voormalig correspondent in Marokko vertelt dat er in dat land gemiddeld 70 demonstraties per dag zijn, sommige verlopen rustig volgens een vast ritueel en andere zijn behoorlijk heftig, tot aan dreiging met zelfmoord toe. Ook zelf had Rietbroek regelmatig aanvaringen met het regime als ze haar perskaart moest verlengen of haar verblijfsvergunning moest regelen. Na een paar jaar tegenwerking besloot ze terug te gaan naar Nederland en vanuit hier het Marokkaanse activisme te steunen.

De Marokkaanse cartoonist Mohand Abttoy, al sinds 1993 in Nederland, wees op de machtsongelijkheid in Marokko tussen de Arabische elite (ongeveer 20%) en de Berberbevolking (ongeveer 80%). De Berbers worden systematisch achtergesteld als het gaat om onderwijs, infrastructuur en werkgelegenheid. De opstand in de Rif, al begonnen in 1958 en durend tot de dag van vandaag, gaat daarover. Opstanden en protesten worden met geweld neergeslagen en leiders worden gearresteerd maar de roep om gelijke rechten leeft steeds weer op. Rietbroek noemt Marokko het land ‘waar alles kan omdat niets mag’.

Ook Samira Hakim, actief in het biculturele netwerk Transunited NL, spreekt over de grote tegenstelling tussen wat formeel niet bestaat maar informeel gewoon doorgaat. Zij vertelt dat in de jaren 50 en 60 Casablanca het centrum was waar je terecht kon voor geslacht veranderende operaties. Die tijd is voorbij omdat de politieke islam steeds meer aan invloed wint.

Drie voorbeelden uit Syrië
Van Marokko gaan we naar Syrië als Stienen drie voorbeelden presenteert van vrouwen die zich inzetten voor mensenrechten, meer in het bijzonder vrouwenrechten. Ze noemt Razan Zeitouneh die een onafhankelijk website opzette om te berichten over mensenrechtenschendingen. In 2013 werd zij met haar man en twee andere vrouwen – de Douma4- ontvoerd en sindsdien is niets meer van hen vernomen.
Een ander voorbeeld is de organisatie ‘Women Now for Development’ die in centra in Syrië en Libanon empowerment- en leiderschapscursussen organiseert voor vrouwen. In een video focust de organisatie op wat het voor vrouwen betekent om weken te moeten leven in bunkers en schuilkelders zonder vrouwentoiletten en zonder maandverband.

Ten slotte zoomt Stienen in op ‘Action for Hope’ een organisatie die culturele projecten organiseert waar kunstenaars en mediamakers gekoppeld worden aan vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. Samen werken ze aan producties waar met muziek en theater de gemeenschap wordt opgebouwd en versterkt.

Liefde voor taal en cultuur
Nieuwe helden, Arabische Peerkes, worden niet alleen in de schijnwerpers gezet door Petra Stienen maar ook door co-referent Jan Jaap de Ruiter. Zijn held, Obaida Alomari, zit gewoon in de theaterzaal van de Nieuwe Vorst. Vanuit het Syrische Deraa, is hij via een barre tocht door Libië en Europa, terechtgekomen in Oisterwijk en nu druk bezig om zich voor te bereiden op een studie politicologie in Nederland. Ook noemt De Ruiter het lichtend voorbeeld van Tunesië waar onlangs een wet is aangenomen tegen racisme en voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s.

Beide Arabisten delen de liefde voor de Arabische taal en cultuur die zoveel moois heeft voortgebracht en nog steeds voortbrengt, veelal onbekend in Nederland. Stienen geeft een voorbeeld: ‘Waar in Europa maak je het mee dat een stadion vol mensen de gedichten van een hedendaagse dichter uit het hoofd reciteert? Met de gedichten van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish (1941-2008) gebeurt dat’.

Muziek en zang
Niet alleen woorden vulden het programma van de Peerke Donderslezing, ook was er muziek en zang en het bekende pauzehapje. Dat hapje (onder meer harirasoep en couscous) werd verzorgd door Rachid el Hajoui van de eerste Nederlandse Couscousbar, gevestigd in Tilburg.

Zang kwam van de veelzijdige performer Hind Hakki. Ze had twee nummers speciaal voor deze gelegenheid gemaakt met twee conservatoriumstudenten Mattia Matranga uit Italië en Patrick van der Sluis uit Polen. Een lied ging over de twee werelden ‘Marokko en Nederland’ die Hakki in haar eigen identiteit combineert. Na de pauze zong ze nog over haar stad 013, door de burgemeester Theo Weterings in zijn openingswoord getypeerd als ‘wereldstad’ en ‘inclusieve stad’, een plaats waar men de gedachten wil scherpen en uit de comfortzone wil komen om een frisse kijk te ontwikkelen op belangrijke en lastige onderwerpen. En dat gebeurde allemaal tijdens de Peerke Donderslezing.

 

Video’s

 

Foto’s

 

 

Lezing

De gehele tekst van de lezing vindt u integraal hier.

Peerke Donderslezing 2018 in de media

Publicatiedatum: 13 oktober 2018

De zevende Peerke Donderslezing werd op zondag 14 oktober 2018  uitgesproken door Arabist en publicist Petra Stienen.

Voorafgaand aan de lezing werd er in het VPRO-radioprogramma ‘Bureau Buitenland’ in een interview met Petra Stienen uitgebreid aandacht aan de lezing besteed, hieronder te beluisteren:

 

 

(bron: www.nporadio1.nl/bureau-buitenland/onderwerpen/475082-meer-dan-tirannen-en-terroristen#)

Op zaterdag 13 oktober stond er een mooi opinie-artikel van Petra Stienen in het Brabants Dagblad; zie www.bd.nl/opinie/steun-de-strijd-van-de-arabische-peerkes~a73eff83/.

 

Nieuw logo Peerke Donderslezing

Publicatiedatum: 1 oktober 2018

Het Wereldpodium heeft een nieuw logo voor de Peerke Donderslezing laten maken. Het oude logo verbeeldde Peerke Donders, hoog op een stoel, met, geknield, twee Surinaamse gelovigen. De lezing van 2016, uitgesproken door Gloria Wekker, ging over het onderhuidse racisme dat veel wijdverbreider is dan veel mensen denken. Het logo van de lezing paste in een traditie die niet meer van deze tijd is, vond Gloria Wekker. En natuurlijk nemen we dat ter harte.

Claudy de Vet, sinds een jaar op verschillende manieren betrokken bij Het Wereldpodium, heeft daarom, in samenspraak, een nieuw, fris logo ontworpen. De twee handen staan voor barmhartigheid en solidariteit. Een universeel symbool. Ook is de naam van Het Wereldpodium toegevoegd. Het is nu ook duidelijker dat wij de Peerke Donderslezing organiseren. Dat was soms voor mensen verwarrend.

Wij zijn blij met ons nieuwe logo.

Zondag 14 oktober – Peerke Donderslezing 2018

Publicatiedatum: 23 september 2018

Zevende Peerke Donderslezing: mensenrechten, vrijheid en democratie in de Arabische wereld

De ‘Arabische Peerkes’

Op zondagmiddag 14 oktober spreekt arabiste en publiciste Petra Stienen de zevende Peerke Donderslezing uit in theater De Nieuwe Vorst. Het thema van Petra’s lezing is mensenrechten, vrijheid en democratie in de Arabische wereld. Zij bespreekt daarin Arabische mensen die haar inspireren: de ‘Arabische Peerkes’, daarmee refererend aan Petrus ‘Peerke’ Donders, de naamgever van de lezing. Arabist Jan Jaap de Ruiter, als universitair docent verbonden aan Tilburg University, is coreferent.

Veel mensen zetten zich in voor een betere wereld, ook in de Arabische landen. In rechts-extreme kringen worden deze mensen wel eens ‘snowflakes’ genoemd, maar vele sneeuwvlokken kunnen een tak breken. De roep om verandering van binnenuit en de opkomst van liberale bewegingen geven hoop op een ander Midden-Oosten. Met de ‘Arabische Peerkes’ geeft Petra Stienen een gezicht aan die ontwikkelingen. Het is het verhaal van mensen die tegen de stroom in durven te roeien, van de dromen van jonge activisten, zakenlieden, journalisten en kunstenaars in de Arabische wereld.

De lezing van Petra Stienen wordt gevolgd door een coreferaat van Jan Jaap de Ruiter, die o.a. zal ingaan op de kruisbestuiving tussen de Arabische wereld en het Westen. Na afloop is er tijd voor een gesprek tussen de twee sprekers en het publiek in de zaal.

Andere sprekers

De middag zal worden geopend door burgemeester Theo Weterings en er is muziek van Hind Hakki, de internationaal bekende Tilburgse zangeres met Marokkaanse roots. Zij verzorgt een exclusief optreden met studenten van het Tilburgse conservatorium.

Voorafgaand aan de lezing door Petra Stienen zullen presentatoren Joyce van der Horst en Mirjam Vossen gesprekken voeren met diverse gasten. Zoals Sjoukje Rietbroek, voormalig buitenlandcorrespondent voor de NOS, standplaats Marokko. Sjoukje kan o.a. vertellen over het activisme in Marokko dat ze heeft gezien en waarover ze heeft bericht. Het gaat dan om fel, zichtbaar activisme, maar zeker ook om verborgen activisme, zoals anonieme brieven naar de media over het leven als homoseksueel in Marokko.

Een andere gast is de kunstenaar/cartoonist Mohand Abttoy, die is geboren in Al Hoceima (Marokko) en sinds 1991 in Nederland woont. In zijn nieuwste boek ‘Daar komen de helmen’ schetst Abttoy een indringend beeld van de geschiedenis van de Rif na de onafhankelijkheid van Marokko en de Hirak-beweging. In zijn cartoons en schilderijen refereert hij aan de repressie door de Marokkaanse veiligheidsdiensten en ordetroepen tijdens de Riffijnse opstand in 1958-1959. Deze periode is in het Riffijnse collectieve geheugen gegrift door het beeld van de ‘iqabbaren’, dat helmen betekent, waarmee de Marokkaanse soldaten aangeduid worden die het gebied toentertijd introkken. Een zeer actueel thema, aangezien de geschiedenis zich momenteel lijkt te herhalen.

Wereldpodium en partners

De Peerke Donderslezing 2018 wordt georganiseerd door het Wereldpodium, het Tilburgse platform voor mondiale vraagstukken, en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Het Boekenschop en Stichting Tivolifonds.

 

Peerke Donderslezing 2018

datum: zondag 14 oktober
aanvang: 14.00u, inloop vanaf 13.30u
locatie: Theater De Nieuwe Vorst, Willem II-straat 49, 5038BD Tilburg
entree: €7,50 + €1,50 servicekosten, toegangskaarten verkrijgbaar via de website en aan de kassa van De Nieuwe Vorst

 

Op www.peerkedonderslezing.nl leest u o.a. meer over de achtergrond van de Peerke Donderslezing, en wie Petra Stienen als sprekers zijn voorgegaan.

 


 

– persfoto Petra Stienen van haar website (https://www.petrastienen.nl/contact/), fotograaf: Jeroen Poortvliet
– foto Jan Jaap de Ruiter uit eigen collectie

Dinsdag 23 oktober – Film & Gesprek Thank you for the rain

Publicatiedatum: 2 oktober 2018

Ook dit najaar vertonen we weer films uit het MOVIES THAT MATTER ON TOURprogramma in samenwerking met Cinecitta en Amnesty (werkgroep Tilburg).

EEN KLEINE BOER IN KENIA STRIJDT TEGEN KLIMAATVERANDERING

Op dinsdag 23 oktober de documentaire Thank you for the rain over de Keniaanse boer Kisilu Musya die probeert zijn collega’s te activeren hun landerijen te beschermen tegen extreme droogte en overstromingen. Hij reist uiteindelijk zelfs naar Oslo en Parijs om bij de grote klimaatconferenties zijn zegje te kunnen doen. Maar in zijn gevecht voor een betere wereld blijkt de klimaatverandering niet zijn enige vijand: bureaucratie, politieke belangen en arrogantie gooien meermaals roet in het eten.

Thank you for the rain, 2017, 87 min., Julia Dahr & Kisilu Musya, Engels, Keniaans, Nederlands ondertiteld.
Dinsdagavond 23 oktober 2018, 19.30u. Kaartjes kunt u reserveren bij Cinecitta.

NAGESPREK We praten na over Thank you for the rain met twee klimaat- en waterwetenschappers uit Wageningen: Ronald Hutjes en Erik van SlobbeRonald Hutjes is universitair hoofddocent en onderzoekt de invloed van landgebruik (irrigatie, ontginning, ontbossing, verstedelijking) op het regionaal klimaat. Hij doceert onder andere het vak klimaat-slimme landbouw (climate smart agriculture). Erik van Slobbe is senior onderzoeker en ontwikkelt ook waterapps met en voor boeren in Bangladesh en Ghana. De weersinformatie helpt landbouwers beter om te gaan met weer- en klimaatveranderingen.

Film & Gesprek is in samenwerking met Cinecitta en Amnesty Tilburg en is onderdeel van MOVIES THAT MATTER ON TOUR. Op het programma staan hoogtepunten van het Movies that Matter Festival in Den Haag. 

movies that matterlogo Amnesty Internationalcinecitta

Woensdagavond 31 oktober – Meet-up #MeToo@Tilburg

Publicatiedatum: 6 juli 2018 1 Comment

#MeToo Een jaar geleden ging de hashtag razendsnel de wereld over. Sindsdien deden ook hier meer vrouwen én mannen aangifte van seksueel geweld en vroegen om hulp: #WijZwijgenNietLanger.
Maar er waren ook verhalen over te korte rokjes en #metoo werd bestempeld als heksenjacht. Heeft #metoo een wereld zonder seksueel geweld en intimidatie dichterbij gebracht? Hoe bereiken we seksuele vrijheid en veiligheid voor iedereen?

We vragen het onze gastsprekers, maar tijdens de Meet-up #MeToo@Tilburg gaat u ook zelf in gesprek. Aan de gesprekstafels krijgen persoonlijke verhalen en ideeën de ruimte.

Een programma van Het Wereldpodium, De Kennismakerij, Feniks en Blauwe Maan.

Gastsprekers zijn: ’twitterfeministe’ Justine van de Beek (21) en hoofd van het Centrum voor Seksueel Geweld in Nijmegen, hoogleraar Toine Lagro-Janssen (70) .

Justine is sociologe, journaliste en columniste. Zij stortte zich al jong in de discussie over seksuele vrijheid met een bachelorscriptie over slutshaming. Ze laat zich horen via Twitter, de blog stellingdames.nl en platform Harlot. – “Het is juist de massale zichtbaarheid die #MeToo zo krachtig heeft gemaakt: door de collectieve schreeuw van veel individuele vrouwen samen werd het probleem van seksueel geweld zichtbaar en onmogelijk nog langer te ontkennen of te bagatelliseren.”

Toine is huisarts en emeritus hoogleraar. Ze streed met grote volharding voor meer aandacht voor familiaal geweld en goede medische behandeling van vrouwen. Ze richtte een van de eerste centra op waar slachtoffers van seksueel geweld zonder verwijzing kunnen binnenlopen voor gespecialiseerde hulp. – “Bij 5 op de 6 acute slachtoffers die zich melden, was de dader een bekende, een date, een vriend van een vriend, …”

Aan de gesprekstafels kunt u discussiëren en persoonlijke ervaringen delen. Onderwerpen aan de tafels zijn o.a. straatintimidatie, de dubbele seksuele moraal voor man en vrouw, seksuele intimidatie op de werkvloer en op festivals en de impact van ‘zwijgen’. Sprekers: (Stop Straatintimidatie!), Jenny Janssens (Say NO THANKS!), Gerda de Vries (Emancipatie Kenniscentrum Feniks), Ellen Roskes en Els Coenen (De Blauwe Maan – Hulp na onvrijwillige seks en misbruik), Justine van de Beek en Toine Lagro-Janssen.

De avond wordt geopend door wethouder Esmah Lahlah, en er muziek van Joost van Dijk.


Wat:
Meet-up #MeToo@Tilburg
Waar: Kennismakerij, Spoorzone013
Wanneer: woensdagavond 31 oktober 2018, aanvang 20.00u (inloop vanaf 19.30)
Entree: gratis

Dinsdag 20 november – Film & Gesprek Tehran Taboo

Publicatiedatum: 2 oktober 2018

Op dinsdag 20 november de speelfilm/animatie Tehran Taboo  een mozaïekvertelling over seks in een streng-religieuze samenleving. Pari, een alleenstaande moeder, prostitueert zich om voor haar zoontje te kunnen zorgen. Haar drugsverslaafde man zit in de gevangenis en ze zou dolgraag van hem scheiden, maar de shariawetgeving verbiedt dit. De ongelukkige, zwangere Sara probeert te ontsnappen aan het juk van haar man en diens ouders. De jonge muzikant Barak en zijn aanstaande bruid Donya hadden een one night stand. Zij moet haar maagdenvlies laten herstellen om te kunnen trouwen; hij heeft geen idee waar hij het geld vandaan moet halen. (‘ingetekend’ omdat filmen in Teheran onmogelijk was voor de regisseur)

Tehran Taboo, 2017, 96 min.,  Ali Soozandeh, speelfilm/animatie, Perzisch gesproken, Engels ondertiteld.
Dinsdagavond 20 november 2018, 19.30u. Kaartjes kunt u reserveren bij Cinecitta.

NAGESPREK We praten (onder voorbehoud) na met twee Nederlandse Iraniërs over Tehran Taboo. Het gesprek zal worden geleid door Joyce van der Horst, hoofdredacteur van het Wereldpodium.

Film & Gesprek is in samenwerking met Cinecitta en Amnesty Tilburg en is onderdeel van MOVIES THAT MATTER ON TOUR. Op het programma staan hoogtepunten van het Movies that Matter Festival in Den Haag. 

movies that matterlogo Amnesty Internationalcinecitta

Woensdag 21 november – Venezuela, oliestaat in verval

Publicatiedatum: 16 oktober 2018

Het olie- en grondstofrijke Venezuela was twintig jaar geleden een van de welvarendste landen van Latijns-Amerika. Inmiddels is het land in een diepe crisis beland. De inwoners zijn vorig jaar gemiddeld 11 kilo afgevallen. Er heerst hyperinflatie, voor een broodje of banaan moet je een stapel bolivars neertellen. Tegenstanders van de regering verdwijnen, vele betogingen zijn bloedig neergeslagen en je ’s nachts op straat wagen is levensgevaarlijk. Geen wonder dat twee van de dertig miljoen Venezolanen hun land ontvluchtten. Maar buurlanden houden de grenzen inmiddels gesloten.

Fontys Hogescholen (minor Global Development Issues), De Kennismakerij en Het Wereldpodium organiseren een Wereldse Ontmoeting over Venezuela. Niet zomaar een land in Zuid-Amerika, maar onze zuiderburen! Venezolanen proberen ook naar Curaçao te vluchten, deel van het Nederlands Koninkrijk.

Hoofdgast is de Venezolaanse socioloog Gerardo González, momenteel visiting scientist aan de Universiteit Utrecht. González werkt als onderzoeker bij het IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administration), zeg maar het Venezolaanse CBS, dat cijfers verzamelt over het leven, werk en opvattingen van de inwoners. González kan haarfijn schetsen hoe het land ervoor staat. Maar we praten uiteraard ook over de oorzaken achter de chaos en ellende. En vragen hem: is er een oplossing?

Anouk Donse van Amnesty Nederland komt vertellen over ‘onze’ Venezolaanse vluchtelingen. Ze schreef mee aan een onderzoeksrapport. Het laat zien dat vluchtelingen die Curaçao bereiken  in de cel belanden of direct worden teruggestuurd zonder de kans te krijgen asiel aan te vragen. Amnesty protesteert en wil dat de Nederlandse regering actie onderneemt.

Hoe de crisis van het alledaagse leven in Venezuela vaak tot een beproeving maakt, hoort u van Tilburgse Venezolanen. Ze zijn hier op bezoek, aan het studeren of wonen en werken hier al jaren. Ze praten over hun eigen ervaringen en die van hun familie. Schuif aan bij een van de gesprekstafels, luister naar de persoonlijke verhalen van deze ‘gewone’ Venezolanen en stel je vragen.

Presentatie: Martin de Wolf (Fontys) en Joyce van der Horst (Het Wereldpodium). Dit programma is deels ENGELSTALIG.

Had u nog niet gehoord van de crisis in Venezuela? Kijk naar Arjan Lubachs ‘Maar buurman, wat doet u nu?

Wereldse Ontmoeting | Venezuela
Wanneer:
woensdag 21 november 2018
Waar:
De Kennismakerij, Spoorzone013, Burgemeester Brokxlaan 18, Tilburg
Tijdstip:
aanvang programma 19.30u, inloop vanaf 19.00u
Entree:
€5,- (incl. koffie/thee + hapje) | gratis entree op vertoon van schoolpas, collegekaart of quietpas. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst. Aan de kassa zijn vanaf 19.00u nog enkele plaatsen beschikbaar.

Donderdag 20 september – Wereldcafé

Publicatiedatum: 11 juni 2018

Tilburgers reizen de wereld over. Ze houden vakantie, doen zaken, ontdekken andere culturen en maken vrienden. Buitenlanders komen naar Tilburg als student, migrant, vluchteling, echtgenoot, muzikant of expat. Tilburg is deel van de wijde wereld. Dat levert lekker eten op, kleur, veel verhalen en indrukken, maar ook botsing van culturen. We praten en discussiëren erover in het Wereldcafé, graag met u!

 

In dit café een gesprek met de Tilburgse student verpleegkunde Hendrik de Kok (23). Hij hielp vluchtelingen uit het water bij Lesbos en werkte als vrijwilliger in een vluchtelingenkamp in Libanon. Hij reed drie keer met vrachtwagens vol hulpgoederen richting ‘de jungle’ in Duinkerken en Calais en was bij het Griekse vluchtelingenkamp Idomeni, “een regelrechte hel”. Dit voorjaar ging Hendrik op stage bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Brikama, een stad in Gambia. Hij reed er met zijn bestelbusje heen, wederom volgeladen met medische spullen. Een gesprek met deze jonge Tilburgse wereldverbeteraar.

Ook in dit café:

 • Bier drinken voor Srebrenica – We lanceren een crowdfundingcampagne voor het brouwen van 750 liter speciaal bier in en voor Tilburg. Het gaat om  een bierrecept met slivovitsj van brouwerij Silvertown uit Srebrenica en de Tilburgse buurtbrouwerij FierBier. De opbrengst gaat naar projecten in de Bosnische stad, bekend door de genocide bij de stad in de Balkanoorlog. Srebrenica is bijna een spookstad: er wonen zo’n duizend mensen, een tiende van het inwonertal van voor de oorlog. Een aantal jonge inwoners maakt de stad leefbaar met een cultureel centrum en projecten als brouwerij Silvertown. FierBier-brouwer Nico van Zon vertelt over het gezamenlijke brouwproject. U kunt een slokje Havenslibb/SlivoPivo proeven, een flesje  kopen, en vervolgens besluiten de crowdfundingcampagne te steunen.
 • De Week van de Vooruitgang – Van 17-23 september is het de Week van de Vooruitgang, in Nederland georganiseerd door World’s Best News, een initiatief van Tilburger Ralf Bodelier. WBN vraagt meer aandacht voor de vooruitgang in de wereld. “We leven wereldwijd langer, gezonder en veiliger dan ooit tevoren”. Omdat we via de media meestal met onze neus op alle ellende in de wereld worden gedrukt, zijn we veel te somber. WBN belooft dat u het café met een optimistisch wereldbeeld verlaat!
 • DUTCH ONLY! – In Tilburg is geen grote kamernood. Toch zitten nog veel internationale studenten zonder woonruimte. Hostel Roots is voor hen afgehuurd. Reden: veel kamers worden geadverteerd met DUTCH ONLY. Pandjesbazen en studentenhuizen willen geen buitenlanders. Discriminatie?! We praten erover met een zoekende student en met Max Frambach, een Nederlandse student die zich inspant om de situatie te veranderen.
 • Muziek: Afera – In het kader van de projecten die ze, ondersteund door het Tilburgse PortAgora – Centrum Europese Samenwerking, in Bosnië uitvoeren, zijn Miks en Muamer, ‘de jongens uit Srebrenica’, weer een week te gast in hun tweede ‘hometown’ Tilburg. Onder hun bandnaam Afera komen ze met een aantal nummers dit Wereldcafé opluisteren.

Joyce van der Horst en Kenan Avsjaloemov zijn de presentatoren annex gespreksleiders van deze avond. Joyce is hoofdredacteur van het Wereldpodium en de vaste presentator van Het Wereldcafé; Kenan was al eerder gastpresentator bij diverse Wereldpodium-activiteiten.

 

Wereldcafé | Talkshow over Tilburg in de Wereld
Wanneer: donderdag 20 september 2018
Waar: Kolektivo, Trouwlaan 189, 5021 WG Tilburg
Tijdstip: aanvang programma 20.30u, inloop vanaf 20.00u
Entree: € 3,50 (inclusief 1 koffie of thee), kaarten aan de deur

Voorafgaand aan het Wereldcafé, tussen 17.00u en 19.30u, kunt u ook eten bij Balkan-eethuis Kolektivo. Speciaal voor bezoekers van het Wereldcafé biedt Kolektivo een maaltijddeal: Balkantafel (voor- en hoofdgerecht) voor €15 p.p. Reserveren kan via ivo@kolektivo.nl of hun Facebookpagina.

Het Wereldcafé wordt georganiseerd door Het WereldpodiumPortAgora, Centrum Europese Samenwerking Tilburg en Kolektivo Tilburg. Met dank aan Klundert Muziek en Audiovisueel.

 • In het 1e Wereldcafé (donderdag 18 mei 2017): Rome, Kenia, Srebrenica, vluchtelingen, dromende moslima’s en DENK (gastenlijst).
 • In het 2e Wereldcafé (donderdag 21 september 2017): twee jaar Syriërs in Tilburg, orkaan Irma, vluchtelingen in Calais en de nieuwe stadsdichter (gastenlijst).
 • In het 3e Wereldcafé (donderdag 7 december 2017): Catalonië, Pools elftal Broekhoven, Noord-Korea, Hind en ETZ-Same (gastenlijst)
 • In het 4e Wereldcafé (donderdag 1 maart 2018): Peerke’s ‘koloniale’ standbeeld, gemeenteraadsverkiezingen, vakantietips (gastenlijst)
 • In het 5e Wereldcafé (donderdag 7 juni 2018): Venezuela, Shelter City Gaste Madeeha, Dave Ensberg-Kleijkers (gastenlijst)

Gewijzigde datum 3e ‘(…) in my backyard’

Publicatiedatum: 14 augustus 2018

Door omstandigheden moet de 3e editie van ‘(…) in my backyard’ helaas verzet worden. Deze zou morgen, woensdag 15 augustus, al plaatsvinden, maar wordt 2 weken opgeschoven:
*** woensdag 29 augustus, 3e (…) in my backyard bij Café Zomerlust ***

Met veel dank aan Gijs Van Esch van Café Zomerlust voor de flexibele opstelling!

Sfeerimpressie en (video)verslag van ‘(…) in my backyard’ van 3 juli 2018

Publicatiedatum: 4 juli 2018

‘(…) in my backyard’ is een zomer(avond)-activiteit van Het Wereldpodium: drie avonden, in drie publieke tuinen, gesprekken met mensen met een migratie-achtergrond over hoe zij de inburgering in Nederland gedaan en ervaren hebben.
Bij de eerste avond in de tuin van Kim’s Kroeg waren Ali Ahmadi, Ahmad Khalil en Carlota López van de Logt te gast. Via deze link ziet u een sfeerimpressie in foto’s van deze avond (op de Wereldpodium-Facebookpagina). Hieronder een schriftelijk verslag, aangevuld met beeldmateriaal, door Anja de Loos.

 

(…) in my backyard trapte af in de backyard van Kim’s Kroeg, waar Ali Ahmadi en Ahmad Khalil met elkaar en met het publiek in gesprek gingen over inburgeren in Nederland. Voor Ahmad was dat al een tijd geleden: hij kwam 22 jaar geleden vanuit Syrie naar Nederland. Ali woont nu 8 jaar in Nederland; hij kwam als minderjarige asielzoeker vanuit Afghanistan.

Inburgeren zorgt natuurlijk voor allerlei verassingen, achteraf grappige momenten.  Zo vertelt Ahmad dat hij nog maar net in Nederland was, toen er op een avond werd aangebeld. Hij deed de deur open en zag iemand staan in vreemde kleding, helemaal geschminkt en die gooide ineens een handvol snoep naar binnen. Het was zijn kennismaking met Zwarte Piet.

Ook Ali heeft herinneringen aan het moment dat hij werd geconfronteerd met een verschil tussen Nederlanders en Afghanen. Voor hem was dat tijdens de cursus Nederlands. Hij had zijn huiswerk niet gemaakt en werd daar op aangesproken. Dat vond hij vervelend en hij schaamde zich dat hij het niet gemaakt had. Dus hij gooide zijn hoofd omlaag, keek de juf niet aan en zei ‘sorry’. Het gekke was dat de docent steeds bozer werd. Hij begreep het destijds niet, hij toonde juist respect door haar niet aan te kijken. Een dag later sprak de juf hem weer aan op zijn gedrag en ze legde uit dat zij het onbeleefd vond dat hij haar niet aankeek.

Inmiddels lukt het Ali wel om mensen aan te kijken als ze boos zijn.

VIDEO: Maffe momenten

 

Alles is anders
De familie van Ali mocht naar Nederland komen toen hij vier jaar in Nederland was. Hij kon zijn familie niet voorbereiden op alle nieuwe dingen. “Als jij vanuit een land als Afghanistan komt, dan is alles anders. Niet alleen de taal, maar ook hoe je iemand moet aankijken, hoe je iemand moet benaderen, en aanspreken. De waarden en normen. Ik heb tegen mijn familie gezegd dat alles wat ze zien anders is, dat ze overal aan moeten wennen.”

VIDEO: Familie naar NL

 

Taalles

Ahmad  kwam 22 jaar naar Nederland. Er was destijds geen inburgeringsles, er waren alleen taallessen, maar daar mocht wel iedereen naartoe. Later veranderde dat en mocht je pas op les als je een status had. Ahmad maakt zich wel zorgen over de plannen van Minister Koolmees.

ARTIKEL: Minster Koolmees: “Inburgering moet op de schop”

Ahmad denkt dat het geen goed idee is het door de gemeente te laten regelen. In grote gemeentes zal het geen probleem zijn, maar kleine gemeentes hebben de ervaring niet, dan ben je overgeleverd aan private bedrijven en dat is niet goed, denkt hij.

VIDEO: Taalles

 

Sociale controle

Ahmad vertelt: “In de Syrische cultuur is het sociale leven heel erg aanwezig, dat werkt goed. Met opvoeding van kinderen, veiligheid. Inbraken, dat bestaat niet. Maar de bemoeienis kan ook negatief zijn, je houdt elkaar in de gaten. Je bent geen individu. Je kunt je leven niet leiden zoals je zelf wilt, je leeft collectief”.

In Nederland is de sociale controle veel minder, maar kun je wel je leven leiden zoals je wilt. Het nadeel is wel dat hier je buurman kan overlijden en dat het tien jaar kan duren voordat hij gevonden wordt.

VIDEO: Sociale controle

 

Inburgeren

Inburgeren begint weliswaar met de taal leren, maar er komt meer bij kijken. Het is belangrijk om mensen te leren kennen en dat doe je door dingen te gaan doen, maar ook, vertelt Ahmad, door open te zijn, dan zul je mensen leren kennen.

Ook Ali vond het niet lastig om Nederlandse vrienden te maken, ook hij merkt dat het wel helpt om open te zijn. Ali heeft zich ingeschreven bij een theatergroep waar hij elke zaterdag en zondag aan meedeed. Hier leerde hij veel over de omgang met Nederlanders, hij leerde er waarden en normen kennen. Ali heeft daar de eerste drie jaar veel geleerd.

Ahmad denkt dat werken het geheim is van een goede inburgering. “Door te werken krijg je waardigheid. En dat beïnvloedt je psyche, je kinderen zijn trotser op je. Door werk kom je nieuwe mensen tegen en word je ook mondiger.”

VIDEO: Inburgeren (1)

Wat ook helpt volgens Ahmad is dat je je ergens vestigt, dat wil zeggen, ga ervanuit dat je blijft in het land waar je komt wonen.

VIDEO: Inburgeren (2)

 

Toekomst

Zowel Ahmad en Ali zijn ondernemers. Ahmad heeft sinds 12 jaar een eigen zaak, Kings Tailor. Ali gaat bestuurskunde studeren en wil een eigen zaak beginnen. Om zaken te doen, vertelt Ahmad, is het wel handig als je het land een beetje kent, je hebt wel een basis nodig om te kunnen beginnen, je moet de sociale regels een beetje kennen.

Ali weet nog niet precies wat hij wil doen, maar hij wil sowieso iets voor zichzelf doen. Hij denkt dat het geen saaie baan is en dat hij als ondernemer zichzelf kan blijven ontwikkelen.

Ondernemen zit ook in de cultuur, in ieder geval bij de Syriërs, maar ook bij vluchtelingen. Ahmad vertelt: “De meeste vluchtelingen hebben moeite met gezag, je zet je af tegen het regime, dat zegt iets over je. Je wilt een ander, beter leven. Dat maakt dat mensen eerder iets voor zichzelf zullen willen beginnen, door te vluchten zijn het al ondernemende mensen.”

Ali denkt dat het minder de cultuur is die bepaald dat hij wil ondernemen, maar meer zijn karakter. Hij is eigenwijs en koppig. Dat pas bij ondernemer zijn.

VIDEO: Toekomst

Fotoverslag Wereldcafé Special – Nicaragua op 5 juli 2018

Publicatiedatum: 6 juli 2018

In Nicaragua is een ernstige crisis gaande. In samenwerking met de Stedenband Tilburg-Matagalpa organiseerden Het Wereldpodium, PortAgora, Kringloopwarenhuis & Centrum voor Europese Samenwerking en Kolektivo Ochtendcafé Tilburg op 5 juli 2018 een Wereldcafé Special. Via deze link ziet u het fotoverslag van deze avond (op de Wereldpodium-Facebookpagina).

3 en 11 juli, en 29 augustus – (…) IN MY BACKYARD

Publicatiedatum: 26 juni 2018

LET OP – GEWIJZIGDE DATUM VAN DE 3e BACKYARD BIJ ZOMERLUST: woensdag 29 augustus i.p.v. woensdag 15 augustus
Alle nieuwe Nederlanders moeten inburgeren, daar zijn we het wel over eens, maar hoe ervaren ze de inburgering zelf? Wat helpt er om op een prettige manier je weg te vinden in Nederland? Wat voor gekke eigenschappen hebben Nederlanders? Was het een gevecht om Nederlander te worden of voelden ze zich welkom?

Antwoorden op al deze vragen krijg je tijdens ‘(…) IN MY BACKYARD’, een nieuw programma van Het Wereldpodium – als vervolg op ‘Avonturiers uit nood’, ook bekend als ‘De ‘Stadsstrandgesprekken’, in 2016 – op drie (zomer)avonden in drie publieke tuinen: gesprekken met nieuwe Nederlanders, afgewisseld met muziek. Kom luisteren, ervaren en vragen stellen!

De avonden beginnen steeds om 20.00u en de toegang is gratis. Kijk op onze website of onze Facebookpagina voor het actuele programma en de namen van de gasten.

Data en locaties:

Dinsdag 3 juli: Kim’s Kroeg – Piusplein 61 – Tilburg

Woensdag 11 juli: Kolektivo – Trouwlaan 189 – Tilburg

Woensdag 29 augustus: Zomerlust – Oisterwijksebaan 15 – Tilburg

NB: ook bij slecht weer gaat het programma door, maar dan binnen.

 

Derde en laatste (…) in my backyard op 29 augustus

Bij de derde en laatste editie van ‘(…) in my backyard’ zijn ‘Nieuwe Nederlanders’ Ivo Barac, Ayhan Eren en Eyad Shawi te gast.

Ivo Barac kreeg in 1994 de kans om te vluchten uit Bosnië. Hij had een paar uur om te beslissen of hij zou blijven of gaan en koos er voor om te gaan. In Europa kostte het even tijd om zijn plek te vinden. Hij settelde zich in Tilburg waar hij nu eigenaar is van restaurant Kolektivo, waar hij vooral mensen met elkaar in contact wil laten komen. “Het is hier meer een ontmoetingsplek en woonkamer voor de buurt en voor vluchtelingen dan een commercieel restaurant.” Ivo is getrouwd en heeft een zoon.

Ayhan Eren kwam in 1986 als achttienjarige jongen naar Nederland. Hij heeft zich ontwikkeld tot een echte verbinder: eerst als directeur van Stichting Kennisplein in Eindhoven, en sinds kort als directeur van HOGIAF, een cross-culturele ondernemersvereniging in Amsterdam. Daarnaast blijft hij bijeenkomsten organiseren waarbij hij nieuwe en “oude” Nederlanders dichter bij elkaar wil brengen. Ayhan is getrouwd en heeft een zoon en een dochter.

De muzikale invulling van de avond is in handen van luitspeler Eyad Shawi, oorspronkelijk uit Syrië. Eyad is sinds 2014 in Nederland en woont met zijn vrouw en drie kinderen in Aarle-Rixtel. In Syrië studeerde hij muziek aan het Aleppo-instituut, specialiseerde zich in het bespelen van de luit, en gaf veertien jaar muziekles op een basisschool. Momenteel is hij druk bezig met de opstart van een eigen onderneming: een kaasmakerij.

Presentator en gespreksleider van deze avond is Sjoukje Rietbroek.
Sjoukje besloot haar studie journalistiek af te ronden in Marokko. Ze schopte het daar tot buitenlandcorrespondent van de NOS. Ze weet dus uit eigen ervaring hoe het is om in te burgeren in een vreemd land. In Marokko ontmoette ze haar huidige echtgenoot en bekeerde ze zich tot de islam. Na vier jaar kwam ze, zwanger van haar eerste kindje, terug naar Nederland. Ze werkt als freelance Diversiteit-consultant en Marokko-specialist.

Deze ‘(…) in my backyard’ vindt plaats in de gastvrije tuin van Café Zomerlust. Het Wereldpodium bedankt Gijs Van Esch en zijn team bij voorbaat hartelijk voor hun gastvrijheid!

 

Tweede (…) in my backyard op 11 juli

Bij de tweede editie van ‘(…) in my backyard’ zijn ‘Nieuwe Nederlanders’ Ammar Alkhatib en Mahtab Masroorpour te gast.

Ammar Alkhatib komt uit Syrië en woont nu 2,5 jaar in Nederland. Hij is hard aan de slag gegaan om de taal te leren, maar heeft zich ook vol in het leven in Nederland gestort. Over de dingen die hij meemaakt, maakt hij vlogs, waarvan het bekendste filmpje gaat over carnaval in Tilburg. Ammar doet vrijwilligerswerk bij PAX, hij geeft voorlichting over het leven van een vluchteling op scholen, en helpt VluchtelingenWerk Nederland met vertalen. Ammar moet nog één onderdeel halen van de taaltoets voor hij een studie kan gaan doen.

Mahtab Masroorpour kwam 19 jaar geleden uit Iran naar Nederland. Het duurde 4,5 jaar voordat ze wist dat ze mocht blijven en in die tijd mocht ze geen Nederlandse les volgen. Met boeken en CD’s die ze uit de bibliotheek leende, leerde ze zichzelf de taal. Dat was het begin van een reeks aan opleidingen en cursussen, die ertoe hebben geleid dat ze nu trainer bij Feniks, Emancipatie Expertise Centrum Tilburg is, en bezig is haar eigen bedrijf op te richten. Mahtab is moeder van Narjes van 15, die ze tussen het studeren door alleen heeft opgevoed.

Presentator en gespreksleider van deze avond is Georgina Gulsen. Georgina presenteert al jaren bij Omroep Tilburg. Van verslaggever werd ze nieuwslezer en nu presenteert ze het programma “Mag ik je wat vragen?”. Georgina is in Nederland geboren, maar haar ouders zijn vanuit Turkije naar Nederland geemigreerd. Georgina heeft dus van dichtbij gezien wat het betekent om in te burgeren in Nederland.

De muzikale invulling van de avond is in handen van gitarist Sarkes Tourbendian, oorspronkelijk uit Syrië. Sarkes is nu 4,5 jaar in Nederland en woont in Tilburg. In Aleppo, Syrië, was hij o.a. gitaardocent op een muziekschool. Hij beheerst en speelt een breed scala aan muziekstijlen.

Deze ‘(…) in my backyard’ vindt plaats in de intieme tuin van Kolektivo Ochtend café Tilburg, de vaste stek van ook Het Wereldcafé. Het Wereldpodium bedankt Ivo Barac bij voorbaat hartelijk voor zijn gastvrijheid!

 

Eerste (…) in my backyard op 3 juli

Bij de eerste editie van ‘(…) in my backyard’ zijn ‘Nieuwe Nederlanders’ Ali Ahmadi en Ahmad Khalil te gast.

Ali Ahmadi kwam acht jaar geleden als alleenstaande minderjarige asielzoeker vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij woonde in een AZC en in opvang voor minderjarige asielzoekers. Zijn ouders en broertje en zusje kwamen vier jaar geleden naar Nederland. Ali woont zelfstandig en gaat in september Bestuurskunde studeren aan de Hogeschool.

Ahmad Khalil is al ruim twintig jaar geleden naar Nederland gekomen. Hij komt uit Syrië. Ahmad is kleermaker en hij heeft een eigen zaak: Kings Tailor in de Tuinstraat.

De muzikale invulling van de avond ligt in de handen en stem van de van oorsprong Spaanse zangeres en gitariste Carlota López van der Logt.

Joyce van der Horst, hoofdredacteur van Het Wereldpodium, is presentator / gespreksleider van deze eerste ‘Backyard’.

Deze ‘(…) in my backyard’ vindt plaats in haast mediterrane tuin van Kim’s Kroeg. Het Wereldpodium bedankt Kim Konings bij voorbaat hartelijk voor haar gastvrijheid!

 

‘(…) in my backyard’ wordt mede mogelijk gemaakt door Het Boekenschop en het Tivolifonds.
‘(…) in my backyard’ wordt (indirect) ondersteund door PortAgora, Kringloopwarenhuis & Centrum voor Europese Samenwerking, Culinaire en Culturele Ontmoetingsplek KolektivoKim’s Kroeg en Café Zomerlust.

 

Donderdag 5 juli – Wereldcafé Special – Crisis in Nicaragua

Publicatiedatum: 25 juni 2018

Het Wereldpodium en de Stedenband Tilburg-Matagalpa organiseren op donderdagavond 5 juli een Wereldcafé Special over Nicaragua. Sinds half april is het onrustig in dit Midden-Amerikaanse land.

In deze speciale editie van het Wereldcafé zal Willem Bos uitleg geven over de achtergronden en de oorzaken van het huidige conflict. Willem is journalist en socialist en heeft in de jaren ‘80/’90 in Nicaragua gewoond. Hij schrijft nu o.a. voor Ander Europa en Grenzeloos. En twee Nicaraguanen, Luisa Blandon en Noelia Corrales, komen vertellen wat de huidige situatie voor hen betekent. Luisa komt uit Matagalpa, woont nu in Nederland, en studeert voor docent Spaans. Noelia woont in Matagalpa en is op vakantie in Nederland. Zij heeft een taalschool in Matagalpa.

 

Het Wereldcafé wordt afgesloten met een oproep om de mensen in Nicaragua te ondersteunen.

Wat is er aan de hand? Demonstraties tegen bezuinigingen op de pensioenen legden andere onvrede bloot. Studenten, vrouwenorganisaties en ook boeren en ondernemers sloten zich aan bij de protesten. De regering reageerde met harde hand, door de politie de opdracht te geven in te grijpen. Inmiddels zijn al meer dan 200 doden te betreuren. De dialoog, waartoe president Ortega opriep en waarbij de katholieke kerk een bemiddelende rol speelt, levert nog nauwelijks iets op en de protesten en het geweld houden aan.

Ook in Matagalpa, zusterstad van Tilburg, is het niet veilig. Hoewel het er hier niet zo heftig aan toe gaat als in de hoofdstad Managua, zijn ook in Matagalpa demonstraties en blokkades langs de wegen. Kinderen gaan niet naar school, als de scholen al open zijn, omdat ouders bang zijn dat hen iets overkomt. Maar het ergste zijn misschien nog wel de verdeeldheid onder de bevolking en de angst en onzekerheid waar mensen nu mee leven. Na decennia van rust en relatieve voorspoed is deze situatie een flinke tegenslag voor Nicaragua.

De muzikale invulling van de avond komt van ‘Max en maten‘, Max Swagemakers op viool en Wouter Horvers op gitaar, die met een mix van verschillende stijlen zorgen voor een dynamisch muzikaal avontuur.

Wereldcafé | Talkshow over Tilburg in de Wereld

Wanneer: donderdag 5 juli 2018
Waar: Kolektivo, Trouwlaan 189, 5021 WG Tilburg
Tijdstip: aanvang programma 20.30u, inloop vanaf 20.00u
Entree: € 3,50 inclusief 1 koffie of thee, kaarten aan de deur

Voorafgaand aan het Wereldcafé, tussen 17.00u en 19.30u, kunt u ook eten bij Balkan-eethuis Kolektivo. Speciaal voor bezoekers van het Wereldcafé biedt Kolektivo een maaltijddeal: Balkantafel (voor- en hoofdgerecht) voor €15 p.p. Reserveren kan via ivo@kolektivo.nl of hun Facebookpagina.

Deze Wereldcafé Special wordt georganiseerd door het Wereldpodium, Stedenband Tilburg-MatagalpaPortAgora Centrum voor Europese Samenwerking en Culturele en Culinaire ontmoetingsplek Kolektivo.

Meer Tilburgse ontwikkelingshulp en de pijn van Peerke – verslag Wereldcafé 4

Publicatiedatum: 9 maart 2018

4e Wereldcafé, 1 maart 2018, Kolektivo, Tilburg

 

Vakantietips

“Het gaat niet alleen om de klim”, benadrukt Frank Tofield. Onderweg naar de top van Mount Meru in Tanzania (4562 m, vijfde hoogste berg van Afrika) kom je namelijk zeker zebra’s tegen en “andere wilde dieren.” En door je klimprestatie te laten sponsoren, help je het lokale ziekenhuis aan een ambulance. Vanavond onorthodoxe, avontuurlijke vakantietips in het Wereldcafé. Je kunt ook Nicaragua ontdekken via de stedenband Tilburg-Matagalpa. Je krijgt een reis op maat: cultuur, natuur en op bezoek bij een koffieboer of een project tegen kinderarbeid. Spaanse taalles kan ook. Of maak een rondreis in Bosnië, georganiseerd door jongeren in Srebrenica die hun ‘verlaten’ stad nieuw leven inblazen met onder meer een reisbureau. “Natuurlijk is er het beladen verleden”, stelt Jan van Esch van Portagora. “Daar is aandacht voor, maar vooral ook voor de toekomst, de cultuur en natuurschoon.”

Verborgen vrouwen

“Haal verborgen migrantenvrouwen uit hun isolatie”, pleit Gerda de Vries van Feniks vervolgens vurig in een vol café voor acht lokale politici (waaronder vijf lijsttrekkers in de aankomende verkiezingen). “Zo’n 500 vrouwen zitten in Tilburg opgesloten. Ze mogen de deur niet uit van hun man, vaak is er ook sprake van seksueel geweld. We moeten deze vrouwen actiever opsporen en op hun rechten wijzen.” Alle politieke partijen ondersteunen het idee om de vrouwen uit hun isolement te halen. Prioriteit? Jazeker, zegt bijvoorbeeld LST. Maar opsporen doe je met criminelen”, stelt Erik de Ridder (CDA). De grote vraag is: hoe bereik je deze vrouwen? Hoe kom je achter de dichte voordeur? En hoe zit het met privacy? Ideeën gaan heen en weer: via huisartsen, consultatiebureaus, informanten en actief benaderen na inschrijving in het gemeenteregister. Met de politiek brede steun voor signalering en activering, is De Vries blij. “Wij willen als Feniks heel graag hiermee aan de slag. In een vrij land als Nederland mag niemand opgesloten zitten.”

Tussendoor: vrolijke klanken van Los Bandidos de Tilburg!

Verdubbel Tilburgse hulp

“Verdubbel het budget voor internationale samenwerking”, is de volgende oproep aan de politici. Ditmaal door Toon Oomen, al jaren betrokken bij de Stedenband Tilburg-Matagalpa. Het budget voor ‘Een wereld te winnen’ dat lokale projecten steunt, bedraagt nu 0.03 procent van de Tilburgse begroting. Dat moet naar 0.06 procent, al is dat bij lange na nog niet de 0.7 procent die de VN voorstaat. “Doen”, zeggen PvdA, GL en D’66 direct. Eerst de plannen zien, vinden de anderen. Hoe zit het met de kwaliteit? De voorstanders laten zich horen. Berend de Vries (D’66) zag met eigen ogen het nut van het met Tilburgse steun opgezette moeder-kindcentrum in Nicaragua. “Het budget is in 2010 teruggeschroefd vanwege bezuinigingen, laten we het nu weer ophogen.” “De plannen worden al degelijk getoetst”, stelt Martin de Wolf van GL. Niet iedereen blijkt op de hoogte van de huidige procedure. Tilburgers pitchen hun plannen voor een platform inclusief financiële verantwoording. Oomen is tevreden na de discussie. Ik hoor de belofte dat het idee meegaat in de coalitieonderhandelingen via GL, D’66 en PvdA. Mooi!

Wat doen we met Peerke?

Moet het ‘koloniale’ standbeeld van Peerke in het Wilhelminaplein weg? Een bordje erbij? Spreker Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultureel Erfgoed in Brabant, vindt weghalen “de slechtste optie”. Het beeld zegt vooral veel over de kunstenaar en zijn tijd, vindt Bijsterveld. De priester heeft nooit geprotesteerd tegen de slavernij, maar wel tegen slechte behandeling van slaven. Bijsterveld hoopt vooral dat de huidige discussie de sporen van het koloniaal verleden in Tilburg en Brabant meer onder de aandacht te brengt. “Maar we moeten vooral praten over waar de pijn nu zit”, zegt hij. “Wie ervaart er hier pijn?” Een bezoeker reageert direct: “Ik fiets er bijna elke dag langs met mijn kinderen. Die zien altijd die zwarte man nederig knielen voor de blanke”. De discussie gaat los. Veel mensen roeren zich, ook nazaten van Peerke zelf. Een oplossing rolt er nog niet uit, maar een bezoekster met Antilliaanse roots besluit de discussie optimistisch. “Als je aan Peerke komt, wordt iedereen in Tilburg meteen boos. Ik ben blij dat we hier nu eindelijk over praten!”

Presentatie: Joyce van der Horst & Ralf Bodelier – Redactie: Marga van Zundert – Organisatie: Claudy de Vet – Techniek: Bernard Jussen – Foto’s: Leroy de Leeuw – Met hulp van: Jan van Esch, Ivo Barac, Aldo de Moor, Linda Mous

Het Wereldcafé is een initiatief van:

Dinsdag 13 maart – Film & gesprek Newton

Publicatiedatum: 18 februari 2018

De zeer principiële Indiase overheidsambtenaar Newton wordt vanwege zijn punctualiteit en standvastigheid  coördinator van een stembureau in een van de meest afgelegen en ontvlambare gebieden van India waar ‘maoïstische’ rebellen grote aanhang genieten en de verkiezingen boycotten. Dit stelt de goede man voor een enorme uitdaging, die hij op droogkomische wijze het hoofd weet te bieden. Winnaar van de CICAE-award op de Berlinale 2017.

**** Newton uses dark comedy to make its points effectively – Indian Express

Amit Masurkar, India 2017, 106 minuten, speelfilm, Hindi gesproken, Engels ondertiteld

Dinsdagavond 13 maart 2018, 19.30u. Kaartjes kunt u reserveren bij Cinecitta.

Na de film praten we na over India en democratie met India-kenner Kim van Kastel. Ze studeerde culturele antropologie en global studies, deels in Delhi. Ze woonde en werkte meer dan twee jaar in India, leerde Hindi spreken, deed onderzoek naar de positie van de vrouw en commercieel draagmoederschap, maakte er verkiezingen mee, volgde colleges met ‘revolutionaire’ studenten en mengde zich reizend door het land onder veel verschillende groepen. “Wie je bent, maakt zoveel uit in India”. Gespreksleider is Martin de Wolf.

 

Film & gesprek zijn onderdeel van MOVIES THAT MATTER ON TOUR. Op het programma staan hoogtepunten van het Movies that Matter Festival in Den Haag.

 

movies that matterlogo Amnesty Internationalcinecitta

Dinsdag 8 mei – Film & gesprek Onderkomen

Publicatiedatum: 2 februari 2018

Ghullam, Keiber en Noori waren minderjarig toen ze, zonder ouders, van Afghanistan naar Nederland vluchtten. Hun speciale amv-status is verlopen, en voor de Afghaanse jongens is er weinig zicht op een verblijfsvergunning. Ze wonen al jaren in een flat vlakbij Maastricht die op de slooplijst staat en mogen niet werken of studeren. Dus vullen ze hun tijd met wachten, sporten en rappen. Drie gepensioneerde Maastrichtenaren trekken zich het lot van de jongens aan en bieden ze hulp in de vorm van advies, afleiding en dagelijkse boodschappen.

 

Irene van den Tillaart van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland kijkt samen met u naar de documentaire. Van den Tillaart begeleidde eerder jongeren in eenzelfde situatie als Ghullam, Keiber en Noori uit Onderkomen. Momenteel is ze als projectleider betrokken bij de toekomstoriëntatie van afgewezen asielzoekers. Wat zijn hun opties? En als terugkeer een optie is, hoe kunnen praktische en emotionele belemmeringen dan worden opgelost? Na afloop gaat hoofdredacteur Joyce van der Horst in gesprek met Irene van den Tillaart en het publiek over de film en over de huidige situatie van uitgeprocedeerde jonge vluchtelingen. Van den Tillaart hoopt een ervaringsdeskundige mee te nemen.

 

Onderkomen, Jacqueline van Vugt, Nederland 2017, 69 min., documentaire, Dari/Nederlands, Nederlands ondertiteld wanneer Dari wordt gesproken.

Dinsdagavond 8 mei 2018, 19.30u. Kaartjes kunt u reserveren bij Cinecitta.

 

Film & gesprek zijn onderdeel van MOVIES THAT MATTER ON TOUR. Op het programma staan hoogtepunten van het Movies that Matter Festival in Den Haag.

movies that matterlogo Amnesty Internationalcinecitta

Donderdag 7 juni – Wereldcafé

Publicatiedatum: 9 maart 2018

Tilburgers reizen de wereld over. Ze houden vakantie, doen zaken, ontdekken andere culturen en maken vrienden. Buitenlanders komen naar Tilburg als student, migrant, vluchteling, echtgenoot, muzikant of expat. Tilburg is deel van de wijde wereld. Dat levert lekker eten op, kleur, veel verhalen en indrukken, maar ook botsing van culturen. We praten en discussiëren erover in het Wereldcafé, graag met u!

In dit 5e Wereldcafé een gesprek met Tilburger Dave Ensberg-Kleijkers. Hij mengde zijn levensverhaal en gedachten over de multiculturele samenleving in het boek ‘Bezielde beschaving. Allesbehalve een multicultureel drama’. Dave is bestuurskundige, werkte als organisatieadviseur en is sinds 2015 voorzitter College van Bestuur van Stichting Biezonderwijs. Hij laat zich regelmatig horen in de media. We praten over zijn boek en zijn rol als voorvechter voor de multiculturele samenleving.

Ook aandacht voor onze ‘zuiderburen’: Venezuela. Een land dat verandert in een dictatuur, waar de inwoners in 2017 gemiddeld 11 kilo zijn afgevallen door honger en massaal het land ontvluchten. Arjan Lubach legde de situatie al eens uit. Venezolanen in Tilburg praten over eigen ervaring en die van hun familie in het land.

Op de laatste avond van haar verblijf in Tilburg komt ook Madeeha uit Soedan aan het woord. Madeeha is als mensenrechtenverdediger dit voorjaar te gast bij ‘Shelter City Tilburg’. Zij is journaliste en strijdt voor persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Soedan.  Daar is de regering niet blij mee. Er lopen rechtszaken tegen haar en ze werd bedreigd. Shelter City bood haar de gelegenheid om in Tilburg op adem te komen, haar netwerk te verbreden en ervaringen uit te wisselen met mensenrechtenorganisaties.

En verder…

In het Wereldcafé van maart discussieerden politici o.a. over een verdubbeling van het budget voor ‘Een Wereld T Winnen’, het Tilburgse programma voor mondiale bewustwording, en internationale samenwerking. En we besteedden aandacht aan ‘Toeristische reizen door maatschappelijke organisaties’. De collegevorming nadert zijn voltooiing, de Bosnië-reis is achter de rug. We maken de (tussen)balans op.

Muziek

De muziek in dit Wereldcafé komt van de hand en stem van de van oorsprong Spaanse zangeres en gitariste Carlota López van de Logt.

Wereldcafé | Talkshow over Tilburg in de Wereld
Wanneer: donderdag 7 juni
Waar: Kolektivo, Trouwlaan 189, 5021 WG Tilburg
Tijdstip: aanvang programma 20.30u, inloop vanaf 20.00u
Entree: € 3,50 (inclusief 1 koffie of thee), kaarten aan de deur

Voorafgaand aan het Wereldcafé, tussen 17.00u en 19.30u, kunt u ook eten bij Balkan-eethuis Kolektivo. Speciaal voor bezoekers van het Wereldcafé biedt Kolektivo een maaltijddeal: Balkantafel (voor- en hoofdgerecht) voor €15 p.p. Reserveren kan via ivo@kolektivo.nl of hun Facebookpagina.

Het Wereldcafé wordt mede mogelijk gemaakt door PortAgora, Centrum voor Europese Samenwerking Tilburg en Kolektivo Tilburg.

 • In het 1e Wereldcafé (donderdag 18 mei 2017): Rome, Kenia, Srebrenica, vluchtelingen, dromende moslima’s en DENK (gastenlijst).
 • In het 2e Wereldcafé (donderdag 21 september 2017): twee jaar Syriërs in Tilburg, orkaan Irma, vluchtelingen in Calais en de nieuwe stadsdichter (gastenlijst).
 • In het 3e Wereldcafé (donderdag 7 december 2017): Catalonië, Pools elftal Broekhoven, Noord-Korea, Hind en ETZ-Same (gastenlijst)
 • In het 4e Werekdcafe (donderdag 1 maart 2018): Peerke’s ‘koloniale’ standbeeld, gemeenteraadsverkiezingen, vakantietips (gastenlijst)

Het Wereldcafé is een initiatief van:

 

Donderdag 1 maart – Wereldcafé

Publicatiedatum: 15 januari 2017

Tilburgers reizen de wereld over. Ze houden vakantie, doen zaken, ontdekken andere culturen en maken vrienden. Buitenlanders komen naar Tilburg als student, migrant, vluchteling, echtgenoot, muzikant of expat. Tilburg is deel van de wijde wereld. Dat levert lekker eten op, kleur, veel verhalen en indrukken, maar ook botsing van culturen. We praten en discussiëren erover in het Wereldcafé, graag met u!

In dit 4e Wereldcafé o.a.:

Flitsdebatten verkiezingen – Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe denken partijen over integratie, over verborgen vrouwen, hulp aan de ‘zustersteden’ of het binnenhalen van internationale bedrijven als Tesla? We voelen de politici aan de tand. Met Martin de Wolf (GL), Berend de Vries (D’66), Yusuf Celik (PvdA), Helma Oostelbos (SP), Cees van Dijk (LST), Freek Reffeltrath (VVD), Erik de Ridder (CDA) en Henk van Tilborg (50plus).

Wat doen we met Peerke? – ‘Peerke met slaaf’ is het beeld van onze beroemde missiepriester in het Wilheminapark al genoemd. Koloniaal, weg ermee, vinden sommige Tilburgers. Onzin, vinden anderen: laten staan! Zo heeft Tilburg zijn eigen discussie over het koloniale verleden. Heeft u een goede oplossing? Een bordje erbij? Het museum in? U kunt u idee voorleggen aan Tilburgs eigen cultureel-erfgoedexpert: professor Arnoud-Jan Bijsterveld. We praten over koloniale sporen in Tilburg en wat we daarmee ‘moeten’.

Onorthodoxe vakantietips  – Bent u er al uit? Kamperen in Frankrijk of het strand van Bali? Wij hebben nog wat andere vakantietips. Mount Meru beklimmen in Tanzania bijvoorbeeld, de compound van Dutchbat in Srebrenica bezoeken of  Spaans leren in Matagalpa, Nicaragua. Tilburgse stedenbanden ontwikkelen zich tot verantwoorde reisbureaus. Een verkapte inzamelactie of avontuur over ongebaande paden?

Met opzwepende muziek van Los Bandidos de Tilburg.

Presentatie: Joyce van der Horst & Ralf Bodelier

Wereldcafé | Talkshow over Tilburg in de Wereld
Wanneer: donderdag 1 maart
Waar: Kolektivo, Trouwlaan 189, 5021 WG Tilburg
Tijdstip: aanvang programma 20.30u, inloop vanaf 20.00u
Entree: € 2,50 (inclusief consumptie), kaarten aan de deur

Voorafgaand aan het Wereldcafé, tussen 17.00u en 19.30u, kunt u ook eten bij Balkan-eethuis Kolektivo. Speciaal voor bezoekers van het Wereldcafé biedt Kolektivo een maaltijddeal: Balkantafel (voor- en hoofdgerecht) voor €15 p.p. Reserveren kan via kolektivotilburg@gmail.com of hun Facebookpagina.

Het Wereldcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Portagora, Centrum voor Europese Samenwerking Tilburg en Kolektivo Tilburg.

 • In het 1e Wereldcafé (donderdag 18 mei 2017): Rome, Kenia, Srebrenica, vluchtelingen, dromende moslima’s en DENK (gastenlijst).
 • In het 2e Wereldcafé (donderdag 21 september 2017): twee jaar Syriërs in Tilburg, orkaan Irma, vluchtelingen in Calais en de nieuwe stadsdichter (gastenlijst).
 • In het 3e Wereldcafé (donderdag 7 december 2017): Catalonië, Pools elftal Broekhoven, Noord-Korea, Hind en ETZ-Same (gastenlijst)

Het Wereldcafé is een initiatief van:

Dinsdag 9 januari – Film & Gesprek: Tamara

Publicatiedatum: 5 juli 2017

Van HIJ naar ZIJ – Teo voelt zich een vrouw. In Parijs kan hij zijn flamboyante zelf zijn, maar terug in zijn vaderland Venezuela conformeert hij zich aan de geldende normen. Hij start een gezin en draagt voortaan mannenkleding. Na een tijdje wringt de schoen en begint Teo de transformatie tot wie hij had moeten zijn. Gebaseerd op het leven van Tamara Adrian, de eerste transgender politica van Venezuela.

Tamara, 2016, 115 min., Elia Schneider, Spaans, Engels ondertiteld

Dinsdagavond 9 januari 2017, 19.30u. Kaartjes kunt u reserveren bij Cinecitta.

Na de voorstelling is er gelegenheid om na te praten met Tilburgse transgenders. Zij vertellen over hun eigen transformatie en beantwoorden vragen. Te gast zijn Angela van Bebber (Alles mag er zijn), Sam Havermans (COC Tilburg-Breda) en Noëlle DuBois.

Film & gesprek zijn onderdeel van MOVIES THAT MATTER ON TOUR. Op het programma staan hoogtepunten van het Movies that Matter Festival in Den Haag.

movies that matterlogo Amnesty Internationalcinecitta