• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Archive for the ‘2007’ Category

Verslag 11 december: de wraak van God

Publicatiedatum: 12 december 2007

DE WRAAK VAN GOD: over de terugkeer van religie in de mondiale samenleving

“Tot ver in de jaren tachtig meenden sociologen dat er voor geloof en godsdienst geen toekomst meer was in de openbare ruimte. Dat is helemaal veranderd. De opkomst van de radicale islam, de groei van de pinksterkerken en de strijd van boeddhistische monniken tegen het regime in Birma tonen de wereldwijde veerkracht van religie.”

Met deze en dergelijke voorbeelden illustreerde avondvoorzitter Ralf Bodelier de terugkeer van religie in de moderne samenleving op een discussieavond in Tilburg van het Wereldpodium, een initiatief dat in Zuid-Nederland het debat over mondiale ontwikkelingen wil aanzwengelen. Het was een avond voor een gemengd gezelschap door een gemengd gezelschap. Gespreksleider was de socioloog Herman Vuijsje, die niet in “onze lieve Heer” verklaarde te geloven, “en ook niet in andere heren. Geen heren en geen dames.” Sprekers waren een jood, een moslim en een christen, alle drie uit liberale stromingen. Het Wereldpodium wisselt discussies, interviews en lezingen af met muzikale intermezzo’s. Deze keer zorgt cabaretière Karin Bruers voor een interactief gedeelte met het publiek. Het duurt even voordat iemand met “een echte God met een Bijbel of een zwaard” op de proppen komt.

11december01.jpg11december02.jpg11december03.jpg

Zoals gespreksleider Bodelier vaststelt is veel van wat opgesomd wordt feitelijk humanistisch. De rooms-katholiek, die vervolgens uitspreekt dat wat hem betreft de transsubstantiatieleer -de leer dat brood en wijn bij de mis in het lichaam en bloed van Christus veranderen- mee mag, zorgt voor open monden. Naar aanleiding van de in de zaal aanwezige joden, moslims, christenen, hindoes en boeddhisten knutselt Bruers het “jomochrihiboegeloof” in elkaar.

De forumdeelnemers hebben meer moeite een eensluidende visie op religie te geven. Het houdt Vuijsje, zo zei hij, mateloos bezig of religie noodzakelijk is om de moraal overeind te houden. Religie ziet hij vooral als een godsdienststelsel met regels en rituelen. “Dat is aan het verdwijnen. Ik geloof niet dat je religie moet en kunt herintroduceren. Als God achter de coulissen verdwijnt, zet je Hem niet zomaar weer op de troon.”

11december04.jpg11december05.jpg11december06.jpg

Begrip oogst Vuijsje bij Youssef Azghari, docent aan Avans Hogeschool en columnist bij dagblad Trouw. “De profeten hadden weinig met rituelen. God vind je niet in de kerk of de moskee. Ik heb hem gevonden in de natuur in Marokko. Het doegehalte van de islam is van het jodendom en het christendom overgenomen.”

Erik Borgman, sinds kort hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder van het christendom, aan de Universiteit van Tilburg, heeft meer op met regels en riten. “Geloof zit in je hart en je hoofd. Maar het gaat van buiten naar binnen. Je leert het door mee te doen. Ook in een tijd van ietsisme, waarin mensen niet zo veel zeker weten, is het ritueel belangrijk: je kunt altijd meedoen.”

11december07.jpg11december08.jpg11december09.jpg

Religie kun je volgens Borgman niet herstellen, slechts vinden. “Religie gaat over wat van ultieme waarde voor je is. Daarom moet er ook in het publieke domein over worden gediscussieerd. Alleen, de politiek kan religieuze symbolen kapen, en dan wordt het een andersoortige religie.”

De gespreksdeelnemers begeven zich veelvuldig op zijpaden. Azghari moet toegeven dat het gros van de moslims, anders dan hijzelf, meent dat de hele wereld zich tot de islam zou moeten bekeren. Hadassa Hirschfeld, werkzaam voor het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam en voorzitter van de Stichting Interculturele Alliantie, stelt het jodendom daartegenover. Dit wordt volgens haar gekenmerkt door twijfelen en willen leren. “Het is redelijk gemakkelijk om jood te zijn. Omdat het ook een cultuur is, kun je het jood-zijn á la carte beleven.”

11december10.jpg11december11.jpg11december12.jpg

Zo komt de discussie op symboliek en rituelen, zoals het knielen. Vuijsje: “Katholieken zijn specialisten in gebaren naar beneden toe.” Enige spaden dieper gaat Hirschfeld, die het als een uiting van “enorme devotie” ziet. Borgman: “Je knielt voor datgene wat je maakt tot wat je bent. Het gaat erom dat je niet zelf het centrum van de wereld bent. Religie gaat echter niet over God in de wolken, maar bijvoorbeeld over je omgang met vormen van eindigheid. Je leeft van wat je draagt.”

Naar aanleiding van een videofragment waarin twee Palestijnse meisjes van elf jaar hun verlangen naar de martelaarsdood uitspreken, ontstaat een discussie over zelfmoordenaars en religie. Azghari gelooft er niets van dat ze het menen. “Dit is politiek correct taalgebruik, waarmee ze geïndoctrineerd zijn. De mensen die hun opdracht geven, zijn te laf om het zelf ooit te doen.”

11december13.jpg11december14.jpg

Op zijn stelling dat zelfmoordenaars opereren uit wanhoop, oefent Hirschfeld stevige kritiek. “Misschien is het een opoffering voor hun volk, maar het is in ieder geval een ultieme religieuze uiting.” Volgens Borgman past het zoeken van de dood niet bij het martelaarschap, dat een mens wordt aangedaan. “Normaal gesproken uit de opoffering zich in vormen van dienstbetoon.”

[Bron: Reformatorisch Dagblad van 12 december 2007]

Foto’s gemaakt door Marloes Coppes (marloes_coppes@kpnplanet.nl)
Links naar artikelen op internet rondom het thema “De wraak van God”:

Opiniestuk van Ralf Bodelier: “Hoe houden we Gods wraak zoet?” (BD, 5 december 2007)

Opiniestuk van Erik Borgman: “Religie kan ook problemen oplossen” (BD, 11 december 2007)

Column van Azghari: Niemand weet hoe Mohammed er in het echt uitzag.
(Trouw, 18 december 2007)

Voor aanvang en in de pauze kon u deze videomontage zien speciaal gemaakt voor “De wraak van God”.

Klik hier voor de publieksevaluatie van de bijeenkomst “De wraak van God”.

Dinsdag 11 december 2007
De wraak van God

Publicatiedatum: 1 oktober 2007

moskee.jpg

DE WRAAK VAN GOD; over de terugkeer van de religie in de mondiale samenleving

Dinsdag 11 december 2007 20.00u – 22.30u
Villa De Vier Jaargetijden; Tilburg

Tot ver in de jaren ’80 meenden sociologen dat er voor geloof, religie en godsdienst geen toekomst meer was. Althans niet op het politieke toneel of in de openbare ruimte. Vandaag denken we daar heel anders over. Niet alleen de opkomst van de radicale islam deed ons van gedachten veranderen. Ook de terugkeer van de katholieke kerk in Oost Europa, de groei van de Pinksterkerken in Afrika en Latijns Amerika, de opkomst van de Falun Gong in China of de strijd van boeddhistische monniken tegen het regime in Birma toont de wereldwijde veerkracht van religie.

In een beroemd boek noemt de Franse godsdienstsocioloog Gilles Kepel deze terugkeer van het geloof ‘La revanche de Dieu’, ‘de wraak van God’. Wellicht laat religie zich tijdelijk ondersneeuwen, uiteindelijk eist de godsdienst zijn plaats op het wereldtoneel weer op.
herman_vuijsje.jpg Over deze terugkeer van de religie organiseert het Wereldpodium op 11 december 2007 een bijzondere avond.
Onder leiding van de socioloog Herman Vuijsje (oa. de schrijver van ‘Pelgrim zonder God’, en ‘Tot hier heeft de Heer ons geholpen’) bespreken drie vooraanstaande gelovigen de hernieuwde rol van religie in de mondiale samenleving.

De volgende gasten kunt u op 11 december met elkaar in gesprek zien:

Hadassa Hirschfeld studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde af op de “Ontkenning van de Holocaust”. Hadassa Hirschfeld was 20 jaar adjunct-directeur van het CIDI: Centrum Informatie en Documentatie over Israël. Zij werkt voor het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam en is voorzitter van de Interculturele Alliantie. Deze organisatie verzorgt antidiscriminatie-trainingen op scholen.

youssefazghari2.gifYoussef Azghari is docent communicatie, cultuur en ethiek aan Avans Hogeschool, geeft lezingen en trainingen op het gebied van culturele diversiteit.
Daarnaast is hij publicist, vaste columnist bij dagblad Trouw en schrijver van het studieboek ‘Cultuurbepaalde communicatie’.
erikborgman.gif

Erik Borgman is theoloog en directeur van het interdisciplinaire Heyendaal Instituut voor theologie, wetenschappen en cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gehuwd, lekendominicaan en enig lid van het virtuele Genootschap van Gelovigen voor Godslastering.
Erik Borgman wordt met ingang van 1 november 2007 aan de Universiteit van Tilburg benoemd tot hoogleraar Theologie van de religie, in het bijzonder van het christendom. Naar aanleiding van deze benoeming werd Borgman geïnterviewd door het Brabants Dagblad: klik hier om het vraaggesprek te lezen.

In een diepgravend gesprek zullen zij aan de hand van recente televisiefragmenten ingaan op de nieuwe rol van religie en godsdienst. Ze zullen niet alleen spreken over de rol van religie in de mondiale wereld, maar ook over de manier waarop de media religie in beeld brengen. Welke keuzes maken journalisten? Welke keuzes hadden ze ook kunnen maken? En wat hadden we dán gezien?

De wraak van God is een avond gericht op verdieping. Op begrip, inzicht en oordeelsvorming. Een avond vol gesprekken en filmfragmenten.

karin2-00036.gif
Cabaretière Karin Bruers zal zorgen voor een interactief gedeelte met het publiek dat aanzet tot nadenken.

De muzikale omlijsting is van het vocaal ensemble Bea Bad in Beses, dat liederen zal zingen van vroege componisten als Monteverdi en Orlando di lasso.

bea-bad-in-beses_bewerkt-1.jpg

Wanneer:
Dinsdag 11 december 2007 van 20.00u tot 22.30u

Waar:
Villa De Vier Jaargetijden; Noordstraat 38, Tilburg

Klik hier voor het (foto)verslag van de avond

 

Verslag 26 september: de passie van doe-het-zelf ontwikkelingshulp

Publicatiedatum: 30 september 2007

‘Doe-het-zelf-hulp is heel veel passie, maar geen armoedebestrijding’

(foto’s gemaakt door Bart van Hattem www.bartvanhattem.nl)

Zo luidde de stelling van Lau Schulpen tijdens het eerste Wereldpodium, dat plaats vond op woensdag 26 september in de Villa de Vier Jaargetijden in Tilburg. De opkomst was hoog: ruim 130 belangstellenden waren gekomen om te luisteren en mee te praten over de stand van zaken van de doe-het-zelf-hulp. Lau Schulpen was één van de sprekers.

bvh_20070926_320lr.jpgbvh_20070926_325lr.jpgbvh_20070926_330lr.jpg

Mirjam Vossen (ontwikkelingsgeograaf en journalist) verzorgde de aftrap van het Wereldpodium. Zij stelde dat de doe-het-zelvers in het gat springen dat de steeds professioneler opererende grote organisaties open laten. Maar uiteindelijk komen ze wel voor dezelfde keuzes te staan als die professionals.

Na Mirjam kwam Dick Wittenberg (journalist NRC en hulpverlener). Hij werd uitgebreid aan de tand gevoeld door Ralf Bodelier (journalist en schrijver van meerdere boeken over Afrika en globalisering). Dick vertelde over de armoede in het Malawiaanse dorp Dickson en over zijn interventies die het dorp een school, een waterpomp en kunstmest opleverden. Of Dickson echt vooruit geholpen is, valt volgens hem niet te zeggen. Wel is het evident dat de mensen van het dorp de laatste jaren niet in angst en vrees hoefden te leven of er wel genoeg voedsel was.

bvh_20070926_336lr.jpgbvh_20070926_343lr.jpgbvh_20070926_351lr.jpg

Na de pauze onderwierp Ralf Lau Schulpen (Radboud Universiteit Nijmegen) aan een interview. Lau stelde dat passie alleen niet genoeg is om aan hulp te doen. Of hulp succesvol is, ligt vooral aan het effect ervan op armoedebestrijding op de lange termijn. Zijn stelling: het verschil tussen de ‘groten’ en de ‘kleintjes’ zit ‘m vooral in het lerende vermogen. Grote organisaties zijn veel meer bereid tot zelfreflectie. Zij onderzoeken, in tegenstelling tot de kleine initiatieven, het effect van hun acties. Schulpen bepleitte meer samenwerking tussen de grote hulporganisaties en de kleine particuliere initiatieven. Doe-het-zelf hulporganisaties zouden zich meer af moeten vragen wat hun daadwerkelijke bijdrage is aan structurele armoedebestrijding.

Het gevarieerde programma werd aan elkaar gepraat door een zeer enthousiaste Evelijne Bruning. Zij is hoofdredacteur van Vice Versa, het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking.

bvh_20070926_352lr.jpgbvh_20070926_358lr.jpgbvh_20070926_359lr.jpg

In de pauze werd een bijzonder hapje gepresenteerd: sprinkhanen. Het Wereldpodium bood deze aan als lekkernij, maar Ralf Bodelier vertelde er wel bij ze in Afrika toch vooral als hongervoedsel worden genuttigd.

bvh_20070926_366lr.jpgbvh_20070926_376lr.jpgbvh_20070926_378lr.jpg

Voor de organisatie van het Wereldpodium was deze eerste bijeenkomst een opsteker: met meer dan 130 bezoekers hebben we laten zien dat een dergelijk initiatief in Tilburg en omgeving wordt gewaardeerd. Wij gaan dan ook onverminderd enthousiast verder!

Links naar artikelen op het internet rondom het thema Doe-het-zelvers in de hulp:

Opiniestuk:
artikel Ralf Bodelier over doe-het-zelvers in de hulp – september 2007
http://www.brabantsdagblad.nl/uwmening/opinie/article1925529.ece

Artikel Mirjam Vossen in IS over CIDIN-rapport van Lau Schulpen:
http://www.isonline.nl/?node_id=63315

Woensdag 26 september 2007
Doe-het-zelvers in de ontwikkelingshulp

Publicatiedatum: 23 augustus 2007

SLAGEN DE KLEINTJES WAAR DE GROTEN FALEN?

De doe-het-zelvers rukken op. Grote ontwikkelingsorganisaties krijgen steeds meer concurrentie van kleine particuliere clubs. Op reis in Afrika, Azië of Latijns-Amerika ontmoeten rijke westerlingen arme zuiderlingen. Geconfronteerd met hun concrete armoede, besluiten de rijken de armen te helpen. Ze bouwen een schooltje, slaan een waterput en betalen de arts voor een plattelandskliniek. Het doe-het-zelven in de hulp is in opmars. Inmiddels telt Nederland rond de tienduizend kleinschalige ontwikkelingsorganisaties. En alom krijgen ze de sympathie van het grote publiek.

Politiek Den Haag ondersteunt de doe-het-zelvers. Linkse politici prijzen hen omdat ze het ‘draagvlak’ onder de ontwikkelingssamenwerking versterken. Rechtse politici prijzen hen als schoolvoorbeelden van particulier initiatief. Ondertussen zitten de professionele ontwikkelingsorganisaties met de doe-het-zelvers in hun maag. Betekent de opkomst van de kleintjes niet het falen van de groten?

vluchtelingen.jpg

Kritische kanttekeningen worden maar amper gemaakt. Ten onrechte.
• Wat is bekend over de effectiviteit van de doe-het-zelvers?
• Zit de Afrikaanse dorpeling wel op zijn hulp te wachten?
• Wat gebeurt met het schooltje of de waterput wanneer de doe-het-zelver is vertrokken?
• Riekt deze vorm van hulp niet naar paternalisme en bemoeizucht?
• Is het bouwen van schooltjes en waterputten niet de rol van de overheid?
• Hoe gaan de doe-het-zelvers om met corruptie?
• En doen de groten het werkelijk zo slecht?

Het Wereldpodium: over de achtergronden, de gevaren en de kansen van een nieuwe trend. Slagen de kleintjes waar de groten falen?


GASTEN
dick_wittenb.jpgDick Wittenberg: hulpverlener tegen wil en dank.
Dick Wittenberg is journalist voor NRC Handelsblad en schreef in september 2005 voor het maandblad M een prachtige reportage over het Malawiaanse dorpje Dickson: ‘Het gezicht van de armoede’.
Afgelopen voorjaar verscheen van hem en fotograaf Jan Banning het boek Binnen is het donker, buiten is het licht. Kroniek van het naakte bestaan in een Afrikaans dorp.
Net als zoveel westerse reizigers, raakte Wittenberg meer betrokken bij het dorpje dan hij oorspronkelijk van plan was. Sinds 2006 runt hij in Dickson zijn eigen hulpproject, betaald door ‘Vrienden van Dickson’.
De vraag is: wat doet Wittenberg er precies en hoe succesvol is zijn project? Maar ook: bestáán die vrienden van Dickson wel? En waarom verruilde Wittenberg zijn rol van journalistieke waarnemer in betrokken hulpverlener? Hoe staat Dickson er vandaag voor?

mirjam.jpgMirjam Vossen: doe-het-zelven hoort bij deze tijd.
Ontwikkelingsgeograaf en journalist Mirjam Vossen is zowel oprichter van de kleinschalige ontwikkelingsorganisatie ‘Het Goede Doel’ als medeauteur van het in mei verschenen boek Hulp. Waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert.
In haar boek schetst Mirjam Vossen onder meer de opkomst van de doe-het-zelf hulp. Anders dan verwacht, beginnen de doe-het-zelvers niet uit kritiek op de groten, maar omdat ze zélf iets aan de extreme armoede in het zuiden willen doen. Bovendien is de term doe-het-zelven steeds minder van toepassing. Steeds meer organisaties leggen professionele maatstaven aan. Tegelijkertijd worstelen de kleintjes met dezelfde vragen als de groten in de tijd dat zij nog klein waren. Zouden de grote professionele organisaties de kleintjes niet wat meer moeten begeleiden en onderwijzen? Of smoren ze daarmee het nieuwe enthousiasme voor de hulp?

lau-schulpen.jpgLau Schulpen: hoe doen de kleintjes het?
Lau Schulpen geldt als belangrijkste deskundige in Nederland wat betreft kleinschalige particuliere projecten. Schulpen is docent en onderzoeker bij het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) van de Radboud Universiteit Nijmegen.
In de eerste vijf maanden van 2007 onderzocht hij in Ghana en Malawi de concrete verrichtingen van de doe-het-zelf projecten. Tientallen projecten werden door hem kritisch tegen het licht gehouden. Tijdens het Wereldpodium op 26 september presenteert Schulpen voor het eerst zijn bevindingen.
Van Schulpens hand verscheen onlangs het boek Wegwijs in de wereld van de hulp.


evelijne-bruning1.jpgDe gespreksleider van deze avond is Evelijne Bruning, hoofdredacteur Vice Versa, het vakblad voor ontwikkelings-samenwerking.

Dick Wittenberg en Lau Schulpen worden geïnterviewd door Ralf Bodelier, journalist en schrijver van meerdere boeken over Afrika en globalisering.

karin-van-kooten.jpgDe avond wordt omlijst met prachtige muziek van Duo Surdulica. Dat zijn Karin van Kooten op viool en Stanislav Jusufovic op accordeon, viool en accordeon. Samen spelen ze de meest uiteenlopende muziek, van klassiek tot jazz en van latin tot volksmuziek.
Karin van Kooten won vele prijzen met rock- en folkbands, en volgde masterclasses bij Herman Krebbers en Hagai Shaham. Stanislav Jusufovic behaalde de derde prijs op de Coupe Mundial te Noorwegen (het belangrijkste internationale concours voor accordeon) en volgde masterclasses bij Milan Rakic en Mika Väyrynen.

Klik hier voor het (foto)verslag van de avond