• Volg ons:
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Uitgeverij Wereldpodium

Uitgeverij Wereldpodium / Panga Press [Engelstalige uitgaven] publiceert boeken over globale onderwerpen die Nederlanders raken. Uitgeverij Wereldpodium is een kleine uitgeverij die in commercieel opzicht onafhankelijk van het Wereldpodium opereert.

omslag 100 tilburgersIn Eenvoudige Woorden, simpele gebaren / 100 Tilburgers over liefde van alle dagen (2013) verzamelden Halima Ozen en Theo van de Kerkhof honderd persoonlijke vertellingen van Tilburgers over wat ooit ‘Barmhartigheid’ heette.

“Alledaagse goedheid maakt het bestaan de moeite waard. Als je het mist, voelt je leven leeg. Wanneer je het ontmoet, krijgt je leven glans. In dit boek vertellen honderd Tilburgers over deze ‘liefde van alle dagen’. Mannen en vrouwen, jong en oud, nieuwkomers en ingezetenen, gelovigen en ongelovigen, rechtse en linkse stemmers, bestuurders en koffieschenkers.
Wie goedheid en genegenheid zoekt, kan het beste beginnen met goedheid geven. Niet door grootse daden maar in ‘eenvoudige woorden’ en ‘simpele gebaren’. ‘Liefde van alle dagen’ is heel gewoon en heel bijzonder.”
‘Eenvoudige Woorden, simpele gebaren / 100 Tilburgers over liefde van alle dagen’, werd uitgegeven in het kader van het project De Nwe Liefde Tilburg dat in september 2013 startte.

Eerder publiceerde uitgeverij Wereldpodium de volgende boeken.

Township Blues (2009) van Mirjam Vossen en Michel Knapen, is het verslag van een onderzoek naar ‘toegang tot het recht’ in Ndirande, de grootste sloppenwijk van Malawi. ‘The study Township Blues investigates the opportunities for microjustice in Malawi. Microjustice is a new, bottom-up approach to legal development cooperation. Its strategy is to lower the barriers of accessing justice for civilians in resource poor countries.’

Eerste Hulp Bij Ontwikkelingswerk (2008)  ‘is een vlot geschreven handboek voor iedereen met projecten in Zuiden. Mirjam Vossen analyseert problemen waar amateur-ontwikkelings-werkers op stuiten en draagt mogelijke oplossingen aan. Daarmee haakt ze aan bij de actuele discussie over de kwaliteit van ontwikkelingsprojecten van particulieren.’
In 2011 verscheen de vierde, herziene druk.

meedoen-linksMEEDOEN: open uw project voor kinderen met een handicap (2011) is een co-productie van het Wereldpodium en het Liliane Fonds. Deze gids wil ontwikkelingsorganisaties stimuleren om kinderen met een handicap zoveel mogelijk in hun projecten te betrekken. MEEDOEN is geschreven door Wereldpodium-redacteuren Mirjam Vossen en Marga van Zundert.

In Cosmopolitans (2009) vertellen internationale studenten uit landen als Rwanda, Duitsland en Indonesië over hun dromen, hun idealen en hun leven als ‘wereldburger’. Auteur Ralf Bodelier plaatst hun beschouwingen in het licht van kosmopolitische denkers als Kwame Anthony Appiah, Ian Buruma, Ulrich Beck, Martha Nussbaum en Amartya Sen.

Voorbij de borrelpraat (2010) is een ‘handzaam bladerboekje met dertig actuele vragen over ontwikkelingshulp. De meest gehoorde kritieken, drogredenen en fabels over hulp komen aan bod. Zij worden kort en krachtig beantwoord, ontmaskerd of genuanceerd.’

kosmopoliet-krottenwijkKosmopoliet & Krottenwijk (2013) is de handelseditie van het proefschrift van Wereldpodium-hoofdredacteur Ralf Bodelier. Wanneer Bodelier in een krottenwijk in Malawi Grace Phiri ontmoet, wordt de kosmopoliet in hem op de proef gesteld. Hoe moet hij reageren op de extreem arme en extreem onveilige situatie waarin Grace zich bevindt? Met een aantal filosofen in zijn bagage onderzoekt hij de fundamenten van het kosmopolitisme. Zo probeert hij een antwoord te vinden op de vraag wat wereldburgerschap in een verscheurde wereld inhoudt. Hoewel Bodelier een kosmopolitische levenshouding verdedigt, constateert hij ook dat het emotionele draagvlak onder het wereldburgerschap wankel is. Weliswaar reageren mensen wereldwijd met steeds meer empathie op elkaar, ze worden ook angstiger voor de ander.

De boeken van Uitgeverij Wereldpodium zijn te bestellen via haar eigen website uitgeverijwereldpodium.nu of via Bol.com

 

Share Button